fen

Yavru bakımı açısından farklılıklar gösteren hayvanlar hangileridir

Yavru bakımı açısından farklılıklar gösteren hayvanlar hangileridir? Bazı hayvanlar yavruları çok ilgilenir ve onları besler, onları korurlar. Bu hayvanlar memeliler ve kuşlar bu gruba girer. Memliler yavruları doğunca sütleri ile yavrularını beslerler. İnek, koyun, keçi, kedi, köpek çevremizden annelerin yavrularına kimsenin yaklaşmasına izin vermediğini görmekteyiz. Kuşlar da yavrularını anneleri beslemekte ve korumaktadır. Sürüngenler, balıklar ve […]

Populasyon Nedir

Belli bir bölgede, belli bir zaman diliminde yaşayan ve aralarında gen alış verişi olan bireyler topluluğuna populasyon adı verilir. Belli bir coğrafik sınır içinde yaşayan, aralarında gen alışverişi olan ve verimli döller oluşturan populasyonlar ise tür olarak değerlendirilirler. Bir türün populasyonları birbirinden fiziksel olarak belirlenen sınırlarla ayrılmışlardır. Örneğin iki farklı gölde yaşayan sazan balığı topluluğu […]

Renkler nasıl ortaya çıkmıştır

Renkler nasıl ortaya çıkmıştır

Renkler nasıl ortaya çıkmıştır? Bazı detaylar insan hafızasında önemli yer tutarlar ve hiç değişmezler. Örneğin en tanıdık cisimler olan ağaçlardan başlayalım. Ağaçların rengi hep yeşil ve tonlarıdır. Sonbahar gelince bu renklerin değiştiği herkes tarafından bilinir. Gökyüzünün rengi de ya mavinin ya da grinin tonlarındadır. Meyvelerin renkleri de hiç değişmez, örneğin kayısının rengiyle, kirazın rengi hep […]

YGS Soruları ve Cevaplar

YGS Soruları ve Cevaplar

Sınav, Türkiye’de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da toplam 5 bin 183 binada, 79 bin 973 salonda gerçekleştirildi. Saat 10.00’da başlayan tek oturumluk sınav 160 dakikada tamamlandı. Sınav merkezlerinde 234 bin 94 kişi görev yaptı. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin her biri 40’ardan toplam 160 […]

Rüzgar oluşumu ve fizik bilimi teorisi

Rüzgar oluşumu ve fizik bilimi teorisi

Rüzgar oluşumu fizik bilimiyle ilgili hangi kanun veya teoriyle açıklanır? Rüzgar: En basit şekilde hareket halindeki hava diye tanımlarız. Yani rüzgar dediğimiz şey bir yerden bir başka yere gitmekte olan havadır. Bu hareketin yönü herhangi bir yöne doğru olabilir fakat yatay yöndeki hareket genellikle daha fazladır.Rüzgar hakkında kısa ve basit düzeydeki bilgilendirmeden sonra rüzgar oluşumuna […]

Işığın filtrelerden geçişi

Işığın filtrelerden geçişi

Saydam cisimler, üzerlerine gelen ışığı geçirme özelliğine sahiptir. Adi cam, üzerine gelen ışığı tamamen geçirir. Ama bazı camlar renkli olabilir. Işığı geçirebilen renkli, saydam cisimlere filtre denir. Örneğin güneş gözlükleri birer filtredir. Filtreler, üzerlerine düşürülen ışıktan, kendi renklerini kuvvetli, komşu renklerini zayıf olarak geçirirler. Yani kırmızı filtre, kırmızı ışığı güçlü, turuncu ışığı zayıf geçirir. Mavi […]

Cisimlerin ışığı yansıtması

Cisimlerin ışığı yansıtması

Cisimlerin Işığı Yansıtması Bir cisim güneş ışığındaki tüm renkleri yansıtıyorsa beyaz görünür. Buradan anlıyoruz ki beyaz cisimler bütün renkleri yansıtıyor. Beyaz cisim, beyaz ışıkla aydınlatılırsa beyaz, kırmızı ışıkla aydınlatılırsa kırmızı, mavi ışıkla aydınlatılırsa mavi görünür. Dolayısıyla beyaz cisimler hangi ışıkla aydınlatılırsa o renkte algılanırlar.Örnek olarak aşağıda beyaz ışık yeşil bir filtreden geçirilmiştir. Filtreden sadece yeşil […]

