madde

Mitoz bölünme nedir? Evreleri nelerdir?

Mitoz bölünme nedir? Evreleri nelerdir?

Mitoz bölünme amip gibi tek hücreli canlılardan çok hücreli canlılara kadar bütün canlılarda görülen bir bölünme şeklidir. Mitoz bölünmeyle ana hücredeki kalıtım maddesi eşit miktarda yavru hücrelere geçer. Oluşan yavru hücreler tıpatıp anasına benzer. Mitoz bölünmeyle yaralanan ve yaşlanan hücrelerin yerine yeni hücreler meydana getirilir. Özellikle büyümeyi sağlayan,canlının hücre sayısının mitozla artmasıdır.Mitozda,olgun bir hücreden iki yavru […]

Uyuşturucunun Zararları

Beyin ve Merkezi Sinir sisteminde : Sigaradan itibaren bütün uyuşturucuların en büyük zararı ve tahribatı beyin ve merkezi sinir sistemi üzerindedir. Bu sebeple beynin mazrufu olan aklı ve iradeyi işlemez hale getirir. Kişiyi dengeden, normal yaşgül ve davranışlardan uzaklaştırırlar. Beyin ve akıl sağlığının en büyük düşmanı uyuşturuculardır. Bağımlılarda beliren ilk olgu; akıl ve sinir hastalıkları […]

Kaynama Noktasını Etkileyen Faktörler

1- Sıvının cinsi: Sıvının kimyasal yapısı değiştikçe kaynama noktası değişir. Kısaca sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvveti arttıkça sıvının kaynama noktası artar. 2- Açık hava basıncı: Sıvı yüzeyine etki eden açık hava basıncı (Po) arttıkça sıvının kaynama noktası yükselir. 3- Yükselti (Rakım): Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça sıvının kaynama noktası düşer. Bu olay dolaylı yoldan açık hava […]

Maddenin Ayırt Edici özellikleri

Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza yarayan özelliklere denir. Bu ayır edici özellikler, fiziksel , kimyasal, biyolojik, nükleer… şeklinde sınıflandırılabilir. Tabloda bazı ayırt edici özelliklerin hangi fiziksel hallerde ayırt edici olduğu görülmektedir. Şimdi bu tablodaki özellikleri tek tek inceleyelim. KATI SIVI GAZ Öz kütle + + + Erime Noktası + – – Donma […]

Madde Detaylı Anlatım

Madde: Evrende yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde olarak tanımlanır. Daha iyi bir tanım yapılması gerekirse, madde bir algı yada algılar bütünün sonucu olarak beyinde oluşan elektrik sinyallerinin yorumlanmasıdır. Madde doğada gaz, sıvı yada katı halde bulanabilir. Maddenin Genel Özellikleri: Maddeden maddeye farklılık göstermeyen sadece madde miktarı ile değişen özelliklere maddenin […]

Nükleer Fizik

Çekirdek fiziği veya nükleer fizik fiziğin atomun çekirdeğini inceleyen dalıdır. Başlıca 3 amacı vardır, temel parçacıkları (proton ve nötron) ve etkileşimlerini incelemek, çekirdek özelliklerini sınıflandırmak, değerlendirmektir ve teknolojik gelişmeler sağlamaktır. Nükleer Fizik (Çekirdek Fiziği) Çekirdek fiziği veya nükleer fizik fiziğin atomun çekirdeğini inceleyen dalıdır. Başlıca 3 amacı vardır: Temel parçacıkları (proton ve nötron) ve etkileşimlerini […]

Maddenin Halleri

MADDE: Madde, boşlukta yer kaplayan (hacim), kütlesi olan tanecikli yapılara denir. 5 duyu organımızla algılıyabildiğimiz (hissedebildiğimiz) canlı ve cansız varlıklara denir. KATI MADDE: Maddenin, atomları arasındaki boşluğun en az olduğu halidir. “Katı” olarak adlandırıgül bu haldeki maddelerin kütlesi, hacmi ve şekli belirlidir. Bir dış etkiye maruz kalmadıkça değişmez. Sıvıların aksine katılar akışkan değildir. Fiziksel yollarla, […]

Madde Bileşik Karışım

MADDE: Boşlukta yer kaplayan belli bir kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde denir. Kütle ve hacim maddelerde ortak olan iki özeliktir. HACİM: Maddenin uzayda kapladığı alana denir. Hacim birimleri: m3, dm3, cm3 , mm3 , Lt KÜTLE: Maddenin değişmeyen miktarıdır. Kütle birimleri: kg, gr EYLEMSİZLİK: Hareket halindeki bir cismi durdurmak istediğimizde veya duran bir […]

Sıcaklık Değişimi

Sıcaklık değişimi sırasında maddenin aldığı ya da verdiği ısı şunlara bağlıdır: 1. Maddenin alacağı ısı cismin kütlesiyle doğru orantılıdır. 2. Maddenin alacağı ısı sıcaklık artışı ya da azalışı ile doğru orantılıdır.S. GÜLÇEK 3 3. Maddenin alacağı enerjisi maddenin türüne de bağlıdır. Öz ısı: Bir cismin birim kütlesinin sıcaklığını 1 C değiştirmek için gerekli ısı miktarına […]

Maddenin Tanecikli Yapısı

Madde=Çevremize baktığımızda günlük hayatta kullandığımız veya kullanamadığımız bir çok varlık vardır.ßu varlıklar arasında kütlesi olan boşlukta yer kaplayan yani hacmi olan herşeye madde denir. Tanecikli Yapı=Tarih boyunca bilime merak salmış insanlar maddenin özünü yani yapıtaşlarının neden oluştuğunu anlamak için çeşitli çalışmalar yapmışlardır.ßu konu ile ilgili ilk fikir M.Ö Democritus tarafından ortaya atılmıştır.Herhangi bir maddenin en […]

