enerji

Enerji Dönüşümleri Nelerdir

Organik evrim teorisine göre ilkel atmosferde yer alan CO2, H2O, H2,NH3,CH4, vb. gibi moleküller şimşek,yıldırım ve u.v ışınların etkisiyle basit organik moleküller haline dönüştü. (Atmosferde oksijen yoktu.) Şimşek+Yıldırım CO2+H2O+H2+NH3+CH4——————-Basit organik moleküller O2’siz atmosfer Oluşan organik maddeler yağmur suları ile karaya taşınıp , ısı ve u.v etkisiyle karmaşık kompleks moleküller haline dönüştüler. (Karada) ısı+U.V Basit organik […]

Canlılarda Enerji Oluşumu

Canlılarda enerji paketçiklerine ATP adı verilir. ATP : Adenozin trifosfat ADP : Adenozin di fosfat AMP : Adenozin monofosfat Adenozin trifosfat: Adenin+Riboz+P+P+P ATPšADP+P+Enerji ADP+Pš(enerji, enzim)šATP – Küçük moleküllerden büyük moleküller sentezleme işine özümleme (anabolizma, biyosentez, asimilasyon) denir. Örneğin fotosentez, besinlerden alınan aminoasitlerin canlıya özgü protein haline dönüştürülmesi gibi… – Yadımlama (katabolizma) ise, büyük moleküllerin çeşitli […]

Canlılarda Enerji Oluşumu

Oksijensiz Solunum (Ana aerobik solunum, Fermantasyon): Organik besin maddelerinin oksijen kullanılmadan yine organik olan moleküllere ayrıştırılmasıyla enerji elde edilmesine denir. Fermantasyon, hücrenin sitoplazmasında meydana gelir. Çünkü bu olay için gerekli enzimler sitoplazmada yer almaktadır. Oksijensiz solunum genellikle enerji ihtiyacı fazla olmayan bakterilerde, maya mantarlarında gözlenir. Ayrıca oksijen yetersizliği durumunda omurgalıların çizgili kas hücrelerinde ve bazı […]

Enerjinin Temel Molekülü ATP

Enzimler, biyolojik reaksiyonların daha az enerji kullanılarak gerçekleşmesi için aktivasyon enerjilerini düşürseler de bir hücrede süregelen bir çok kimyasal reaksiyonların devamı için enerjiye gerek duyulur. Bu enerji hücreye nereden ve nasıl sağgülır? Canlı hücreler iş yapabilmek ve görevlerini sürdürebilmek için tıpkı insanlar tarafından yapıgül makinelerde olduğu gibi bir enerjiye ihtiyaç duyar, işte bu enerji, besin […]

Isı ve Sıcaklık

Kâinattaki tüm olaylarda ısı ve sıcaklık kavramlarının olmadığı hiçbir olay yok gibidir. Isı ve sıcaklık, canlılar için de çok önemlidir. Çünkü, çok düşük sıcaklıklarda canlılar yaşayamadığı gibi,çok yüksek sıcaklıklarda da canlılar yaşayamamaktadır.Isı enerjisi aslında kütlesi olmayan foton dediğimiz enerji paketçikleridir. Bundan dolayı ısı enerjisi boşlukta da yayılır. Bu enerji paketçikleri madde, atom ve moleküllerinin titreşim […]

İş, Enerji ve Güç

İŞ: Bir hareketi meydana getiren, yapılmakta olan bir hareketi değiştiren (hızlandıran, yavaşlatan ya da durduran), veya cisimlere şekil değişikliği veren etkiye kuvvet denir. Örneğin yere bırakılan bir taşın düşmesine neden olan kuvvet yerçekimi kuvvetidir. İnsanların veya hayvanların bir işi yapmak için harcadıkları kuvvete kas kuvveti denir. Bir cismi sürüklerken onu sürüklememize engel olan kuvvete sürtünme […]

Kuvvet Hareketin Buluşması Enerji

A. EVRENDE HER ŞEY HAREKETLİDİR 1. Konum, Yer Değiştirme ve Zaman Ölçülebilir 2. Hangi Cisim Daha Hızlıdır? B. KUVVET ETKİSİNDE CİSİMLER NASIL DAVRANIR? 1. Kuvvet Duran Cisimleri Hareket Ettirir, Hareketli Cisimleri Durdurur, Hareketin Yönünü Değiştirir 2. Kuvveti Nasıl Ölçeriz? Kuvvet duran bir cismi hareket ettirir mi? Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirir mi? Yerçekimi kuvveti etkisinin gözlenmesi […]

Türkiyede Madencilik ve Enerji Kaynakları

Yerkabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan, ekonomik değer taşıyan mineral ve elementlere maden denir. Türkiye’de madencilik faaliyetleri 1935 yılında kurulan M.T.A. ile özel sektör tarafından yürütülmektedir. Türkiye’de çıkarılan önemli madenler En zengin demir yataklarımız, Divriği (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi (Malatya), Edremit (Balıkesir), Dikili ve Torbalı (İzmir) ve Simav (Kütahya) çevresinde bulunmaktadır. Ereğli, Karabük ve İskenderun’da demir – […]

Güneş enerjisinin oluşumu

Güneş enerjisinin oluşumu

Güneş Enerjisi: Güneşin çapı, dünyanınkinden 100 kez daha büyüktür. Hacmi ise milyon kez daha büyüktür. Çekim gücü çekirdeğe çok büyük miktarlarda basınç uygulanmasına neden olur. Sıcaklık 15 milyon dereceye kadar yükselir. Bu sıcaklıkta hidrojen elektronlardan ve protonlardan oluşan ve plazma adı verilen bir çorba gibidir. Plazma kurşundan daha yoğundur. Dört hidrojen çekirdeği

Madde ve Isı Nedir?

Madde ve Isı Nedir?

Madde ve Isı Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler yenilerek birbirinden uzaklaşmaya başlar. Buna genleşme denir. Maddenin ısı kaybetmesi durumunda taneciklerinin Kinetik Enerjisi azalır. Madde soğur ve tanecikler birbirine yaklaşır. Sıcak bir cisim ile soğuk bir […]

Kinetik enerji

Kinetik enerji

KİNETİK ENERJİ Hareketli cisimler iş yapabilme yeteneğine sahiptirler yani bu cisimlerin enerjileri vardır. Bu hareketinden dolayı cisimlerin sahip oldukları enerjiye kinetik enerjidenir. Akan su, hareket halindeki araba, fırlatılan bir taş, yüksekte uçmakta olan bir kuşun kinetik enerjileri vardır. Duran

Ülkemizde ısınmak için kullanılan yakıtlar nelerdir

Ülkemizde ısınmak için kullanılan yakıtlar nelerdir

Ülkemizde ısınmak için kullanılan yakıtlar ve nasıl oluştukları YAKITLAR :Bulunduğumuz ortamların ısınmasını sağlamak için soba, kalorifer gibi araçlar kullanırız. Bu araçlar yakıtların yanmasıyla ısıverir. Yakıtların yanması için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen olmadan yakıtlar yanmaz. Bazı yakıtlar doğada olduğu şekliyle bazıları da işlendikten sonra kullanılır. Linyit doğal olarak, petrol ise işlendikten sonra yakıt olarak kullanılır. Yakıtlardan […]