Hemofili

Hemofili

HEMOFİLİ: Kanın pıhtılaşma sisteminde rol alan ve “pıhtılaşma faktörleri” olarak adlandırılan proteinlerin eksikliği, yokluğu ya da işlevinin bozuk olması sonucu ortaya çıkan, genetik geçiş gösteren, ömür boyu süren ve kanamalarla seyreden bir pıhtılaşma bozukluğudur. Kan, vücutta damarların içinde dolaşır. Kan damarları, venler (toplardamar), arterler (atardamar) ve kılcal damarlardan oluşur. Bu damarlardan herhangi birinde hasarlanma olursa […]

Fiziksel sindirim nedir?

Fiziksel sindirim nedir?

Sindirim İki Şekilde Gerçekleşmektedir; 1. Mekanik Sindirim Besinleri sadece boyut olarak küçültüyorsak bu mekanik sindirime örnektir. Bu sindirim türüne fiziksel sindirim de denir. Fiziksel değişim konusundan da hatırlayabileceğimiz gibi maddenin özelliği değişmiyor, sadece şeklinde farklılıklar oluşuyorsa bu değişimlere fiziksel değişim diyorduk. İşte mekanik sindirim de aynı anlama gelmektedir. Örneğin büyük ekmek parçalarını dişlerimizde parçalayıp küçük […]

Yalıtkanların elektrik çarpmasını önlemesi

Yalıtkanların elektrik çarpmasını önlemesi

En kısa tanımıyla yalıtkan maddeler; elektrik akımını iletmeyen maddelerdir. (cam, tahta vb) Yalıtkanlar insan hayatını nasıl etkiler, nasıl korur cevap verebilir misiniz? Yalıtkanlar birçok yerde insan hayatını korur, kolaylaştırır. birçok elektronik devrede ,iletkenleri kaplayarak elektirk akımın bize zarar vermesini önler.ayrıca

Büyük gemilerin suda batmamasının nedenleri

Büyük gemilerin suda batmamasının nedenleri

Büyük gemilerin suda batmamasının nedenleri nelerdir ? Normalde bizler suya girdiğimizde eğer yüzme bilmiyorsak denizde boğuluruz veya şiddetli bir dalga varsa o dalgaya dayanamayız ve boğularak ölürüz. Peki ama biz neden denizde yüzme bilmiyorsak batar ve ölürüz de gemiler nasıl suyun üzerinde batmadan dururlar ve onca yol giderler. Cisimlerin suda batıp batmaması o cismin kütlesine […]

Başkalaşım geçiren hayvanlar hangileridir?

Başkalaşım geçiren hayvanlar hangileridir?

Başkalaşım (değişim) geçiren hayvanlar hangileridir? 1- Kurbağalar : • Larva döneminde suda solungaç solunumu, ergin dönemde karada deri ve akciğer solunumu yaparlar. • Yumurta ile çoğalırlar. • Yavru bakımı görülmez. • Dış döllenme görülür. • Gelişimleri sırasında başkalaşım geçirirler. • Yavrularını sütle beslemezler. • Kalpleri üç odacıklıdır. • Kirli kan akciğerlerde temizlenir. • Kalplerinde temiz […]

Yetişkin bir insandaki kemik sayısı

Yetişkin bir insandaki kemik sayısı

Yetişkin bir insandaki kemik sayısı: Erişkin bir insanda 206 kemik vardır. 26 omurgada, 25 kaburgalar ve sternum, 22 başta, 1 hiyoid, 64 üsttaraf, 62 alttaraf, 6 kulak kemikleri, mecmuu 206. Bu sayı içinde diz kapağı kemiği (patella) da varsa da susarnsı (sesamoid) kemikler yoktur. Kemiklerin dış görünüşleri; Kemiklerin şekilleri kendi karakter­lerine göre değişiktir. Bununla beraber […]

