kas

Kasların Görevleri Nelerdir

Kas, vücutta bulunan, gelişmekte olan asıl hücreciklerin mezodermal tabakalarından oluşan, büzülebilen bir dokudur. Vücuttaki görevi güç oluşumu ve dış veya iç (organlar arası) hareket sağlamaktır. Kas hareketlerinin büyük çoğunluğu bilinç dışında gerçekleşir ve yaşam için gerekli fonksiyonların gerçekleşmesi için büyük önem taşımaktadır (kalbin kasılarak kan pompalaması gibi). Gönüllü kas hareketleri vücudun hareket etmesi için kullanılır. […]

Kas Sistemi

Kas sistemi canlıya hareket yeteneği sağlayan sistemdir. Kas sistemi omurgalılardasinir sisteminin kontrolü altında omasına rağmen bazı kaslar (Örneğin: kalp kası) tamamen otonom çalışabilir. Kaslar Vücudumuzda üç çeşit kas bulunmaktadır. Bunlar; Çizgili kas (ya da iskelet kası), düz kas, Kalp kasıdır. Çizgili kas (iskelet kası) İskelet kası, liflerden oluşmuş, hücre çekirdekleri hücre zarının hemen altında konumlanmış […]

İnsanda Kas Sistemi

İskeletin üzerini sararak vücuda şekil veren, kasılıp gevşeme özelliğiyle hareketi sağlayan yapıya kas denir. Kasları oluşturan ipliksi yapılara kas lifi denir. Çok sayıda kas lifi birleşerek kas demeti denen kalın iplikleri oluşturur. Çizgili kasların kemiklere tutunmasını sağlayan yapılara kas kirişi ya da tendon adı verilir. Kasların Çalışması Kasılan bir kas; kısalır, sertleşir ve şişer. Gevşeyen […]

İnsan Vücudunun Genel Özellikleri

İnsan vücudu, çeşitli kimyasal ve fiziksel olaylarla canlılığını sürdüren sistemler ve bu sistemleri meydana getiren organ ve dokulardan oluşan canlı bir organizmadır. Vücudumuzdaki bütün organ ve sistemler bir uyum içerisinde çalışır ve insan vücudunun canlı ve sağlıklı kalması için görev yaparlar. Bütün organlar kan damarları ve sinirlerle birbirlerine bağlıdır. Bu nedenle, insan vücudunu meydana getiren […]

İstemsiz Kas Kasılması

Vücudun bütün hareketini sağlayan kaslardır. Kaslar olmasaydı insan ne yürüyebilir, ne soluk alabilir, ne yemek yiyebilir ne de konuşabilirdi. Görünür hareketler dışında, sindirimden kan dolaşımına kadar vücudun bütün fizyolojik işlevlerinde kaslara önemli görevler düşer. Örneğin kalp atımları bile başlıbaşına bir kas hareketidir. Ayrıca iskeletteki kemikler arasında bağlantıyı sağlayan, vücudu destekleyen ve koruyan da gene kas […]

İstemli ve İstemsiz Kaslar

İskelet kasları bizim kontrolümüz altındadır… Ba*zıları, mesela solunum kasları çoğu zaman biz farkında bile olmadan çalışır. Ancak biz bu kasları da kontrol ede*biliriz. Mesela yüzerken ya da nefesimizi tuttuğumuzda solunum kaslarımızı kontrol altına almış oluruz. Ancak biz bu kasları da kontrol edebiliriz. Mesela yüzerken ya da nefesimizi tuttuğumuzda solunum kaslarımızı kont*rol altına almış oluruz. Bir […]

İnsan vücudunda en fazla bulunan mineral hangisidir

Yaşayan canlıların fizyolojik kimyâsında kalsiyum önemli rol oynar. İnsan vücûdundaki kalsiyumun % 99’u kemiklerde ve dişte bulunur. Kan kalsiyum düzeyi sağlıklı bır insanda 8,5-10,2 mg/dL düzeyindedir. 8,5 mg/dL altındaki değerler Hipokalsemi, 10,2mg/dL üzerindeki değerlerde ise hiperkalsemi olarak adlandırılır. Kalsiyumun büyük bir kısımı kanda Albuminefizyolojik fonksiyonu olan kalsiyumun kâfi miktarlarda alınmaması, barsaklardan emiliminde bozukluklar, yetersiz güneş […]

Kalp Kasının Özellikleri

Kalp kası, Kalbin 3 katmanından biri olan myocardium’dur.Yapı bakımından çizgili kasa benzese de çalışması çizgili kas gibi isteğimizle değil, istemsizdir (otonom).Bu mekanizma kalbin kendi iç uyarımı sayesinde olmakta ve bu uyarımın esas iki öğesi bulunmaktadır. Bunlar Atrio-ventrikuler düğüm ve Sinoatriyal düğümlerdir.Her ne kadar kalp kendi iç uyarım sistemi ile çalışsa da neticede kalp kasılma gücü […]

Kasların Çalışması

İskeletin üzerini sararak vücuda şekil veren, kasılıp gevşeme özelliğiyle hareketi sağlayan yapıya kas denir. Kasları oluşturan ipliksi yapılara kas lifi denir. Çok sayıda kas lifi birleşerek kas demeti denen kalın iplikleri oluşturur. Çizgili kasların kemiklere tutunmasını sağlayan yapılara kas kirişi ya da tendon adı verilir. Kasların Çalışması Kasılan bir kas; kısalır, sertleşir ve şişer. Gevşeyen […]