kovalent

Kovalent Bağlarda Polarlık

Ametal atomları arasında oluşan bagların elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluştugunu ögrendik.Ortak kullanıgül elektronlar acaba her atom tarafından eşit olabilir mi? Eşit çekilmiyorsa hangi atom bağ elektronlarını sahiplenme egilimi gösterir. Periyodik cetvelde yer alan F,O,CI,N,I,Br,Sve C un katman elektron dizilimlerine inceledigimizde F,O,NveC un katman sayısının aynı CI,Br veS ise katman sayılarının farklı oldugunu görursunuz. Farklı atomlar arasında […]