hormon

Hormonlar Hakkında Bilgi

İnsan vücudunda hormon denen kimyasal ileticilere dayalı özel bir bilgi taşıma sistemi vardır. Bu organik kimyasal maddeler kanalsız iç salgı bezlerinde yapılır ve doğrudan kan dolaşımına verilir. Çoğu durumda bu hormonlar kan dolaşımıyla hedef organlara ulaşır ve orada biyokimyasal tepkimeleri başlatır ya da durdurur. En önemli iç salgı bezleri hipofiz, tiroit, paratiroitler, pankreas, böbreküstü bezleri […]

Östrojen Hormonu

Östrojenler, kadınların adet döngüsünde ve diğer memeli hayvanların dişilerinde estrus döngüsünde önemli rol oynayan bir grup steroid hormondur. Östrojenler hem erkek hem kadınlarda bulunmakla beraber, üreme yaşında kadınlarda seviyeleri çok daha yüksektir. Bu hormonlar kadınlarda göğüs gibi ikincil cinsiyet özelliklerinin gelişimini sağlarlar ve adet döngüsüyle ilişkili olan endometrium kalınlaşması ve diğer süreçleri düzenlerler. Folikül uyarıcı […]

Pankreas Bezi Hormonlarının Görevleri

a-)İnsülin Hormonu : Langerhans adacıklarındaki özel hücreler tarafından meydana getirilen bu hormon beta hücreleri tarafından salgılanır. Bu hormonun en belli başlı görevi , karaciğer ve kasın glikojen sentezini arttırmak ; bütün hücrelerin glukozu kolayca kullanması sağlamaktır. İnsülin ayrıca , aminoasit ve glukozun hücreler girişini arttırır. Protein ve lipid sentezini hızlandırır. Yani insülinin kandaki varlığı , […]

Vücudumuzdaki Hormonlar

1-) Hipofiz bezi hormonları : a-) Büyüme Hormonu (STH=Somatotropin) : Bu hormonu kimyasal yapısı bir polipeptid molekülü şeklindendir. Çeşitli omurgalı hayvan gruplarında yapısı ve molekül ağırlığı az çok değişmektedir. Ancak primatların , özellikle en yakın insansı maymunların , somatotrop hormonu insanda büyüme fonksiyonuna etkili olabilmektedir. Somatotrop hormon bütün vücut hücrelerine etkili bir hormon sayılırsa da […]

Vücudumuzdaki Hormonlar ve Görevleri

On hipofizden salgılanan hormonlar: Büyüme hormonu, adrenokortikotropin, tiroidi uyaran hormon, follikül uyarın hormon, luteinleştirici hormon, prolaktin, melanosit uyancı hormon. Arka hipofizden salgılanan hormonlar: Antidiüretik hormon ve oksitosin. Adrenal korteksten (kabuk bölgesinden salgılanan) hormonlar: Kortizol ve aldostreron Yumurtalıklardan salgılanan hormonlar: Östojen ve progesteron Tiroidden salgılanan hormonlar: Tiroksin, triiyodotironin ve kalsitonin. Pankreastan salgılanan hormonlar: İnsülin ve glukagon. […]

Böbrek Üstü Bezi Hormonlarının Görevleri

Böbrek Üstü Bezleri Hormonları : a-)Adrenalin (epinefrin) : Öz bölgesinden devamlı olarak az miktarda salgılanır. Öfke , korku , üzüntü , sevinç , sinirsel bozukluk durumlarında salgılanması artar. Görevleri şunlardır : 1-) Kalp atışını hızlandırır. 2-) Kan basıncını yükseltir. 3-) Karaciğer ve kaslardaki glikojen miktarını azaltır. 4-) Kandaki glikoz miktarını yükseltir. 5-) Kanın pıhtılaşma hızını […]

Hormon Çeşitleri Nelerdir

Sinir sistemi yanında bilgi taşıyıcı ikinci sistem olarak HORMON SİSTEMİ önemlidir. Hormonlar bilgi taşıyıcı maddeler olup, çok az miktarda bile etkilidir ve organizma tarafından bizzat üretilir. Hormonlarla ilgili bazı önemli sorulara açıklık getirilmelidir; örneğin: a) Kaç türlü hormon vardır? b) Hormonlar vücutta nerede üretilir? c) Vücutta hangi olayları yönetip yönlendirirler? d) Hormonlar nasıl ve ne […]

Hormonların Etkisi ve Mekanizması

Bazı hormonlar hücrelerarası enzim sistemini etkiler. Bunun için kan dolaşımı ile vücudun tüm organ ve dokularına gidebilen ve hucresiz sistemlerde de etkili olan “Adrenalin” örnek olarak verilebilir. Adrenalin, ikincil elçi (=second messen*ger) olarak görev yapan maddelerin harekete geçiril*diği metabolik olayları etkiler. Örneğin burada ikincil elçi madde olarak çiklik Adenozinmonofosfat (=cAMP) la olan olayı açıklayabiliriz: Bilindiği […]

Hormonların Etki Mkanizması

Hormonların gerçek etki yeri hücre ve hücredeki metabolizmadır. Hormonların iki etkimekanizması vardır. 1- Cyclic-AMP ve Cyclic-GMP vasıtası ile enzimleri aktive etmek veya engellemek sureti ile hormonların etki göstermeleri. Çok sayıda hormon, çok kısa bir süre içerisinde (30-60sn’de) hedef organın hücre zarında lokalize olmuş özel reseptör ile reaksiyona girmek ve yine membrana bağlı adenyl-cyclase enzimini aktive […]

Hormonların Özellikleri ve Görevleri Nelerdir

İnsan vücudunda hormon denen kimyasal ileticilere dayalı özel bir bilgi taşıma sistemi vardır. Bu organik kimyasal maddeler kanalsız iç salgı bezlerinde yapılır ve doğrudan kan dolaşımına verilir. Çoğu durumda bu hormonlar kan dolaşımıyla hedef organlara ulaşır ve orada biyokimyasal tepkimeleri başlatır ya da durdurur. En önemli iç salgı bezleri hipofiz, tiroit, paratiroitler, pankreas, böbreküstü bezleri […]