Maddenin Yapısı Standart Model

Standart Model Standart Model’e göre evrende, temel parçacık olarak sadece; * 6 çeşit kuark, * 6 çeşit lepton, * bunların ‘karşıt’ parçacıkları ile, * foton, 8 çeşit gluon ve 3 çeşit ‘vektör bozon’dan oluşan ‘kuvvet taşıyıcı’ parçacıklar var. Kuarklarla leptonlar, kuvvet taşıyıcı parçacıklar aracılığıyla etkileşime girerek, evrendeki görünür maddenin tümüne vücut veriyor. Kuark ve lepton […]

Elementlerin Özellikleri ve Kullanım Alanları

01. Alkali Metaller 01.01. Na (sodyum) Metali 01.02. K (potasyum) Metali 01.03. Li (lityum) Metali 01.04. Alkali Metallerin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri 02. Toprak Alkali Metaller 02.01. Be (berilyum) Metali 02.02. Mg (magnezyum) Metali 02.03. Ca (kalsiyum) Metali 01. Alkali Metaller Periyodik tablonun 1A grubu elementleridir. Elektron dagilimlari ns1 ile biter. Bu grup elemanlari Li, […]

Geçiş Elementleri

01. Vanadyum (V) 01.01. Vanadyum (V) oksit 02. Krom (Cr) 02.01 Krom (III) iyon içeren bilesiklerinin reaksiyonlari 02.02. Cr (III)’ün Cr (VI)’ya yükseltgenmesi 02.03. Kromat (VI) -Dikromat (VI) Dengesi 02.04. Dikromat iyonunun indirgenmesi 03. Mangan (Mn) 3.1 Mn (III) Iyonunun Sulu Çözeltilerinin Reaksiyonlari 3.2. Potasyum Permanganat (VII) Kimyasi 04. Demir 04.01. Demir iyonunun sulu çözeltilerinin […]

Element Simgesi

Element simgesi, her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin, uluslararası geçerliliği vardır. Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda, elementler, Plato’nun Eski Yunanlıların kullandığı toprak-hava-su ve ateş sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu. Daha sonra yeni elementler keşfedildikçe, tüm elementlerin eninde sonunda “altın”a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar tarafından, güneş (altın) merkezli sistemdeki her gezegenin […]

Demir Elementinin Tarihçesi

Demirin ilk kullanımına dair işaretler, mızrak uçları, bıçak ve süs eşyası şeklinde olup Sümerlere ve Mısırlılara kadar (yaklaşık M.Ö. 4000 yılları) dayanmaktadır. M.Ö. 3500 ile M.Ö. 2000 yılları arasında, Mezopotamya, Anadolu, ve Mısır civarında ergitilmiş demirden yapılmış objeler daha çok görülmeye başlanır. Bu objelerin içeriğinde nikele rastlanmaması da meteor taşlarından yapılmadıklarının bir göstergesidir. Ancak bunların […]

Demir Elementinin Kullanım Alanları

Demir, tüm met aller içinde en çok kullanılandır ve tüm dünyada üretilen meta llerin ağırlıkça %95’ini oluşturur. Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özellikleri demiri, otomotiv, gemi gövdesi yapımı, ve binaların yapısal bileşeni olarak kullanımında vazgeçilmez kılar. Çelik, en çok bilinen demir alaşımı olup, demirin diğer kullanım formları şunlardır: Pik demir: %4–%5 karbon ve değişen oranlarda […]

Kurşun Çinko Kadmiyum

Kurşun’un en önemli tüketim alanı akü imalatıdır. Yeraltı haberleşme kablolarının kurşunla izolasyonu diğer önemli tüketim alanı olarak göze çarpar. Korrozyonu önleyen kurşun oksit boyalar çelik konstrüksiyonlarda kullanılır. Kurşun tetraetil ve tetrametil benzin içinde oktan ayarlayıcı olarak kullanılan kurşun bileşikleridir. Kurşun radyasyonu en az geçiren metal olması nedeniyle bu ışınlardan korunmada, renkli televizyon tüplerinin yapımında ve […]

Kan Plazmasında Bulunan Maddeler

Plazmanın bulundurduğu katı maddeler organik ve inorganik maddeler olmak üzere iki kısımda ele alınır. Organik Maddeler Proteinler: Plazmanın protein miktarı 100 mililitresinde 7 gramdır. Proteinlerin önemlileri, albumin, globulin ve fibrinojendir. Bu maddeler, dokuların besin kaynağı oldukları gibi plazmaya kıvam (viskozite) vererek kanın damarlar içinde akması için belli bir direnç sağlar. Plazma proteinleri, ortamı nötralize etmeleri […]

Görme olayı nasıl gerçekleşir

Görme olayı nasıl gerçekleşir

Görme olayı: Işıkla gerçekleşir. Cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze gelirse cisim görünür. Ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta olsa da görülür. Işığın yayılması için ortam gerekmez; ışık, boşlukta da yayılır. Işık kaynağından çıkan ışık ışınları, homojen ve saydam ortamda ise doğrular halinde yayılır. Maddeler üzerlerine […]

Madde ve Isı Nedir?

Madde ve Isı Nedir?

Madde ve Isı Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler yenilerek birbirinden uzaklaşmaya başlar. Buna genleşme denir. Maddenin ısı kaybetmesi durumunda taneciklerinin Kinetik Enerjisi azalır. Madde soğur ve tanecikler birbirine yaklaşır. Sıcak bir cisim ile soğuk bir […]