Kovalent Bağlarda Polarlık

Ametal atomları arasında oluşan bagların elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluştugunu ögrendik.Ortak kullanıgül elektronlar acaba her atom tarafından eşit olabilir mi? Eşit çekilmiyorsa hangi atom bağ elektronlarını sahiplenme egilimi gösterir.
Periyodik cetvelde yer alan F,O,CI,N,I,Br,Sve C un katman elektron dizilimlerine inceledigimizde F,O,NveC un katman sayısının aynı CI,Br veS ise katman sayılarının farklı oldugunu görursunuz. Farklı atomlar arasında oluşan kovalent baglarda bulunan elektronlar atomlardan biri tarafından farklı kuvvetle çekilir.Bu atomun bağ elektronlarına sahip cıkmaları egilimi diigerine göre fazladır.Atomların bağ elektronlarına sahip cıkmaları son yöründeki elektronların çekirdege olan uzaklıklarına baglıdır.Katman sayısı artıkça son yorunge elektronların atom çekirdegine olan uzaklıgı da artar.Dolayısııyla çekirdek bag elektronunu zayıf çekim kuvvetiyle çeker.O halde atom numarası en büyük olan I atomunun katman sayısı 5 oldugundan bağ elektronunu daha zayıf çeker.Br nin katman sayısı 4,CI un katman sayısı 3,F un katman sayısı 2 dir.Bu elementlerin katman sayısına göre bağ elektronuna sahip cıkma egilimi F>CI>Br>I>H şeklindedir.

Örnegin:C,N,O ve F aynı katman sayısına sahip olmasına rağmen,proton sayıları farklı oldukları için bağ elektronlarını çekim gücü farklıdır.Proton sayılarına göre elementlari sıralasak F>O>N>C dir. Ohalde bağ elektronlarina sahip cıkma eimlari de F>O>N>C>H dir.Hidrojenin katman sayısı tek oldugundan yukarıda sıralanan elementlere göre bağ elektronuna daha az bir kuvvetle sahip cıkar.
Periyodik cetvelde aynı grupda aşagıdan yukarıya, aynı periyotta soldan saga ametallerin bağ elektronuna sahip cıkma egilimi artar.
Basit molekullerde atomların bağ elektronlarına sahip cıkma egilimlerine tahmin etmeye calışalım.N atomu tarafından eşit çekilir.İki atomun da elektronuna sahip çıkma eğilimi aynıdır.Dolayısıyla mölekulde negatif ve pozitifuç oluşmaz

yanı ametal atomları arasında ortak kullanıgül elektronların eşit olarak çekilmeşiyle oluşan bağa Apolar kovalent bağ denir.
Azot molekülünde atomlar arası bağ apolar kovalent bağdır.Molekül apolardır.
Suyun oluşumunda ortak kullanıgül elektronlar, oksijen atomu tarafından daha fazla çekilir.Elektronun daha fazla çekilir.
Su molekulunde negatif yük merkezi oksijene daha yakın oldugundan yük dagılımı eşit olmaz.HCI molekülünde ortak kullanıgül elektronlar CI atomu tarafından daha fazla çekilir.CI tarafı kısmen negatif,H tarafı kısmen pozitif.

İlgili Konular

  • John Dalton’un Atom Teorisi Dalton'un atom teorisinin beş ana noktası vardı: Elementler, atom denen küçük […]
  • Organik Kimya Organik kimya karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini ve […]
  • İzotop Atom İzotop: Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlara izotop denir. Diğer bir […]
  • Atomun Özellikleri Maddenin temelinde atom adı verilen çok küçük parçacıklardan oluştuğu kavramı eski […]
  • Enerjinin Temel Molekülü ATP Enzimler, biyolojik reaksiyonların daha az enerji kullanılarak gerçekleşmesi için […]
  • Atomun Yapısı Atom, elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük birim veya yapı taşı olarak ifade […]
  • Atom ve Yapısı Maddelerin gözle görülmeyen kendi özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. […]

Yorum yapın