Ortalama Hız

Hızın bir vektör olduğu bilindiğinden, ortalama hız, bir nesnenin başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar yer değiştirmesinin zamana bölümü ile bulunur. Cisimler yer değiştirirken belirli bir süre geçer. Bu nedenle birim zamanda yapılan yer değiştirmeye hız denir. Formül olarak ifade edecek olursak;

Hız = Yer değiştirme / Geçen süre

v=x / t

Hız bir vektörel büyüklük olduğundan bir yönü vardır. Hızın SI’deki birimlerini tablo halinde gösterecek olursak;

Zaman Yer değiştirme Hız
Sembol t x V
Birim saniye metre metre/saniye
Birimin kısa yazımı s m m/s
[/center]

Sabit Hızlı Hareket

Bir doğru boyunca, eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yer değiştiren cisim sabit hızlıdır. Böyle bir cismin hareketine sabit hızlı hareket veya düzgün doğrusal hareket denir.

İlgili Konular

  • Konum ve Yer Değiştirme Bir cismin konumu, başlangıç olarak seçilen sabit bir noktaya göre alınır. Bu başlangıç […]
  • Önemli Buluşlar ve Tarihleri 1280 İlk gözlük İtalya'da yapıldı. 1450 Johannes Gutenberg'in baskı makineleri kitap […]
  • Fiziksel ve Kimyasal Değişim Fiziksel Değişim Maddenin yapısı değişmeden sadece dış görünüşünde meydana gelen […]
  • Nükleer Fizik Çekirdek fiziği veya nükleer fizik fiziğin atomun çekirdeğini inceleyen dalıdır. Başlıca […]
  • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Günlük hayatımızda çeşitli etkiler sonucunda maddelerde bazı değişimler olduğunu […]
  • Sesin Hızı Ses hızı havada, deniz seviyesinde ve 15 °C sıcaklıkta 340 metre/saniye olarak alınır. […]
  • Isı ve Sıcaklık Kâinattaki tüm olaylarda ısı ve sıcaklık kavramlarının olmadığı hiçbir olay yok […]

Yorum yapın