Lityumun Kullanım Alanları

• Li203, ruhi depresyonun (manik-depresif-psikoz) tedavisinden, yani alkoliklerin depresyon krizlerini önleyici ilaç yapımında;
• LiAlH4, organik kimyada;
• Saf Li2CO3, optik sanayisinde; Lityum Oksit Kristalleri
• Petalit (Li cevheri), jet ve roket motorlarında kullanılan ısıya dayanıklı seramik yapımında;
• Metalik Li, uzay araçlarında kullanılan “Lityumlu ve yanıcı (combustible) pil” yapımında; alüminyum sanayisinde (Li’un en büyük sarf yeri) sertlik vermek için;
• Bütillityum, sentetik kauçuk imalinde;
• LiCl ve LiBr, soğutucularda ve klima cihazlarında; Rb ihtiva eden lepidolit, “Sr-Rb” oranına dayalı Li tarihlendirme çalışmalarında:
• Li ip emaye ve cam sanayisinde ergitici (flüks) olarak;
• Beyaz renkli, kristal yapılı bir katı olup, suyla işlem gördüğünde hemen H2; açığa çıkarır.Bu sebeple hidrojen kaynağı olarak;
• ayrıca LLMH, üretiminde (Aldehitleri ve Karboksilli esterleri, hızla alkollere indirger);
• Li2CO3, öteki Li bileşiklerinin üretiminde;
• LiOH, stearik asidin ve öbür yağ asitlerinin Li tuzlarının (sabunların) üretiminde, ayrıca bazik pillerdeki elektrolitlerde katkı maddesi ve CO2 soğurucusu olarak (LiOH. Li2CO3’ın CaCo3 ile tepkimeye sokulması île elde edilir);
• Bir Li izotopu olan Li-6, Hidrojen Bombası yapımında;
• Li minerallerinden bazılarının güzel örnekleri, (hiiddenit, kunzit) süstaşı olarak kullanılmaktadır.
• Seramik, cam, alüminyum, yağ, eczacılıkta;
• Ayrıca çeşitli metallerle alaşımlar da oluşturmaktadır (Li-Al, Li-Mg alaşımları)
• Düşük demir içerikli spodümen ile petalit camın fiziksel özelliklerini artırmaktadır.
• Cam üreticileri, beher ve şişe cam Li Minerali K(Li,Al)3 (Si,Al)4 O10(F,OH)2 üretimlerinde lityumu kullanarak daha hafif ve daha ince kalınlığa sahip ürünler elde etmektedirler.
• Lityum karbonat ya da lityum florit alüminyum potalara katılarak verimin artmasını sağlamaktadır. Ucuz olması dolayısıyla lityum karbonat daha çok tercih edilmektedir.
• Hücreye eklenen lityum karbonat, kriyolit ile reaksiyona girerek daha az yakıt tüketimini ve daha iyi akım verimini sağlamaktadır.
• Ayrıca flor emisyonlarının da %20-30 kadar azalmasına neden olmaktadır.
• Lityum bileşikleri vitamin A’nın sentezinde ve manik depresif hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.
• Gres yağı sektöründe kullanılan lityum bileşikleri, yüksek sıcaklık aralıklarında bile çalışma imkanı sağlamakta olup, suya karşı direncin artmasını da sağlamaktadır.
• Yüksek enerji yoğunluğu, düşük kütle ve diğer çevresel ve performans özellikleri lityumun, ikincil (şarj edilebilen) pil sektöründe taşınabilir elektronik cihazlardan araçlar için güç sağlayıcı olmasına kadar geniş bir aralıkta kullanımını sağlamaktadır.Li-metal anotların kullanımı kolayca yanıcı hale gelmesinden dolayı zamanla durulmasına rağmen polimerik Li-iyon elektrolitleri kullanılarak bu problemin ortadan kaldırılması sağlanmıştır. Pil sektöründe lityumun kullanımının artacağı düşünülmektedir.
• Lityum-Alüminyum alaşımları düşük yoğunlukları ve elastik modüllerinin daha yüksek olmasından dolayı diğer alüminyum alaşımlarına göre uçak gövdesinde daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

İlgili Konular

Yorum yapın