Şiir nasıl incelenir ? Şiir inceleme

Şiir nasıl incelenir ?
Şiir biçim ve içerik yönünden ayrı ayrı incelenebilir.

A) DIŞ YAPI ( ŞEKİL İNCELEMESİ )
a= Nazım birimi( dörtlük mü, beyit mi, bent mi, dize mi ? vb…)
b= Kafiye düzeni : ( şeması, türleri )
c =Ölçü sistemi ( hece, aruz, serbest , varsa durak, kalıp )
d= Nazım şekli ( gazel, kaside…,koşma, varsağı,mani.)

B) İÇ YAPI ( İÇERİK İNCELEMESİ )
a= Konu, tema
b= Dil , üslup, anlatım
c= İmge , benzetme, söz sanatları, anlam oyunları.
d= Fikir, buluş, özgünlük, anafikir
f= Psikolojik etkenler, duyumsal ve hissi faktörler…
g= (Muhtevaya etki eden karakter, eğitim, bilgi,) Gözlem (ve deneyim unsurları)

C ) SANAT AKIMLARI, DÖNEM VE ANLAYIŞLA İLGİLİ UNSURLAR(şairle ilgili)
a= Mensup olduğu, dönem, akım, fikri yapı vb analizi
b= Etkilendiği sanat akımları, eserler, yazarlar.
c= Düşünce yapısı, inanç, hedef ve misyonu vb…

D ) AHENK UNSURLARI (Müzikal değerler, asonans, aliterasyon ve melodik uğraşılar )

E) EDEBİ TENKİT ( Olumlu olumsuz yanları, genel değerlendirme, sonuç …)

İlgili Konular

  • Bağışıklık Sistemi Nedir Bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, patojenleri ve tümör […]
  • Eklem Nedir Eklem iki kemiğin, vücut bölümlerinin hareket edebilmesini sağlamak için, birleştiği […]
  • Organ Nedir Organ Nedir? Canlı bir vücuttaki dokuların bir araya gelerek anatomik ve işlevsel bir […]
  • Kromozom Hastalıkları Kromozom anomalileri; bir kromozomda meydana gelen yapısal ya da sayısal değişiklikleri […]
  • Wolfram Nedir Volfram (wolfram) (ya da diğer adıyla Tungsten), atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 […]
  • İnsanlarda Döllenme Dişi eşey hücresi yumurta, erkek eşey hücresi spermle döllenir ya da […]
  • Somatik Sinir Sistemi Somatik sinir sistemi motor ve duyu sinirleriden oluşur. bu sinirlerin hücre gövdeleri […]

Yorum yapın