kimya

Önemli Buluşlar ve Tarihleri

1280 İlk gözlük İtalya’da yapıldı. 1450 Johannes Gutenberg’in baskı makineleri kitap üretiminde çığır açtı. Bunun sonucunda yeni icatlar hakkındaki bilgilerin yayılması hızlandı. 1453 Copernicus, gezegenlerin Dünyanın etrafında değil, Güneş’in etrafında döndüğünü ortaya atan kuramını yayımladı. 1592 Galileo, cisimleri 30 kez büyüten bir teleskop yaptı. 1614 İskoçyalı matematikçi John Napier logaritma cetvelini icat etti. 1618 Johannes […]

Fiziksel ve Kimyasal Değişim

Fiziksel Değişim Maddenin yapısı değişmeden sadece dış görünüşünde meydana gelen değişmelerdir. Fiziksel değişmeler sonucunda yeni maddeler oluşmaz. Sadece maddenin renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri değişir. Fiziksel değişmeler sonucunda maddenin kimliği değişmez. Fiziksel Değişime Örnekler Buzun erimesi Kağıdın yırtılması Tebeşirin toz haline getirilmesi Küp şekerin ezilerek toz şeker haline getirilmesi Suyun donması Çaydanlıktaki suyun buharlaşması Camın […]

Kimya Kanunları

Avogadro yasası Bu yasa, eşit hacimdeki gazlar, eşit sıcaklıklarda aynı sayıda parçacık ya da molekül olduğunu öne sürer. Buna göre, belirli bir hacimdeki gazın bulundurduğu molekül sayısı, gazın kütle ya da boyutundan bağımsızdır. Örnek olarak, aynı hacimdeki hidrojen ve nitrojen verilebilir. Buna göre, hidrojen de nitrojen de aynı molekül sayısına sahiptir. Boyle yasası Boyle yasasına […]

Organik Kimya Tarihsel Gelişim ve İsimlendirme

19. yüzyıl başlarında kimyagerler, organizmalarda üretilen bileşiklerin yapay olarak üretilemeyecek kadar karmaşık yapılarda olduklarını ve bu bileşikleri meydana getirmek için bir “yaşgül gücü”ne gereksinim duyulduğunu düşünüyorlardı. Bu bileşikleri “organik” olarak isimlendirdiler ve çalışmalarını geleceği daha parlak görünen inorganik materyallere yöneltmeyi tercih ettiler. Organik kimya çalışmaları, kimyagerlerin bu organik maddeleri aynen inorganik maddeler gibi “yaşgül gücü”ne […]

Organik Kimya

Organik kimya karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez yollarını inceleyen kimya dalıdır. Organik kimya her zaman yaşamla birlikte anılmıştır. Bu tarihi bir yanlış algılama olup gerçeği yansıtmaz. Yaşgül yalnızca organik kimyaya bağlı olmayıp inorganik kimyayla da önemli derecede bir bağa sahiptir. Örneğin, birçok enzimin yapısında demir ve bakır gibi metaller bulunur. Deniz kabuğu, […]

Kimyasal Reaksiyon Türleri

Kimyasal reaksiyonların birçok çeşidi var­dır. Bunların en yalını “birleşme reaksiyonu “dur. Reaksiyona giren iki madde birleşerek yeni bir, kimyasal bileşim oluştururlar. Örneğin, kükürt oksijenle birleşerek kükürt dioksiti meydana ge­tirir: s+o2 —> so2 “Ayrışma reaksiyonu “nda ise kimyasal bir bileşim ısı etkisiyle bileşiklerine ayrışır. Örneğin, civa oksit ısıtılınca civa ve oksijene ayrışır: 2HgO —> 2Hg+O2 Çifte […]

Bileşik Adlandırma

Bileşik adlandırmalar 3’e ayrılır: Arrow 1)Metal + Ametal Bileşikleri: İsim: Metalin adı + Ametalin adı + ÜR. eki Ametal Oksijen ise, oksit şeklinde isimlendirme yapılır. Not: Farklı degerlik alabilen metal bileşikleri isimlendirilirken metalin, o bileşikte aldığı değerlik belirtilmelidir. *Ba+2 Br–==>BaBr2 Baryum bromür *Al+3 S-2==>Al2S3 Aliminyum sülfür *Na+1 O-2==>Na2O Sodyum oksit Arrow 2) Ametal + Ametal […]

Temel Kimya Yasaları

KÜTLENİN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y = Z + T tepkimesinde X ve Y girenler (reaktif) olup, Z ve T (ürünler)’ye kütlece eşittir. Kimyasal maddelerin kütleleri atom sayıları ile orantılı olduğundan tüm kimyasal tepkimelerde atom sayıları korunur. Örn; 1 mol C […]

Simya Nedir

Simya veya Alşimi; (Arapça’daki “alkheemee” kelimesinden gelir, İngilizce’ye “alchemy” olarak geçmiştir). Hem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir terimdir. Simya; kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanat’ı bünyesinde barındırır. Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski […]

Boya ve Özellikleri

Boyama özelliğine sahip maddelerin uygun sıvılarla yaptıkları eriyiklere boya denir. Mobilya üretiminde önemli bir yeri olan boyalar gerek ağaç eşyayı belirli bir renk ile boyamak, gerekse ağaç üzerindeki renk farklılıklarını gidermek vb. birçok özellik taşır. Ucuz ağaçların astar kaplamalarından yapıgül işler değerli ağaçların renkleri ile değerli hale getirilebilir. Ancak boyanın uygulandığı alanda iyi sonuçlar vermesi […]

Kimyada İstiflenme

Kimyada istiflenme, genelde aromatik olan moleküllerin atomlar arası etkileşerek deste şeklinde üst üstüste gelmesidir. İstiflenmiş bir sistemin en yaygın bilinen örneği DNAproteinlerde, non-polar iki halkanın örtüşmesi halinde de meydana gelir. Hangi moleküllerarası kuvvetlerin istiflenmeye neden olduğu hâlen tartışma konusudur. Etkileyici kuvvetler İstiflenmeye genelde π-π etkileşimi dense de, π-orbitalinin varlığı nedeniyle olan etkiler bu etkileşimin yalnızca […]