Kıtaların dünya üzerindeki coğrafi ve matematiksel konumu

Kıtaların dünya üzerindeki coğrafi ve matematiksel konumu

Kıtaların Coğrafi Konumları: Afrika: Kuzey-güney doğrultusunda Tunus’taki Beyaz Burun (37° 22′ 20 K Paraleli) ile Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki Ahulhas Burnu (34° 50’28 G Paraleli) arasında 8 025 km boyunda, doğu batı doğrultusunda ise; Somali’deki Ras Hafun Burnu (51° 25′ 27 D Meridyeni) ile Senegal’deki Yeşil Burun (17° 31′ 17 B Meridyeni) arasında 7 416 km […]

Gezegenlerin kütleleri nelerdir

Gezegenlerin kütleleri nelerdir

Gezegenlerin kütleleri nelerdir? bu gezegenlerde kütleler ne kadar olur ? MERKÜR (Mercury) Güneşe uzaklığı: 46 – 58 – 69 Mio km Yörüngesel dışmerkezlilik: 0.206 Yörüngesel eğiklik: 7 0 Eksensel eğiklik: 2 0 Çap: 4870 km Kurtulma hızı: 4.2 km/sn Kütle: 0.055 (Yer = 1) Hacim: 0.056 (Yer = 1) Yoğunluk: 5.44 (su =1) En yüksek […]

Çevremizdeki çeşitli cisimlerin yaptığı hareketler

Çevremizdeki çeşitli cisimlerin yaptığı hareketler

Çevremizdeki çeşitli cisimlerin yaptığı hareketler Çevremizdeki varlıklar dönerek, zıplayarak, yuvarlanarak hareket eder. Cansız varlıkların hareket etmesi için kuvvet uygulamak gerekir. Cisimleri hareket ettirmek amacıyla uygulanan kuvvet, itme ya da çekme olabilir. Evrende her şey hareketli midir ? Çevremizde hareket eden bir çok varlık görürüz. Uçan kuşlar,koşan köpekler , yürüyen insanlar ,düşen bir taş, akarsular… Uzaydaki […]

Farklı maddelerin erime ve donma sıcaklıkları

Farklı maddelerin erime ve donma sıcaklıkları

Farklı maddelerin erime ve donma sıcaklıkları nedir? Farklı maddelerin erime ve donma sıcaklıklarını araşırınız.bu sıcaklıklar birbirinden farklı mıdır Erime Isısı: Erime sıcaklığına ulaşmış saf katı maddenin tamamen erimesi için gerekli ısı miktarına erime ısısı denir. Hal değiştiren bir maddenin aldığı ısı enerjisi, maddenin tanecikleri arasındaki mesafeyi artırarak moleküller arasındaki çekim kuvvetinin azalmasını sağlar.Her maddenin tanecikleri […]

Kaynama noktası

Kaynama noktası

Kaynama Noktası Katı ve sıvıların kaynama noktaları nedir? Erime noktası, bir katı maddenin katı halden sıvı hale geçmeye başladığı ve erime sona erene kadar koruduğu sıcaklıktır. Bir katı cismin sıcaklığı artırıldığında moleküller arasındaki birbirini çekme kuvveti yavaş yavaş azalır ve belirli bir sıcaklık derecesinden sonra termik (ısı ile ilgili) hareket çekme kuvvetini yener. Katıda bir […]

Kolonya neden serinlik hissi verir

Kolonya neden serinlik hissi verir

Kolonya içeriğinde alkol yer almaktadır ve alkol oldukça kolay buharlaşan bir maddedir. Kolonya’nın içerisinde bulunan alkolün verdiği histir aslında o. Gül kolonyasında alkol olmadığı için o hissi vermez mesala. Kolonya içerisinde bulunan alkolün yada kısaca ve sadece alkolün

Kuvvet nasıl ölçülür

Kuvvet nasıl ölçülür

Kuvvet nasıl ölçülür Bir kuvvetin büyüklüğü, esnek cisimlerin şeklini değiştirme (uzama ya da sıkıştırma) özelliğinden yararlanılarak ölçülebilir. kuvvetin büyüklüğünü ölçmeye yarayan araçlar dinamometre adıyla anılır. Dinamometreye bir kütle asıldığında dinamometrenin yayı uzar. Yayın uzama miktarı asılan kütlenin büyüklüğüyle doğru orantılı olarak artar. Böylece dinamometre kuvvetleri ölçmemize ve kuvvetleri karşılaştırmamıza olanak sağlar. 1 kg. kütleli cisme […]