Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Konu Anlatımı

0
Vücudumuzda, bir dakika içerisinde, sayamayacağımız kadar çok olay gerçekleşir.Bir saat veya bir gün içerisinde gerçekleşen olay sayısını ise tahmin etmek çok zordur. Duyuları algılamak,...

Hayvanlar ve İnsanlar Arasındaki Üreme-Büyüme-Gelişme Farkı

0
Memeli hayvanların üreme-büyüme ve gelişme insanlara benzemektedir ancak diğer hayvanlar için aynı durum söz konusu değil. Başkalaşım geçirenler, yumurtadan çıkanlar vb. insanlara benzemez. Hayvanlarda Üreme...

Hücre Nelerden Oluşur

0
Hücre genel olarak canlılarda HÜCRE ZARI, SİTOPLAZMA VE ÇEKİRDEKTEN OLUŞUR. BUNUN YANINDA çeşitli organeller (sitolazmada)bulunmaktadır. iki çeşit hücre vardır. prokoryat hücreler (çekirdeksiz ve zarsız hücreler)...

Astigmatizm Nedir

0
Astigmatlık genellikle doğuştandır. Bununla birlikte cerrahi girişimle saydam tabakanın kesilmesine, saydam tabakada iltihaplanmaya ya da travmaya bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Olguların en azından...

Köpeklerdeki Varyasyon

0
Örneğin yeryüzündeki insanların hepsi temelde aynı genetik bilgiye sahiptirler, ama bu genetik bilginin izin verdiği varyasyon potansiyeli sayesinde kimisi çekik gözlüdür, kimisi kızıl saçlıdır,...

Bobin Nedir

0
Bobin bir iletken telin üst üste ya da yanyana sarılması ile üretilen devre elemanıdır. Bobinin birimi henry (H), simgesi ise L dir. Bobine AC...

Termik Santraller

0
Termik santral, enerji santrallerinin bir türüdür. Termodinamik kanunlara göre bir düşük veya yüksek sıcaklık kaynağıyla birlikte termik makinalar kullanarak güç üretimi yapan santrallerdir. Yüksek...

Suyun Yararları Nelerdir

0
İnsanın yaşgülını devam ettirmesi için en az oksijen kadar önemli olan suyun, vücutta pek çok görevi de bulunuyor. Son yıllarda özellikle diyet listelerinin baş...

Sindirim Sisteminin Yapısı

0
Vücudumuzun yaşgülını sürdürebilmesi için karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, su ve mineraller gibi maddelere ihtiyaç vardır. Bu maddeleri de çeşitli besinler yoluyla elde ederiz. Fakat,...

Canlılarda Enerji Oluşumu

0
Canlılarda enerji paketçiklerine ATP adı verilir. ATP : Adenozin trifosfat ADP : Adenozin di fosfat AMP : Adenozin monofosfat Adenozin trifosfat: Adenin+Riboz+P+P+P ATPšADP+P+Enerji ADP+Pš(enerji,...

Kemiklerin Yapısı

0
Hemen hemen bütün kemiklerde özellikle de vücuttaki uzun kemiklerde iki farklı yapı bulunur. Kemiğin gövdesi yoğun kemik dokusu içerirken, uçları ince bir kemik katmanından,...

Hücre Çekirdeğinin Yapısı

0
Hücre çekirdeği, bakteriler ve yeşil algler dışında kalan bütün hücrelerde bulunan ve iki katmanlı bir zar ile hücrenin geri kalan bölümünden ayrıgül özelleşmiş yapı....

Solunum Nedir

0
Vücutta bulunan bütün sistemler (sindirim, dolaşım, solunum ve boşaltım) birbirleriyle uyum ve işbirliği içinde çalışırlar. Şekilde bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkileri ve bağlantıları görülüyor....

Solunum Sisteminin Yapısı

0
Kan hücrelere besin ve oksijen taşır. Hücrelerde taşınan bu besinler oksijenle yakılır.Besinlerin bu şekilde oksijenle birleşerek enerji açığa çıkarması olayına solunum denir.Solunum olayı sonucunda...