yapı

Suyun Yararları Nelerdir

İnsanın yaşgülını devam ettirmesi için en az oksijen kadar önemli olan suyun, vücutta pek çok görevi de bulunuyor. Son yıllarda özellikle diyet listelerinin baş köşesinde yer alan suyun vücudumuz ve hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmemiz için büyük önemi bulunuyor. İnsan yapısı, yemek yemeden dört hafta yaşayabilirken, su içmeden yaşayabilme süresi ise sadece 3-4 gün. […]

Sindirim Sisteminin Yapısı

Vücudumuzun yaşgülını sürdürebilmesi için karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, su ve mineraller gibi maddelere ihtiyaç vardır. Bu maddeleri de çeşitli besinler yoluyla elde ederiz. Fakat, besinlerle gelen bu maddeler, vücudun kullanabilmesi için fazla büyüktür. İşte, vücuda alınan bu besin maddelerinin ve içeriklerinin kana ve hücrelere geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılması işlemine sindirim denir. Bu olayı gerçekleştiren […]

Hücre Yapısı ve Özellikleri

Hücrenin temel kısımları : Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. ÇEKİRDEK İçerisinde kalıtsal özellikleri taşıyan yapılar vardır. Bilinen en küçük hücre, bakteridir. En büyük hücreye deve kuşu yumurtasının sarısı, En uzun hücreye de yaklaşık 1 m uzunluğunda olan sinir hücreleri örnek olarak verilebilir. Bazı ilkel hücrelerde ise çekirdek yoktur, kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların sitoplazmada dağınık olarak […]

Atomun Yapısı

Atom, elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük birim veya yapı taşı olarak ifade edilir. Atomlar fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimi olarak ta ifade edilebilir. Çağdaş atom modelinde, proton ve nötronlardan oluşmuş bir çekirdek ve bu çekirdeğin dışında elektronlar vardır. Yunanca’daki atamos sözcüğünden türetilmiştir. İlk önceleri bölünemeyen, sert ve içi […]

Sürtünme Kuvveti

Bir cismi farklı yüzeylerde hareket ettirmenin, cismin hareketinde değişiklikler yaptığını günlük yaşantımızdan bilmekteyiz. Pürüzlü, kaygan veya cilalı yüzeylerde aynı cismin hareketi farklı farklı olmaktadır. Cam üzerinde bir cisim daha kolay hareket ederken tahta üzerinde hareket etmesi daha zordur. Cismin hareket ettiği yüzeyin pürüzlü olması, cismin harekete geçmesini zorlaştırırken, düz veya pürüzsüz yüzeylerde aynı cisim daha […]

Kuvvet ve Yapısı

Günlük yaşantımızda yapılan her işte kuvvet kullanırız. Öğrencinin kitaplarını taşıması, evin kapısının kapatılması, deredeki suyun akması, bir uçağın havalanması kuvvet gerektiren bazı olaylardır. Bu nedenle yaşantımızda kuvvet olmadan bir iş yapmamız mümkün değildir. Kainattaki bütün itme ve çekme olaylarının temelinde kuvvet vardır. Kuvvet, bir cisme temas ederek olabileceği gibi temas etmeden de meydana gelebilir. Dünya […]

Atom ve Yapısı

Maddelerin gözle görülmeyen kendi özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü protonlar,(-) yüklü elektronlar ve yüksüz nötronlar bulunur. Atom çekirdek ve elektron olmak üzere iki temel parçacıktan oluşur. Çekirdek:Atomun merkezini oluşturur. Hacim olarak çok küçük(1/10000) olmasına karşın tüm ağırlığın(1/1840) […]

Gözün Yapısı

İnsanlarda göz, ışığın alındığı ve buna bağlı olarak görme olayının doğrudan meydana geldiği organdır. Göz, görme olayında doğrudan görev alan kısımlarla bunları koruyan yapılardan oluşmuştur. Gözü kuruyan yapılar; kaşlar,göz kapakları,kirpikler, gözyaşı bezleri,yağ bezleri ve gözü hareket ettiren kaslardır. Gözyaşı bezlerinden çıkan sıvı,göz kapaklarının hareketi ile gözün saydam kısmına yayılarak gözün kurumasını önler. Gözün görmeyi sağlayan […]

Kanımızın Yapısı

Normal bir insanda 5000-6000 mL (5-6 litre) kadar kan bulunmaktadır. Ortalama vücut ağırlığının % 8’ini oluşturur. Kanın; • % 40-50’si hücrelerden • % 50-60‘ı sıvı kısım olan plazmadan meydana gelmektedir. Kan Hücreleri : Kemik iliğinde üretilirler. Kemik iliği gerektiğinde bu hücrelerin üretilmesini hızlandırabilir. Üçe ayrılırlar. 1) Alyuvar (Eritrosit) 2) Akyuvar (Lökosit) 3) Kan Pulcukları (Trombosit) […]