element

Sülfür Döngüsü

Kükürt, canlılar için vazgeçilmez organik moleküller olan proteinlerin biyosentezinde temel elementlerden birini oluşturmaktadır. Doğadaki kükürt, element formunda bulunduğu gibi, hidrojen sülfid (H2S), sülfit (SO2) ve sülfat (SO4) gibi çeşitli oksidasyon formlarında da bulunmaktadır. Bitkisel ve hayvansal atıklardaki proteinlerin yapısında bulunan organik kükürt, bakterilerin aktiviteleri sonucu hidrojen sülfide (H2S) dönüştürülür. Hidrojen sülfid de bazı bakterilerce okside […]

Allotrop Nedir

Allotrop, aynı elementin uzayda farklı şekilde dizilerek farklı geometrik şeklindeki kristallerine denir. Örneğin grafitle elmas, beyaz fosforla kırmızı fosfor, rombik kükürtle monoklinik kükürt, ozon ile oksijen birbirinin allotropudur. Allotropların fiziksel özellikleri kristallerinin dizilişleri birbirinden farklıdır. Allotropların kimyasal özellikleri, örneğin tepkimeye girme istekleri gibi birbirlerinden farklıdır. Örnekler; oksijen (O2) ve ozon (O3) gazları, kırmızı fosfor ve […]

Elementlerin Özellikleri

Altın Simgesi : Au Atom Numarası :79 Kütle Numarası :196,97 Yoğunluk :19,32g/cm3 Erime Sıcaklığı :1064 C Kaynama Sıcaklığı :2856 C İşlenmeye en uygun, yumuşak bir metaldir. Elektrik ve ısı iletkenliği yüksektir. Kızılötesi ışığı yansıttığından uzay araçlarında kaplama olarak kullanılır. Ekonomik olarak değerlidir. Alüminyum Simgesi : Al Atom Numarası :13 Kütle Numarası :26,982 Yoğunluk :2,702g/cm3 Erime […]

Demir Elementi Hakkında Bilgi

Arı halde gümüşsü beyaz renkli bir metal olan demir (Fe), dünyada ki metaller içinde en bol bulunanların ikincisi, elementler arasında ise dördüncüsüdür. Yeryüzünün çekirdeği, büyük miktarda metal demirden yapılmıştır. Ancak, yeryüzü kabuğunda demir, öteki maddelerle tepkimeye girmiş durumdadır. Arı durumda çok seyrek bulunur: Yalnızca bazı göktaşlarında ve bazaltlı kayalarda. Tüm bitkilerin, hayvanların ve insanların, yaşamak […]

Elementlerin Özellikleri ve Kullanım Alanları

01. Alkali Metaller 01.01. Na (sodyum) Metali 01.02. K (potasyum) Metali 01.03. Li (lityum) Metali 01.04. Alkali Metallerin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri 02. Toprak Alkali Metaller 02.01. Be (berilyum) Metali 02.02. Mg (magnezyum) Metali 02.03. Ca (kalsiyum) Metali 01. Alkali Metaller Periyodik tablonun 1A grubu elementleridir. Elektron dagilimlari ns1 ile biter. Bu grup elemanlari Li, […]

Geçiş Elementleri

01. Vanadyum (V) 01.01. Vanadyum (V) oksit 02. Krom (Cr) 02.01 Krom (III) iyon içeren bilesiklerinin reaksiyonlari 02.02. Cr (III)’ün Cr (VI)’ya yükseltgenmesi 02.03. Kromat (VI) -Dikromat (VI) Dengesi 02.04. Dikromat iyonunun indirgenmesi 03. Mangan (Mn) 3.1 Mn (III) Iyonunun Sulu Çözeltilerinin Reaksiyonlari 3.2. Potasyum Permanganat (VII) Kimyasi 04. Demir 04.01. Demir iyonunun sulu çözeltilerinin […]

Element Simgesi

Element simgesi, her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin, uluslararası geçerliliği vardır. Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda, elementler, Plato’nun Eski Yunanlıların kullandığı toprak-hava-su ve ateş sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu. Daha sonra yeni elementler keşfedildikçe, tüm elementlerin eninde sonunda “altın”a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar tarafından, güneş (altın) merkezli sistemdeki her gezegenin […]

Demir Elementinin Tarihçesi

Demirin ilk kullanımına dair işaretler, mızrak uçları, bıçak ve süs eşyası şeklinde olup Sümerlere ve Mısırlılara kadar (yaklaşık M.Ö. 4000 yılları) dayanmaktadır. M.Ö. 3500 ile M.Ö. 2000 yılları arasında, Mezopotamya, Anadolu, ve Mısır civarında ergitilmiş demirden yapılmış objeler daha çok görülmeye başlanır. Bu objelerin içeriğinde nikele rastlanmaması da meteor taşlarından yapılmadıklarının bir göstergesidir. Ancak bunların […]

Demir Elementinin Kullanım Alanları

Demir, tüm met aller içinde en çok kullanılandır ve tüm dünyada üretilen meta llerin ağırlıkça %95’ini oluşturur. Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özellikleri demiri, otomotiv, gemi gövdesi yapımı, ve binaların yapısal bileşeni olarak kullanımında vazgeçilmez kılar. Çelik, en çok bilinen demir alaşımı olup, demirin diğer kullanım formları şunlardır: Pik demir: %4–%5 karbon ve değişen oranlarda […]

Demir Elementinin Özellikleri

Demir, yerkabuğunda en çok bulunan met@ldir. Bu gerçekten çok safrifik bir durum olmakla birlikte, demir birçok alanda kullanılmaktadır. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin de tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmekle birlikte, demir nikel alaşımı olma ihtimali daha yüksektir. Dünyanın merkezindeki bu kadar yüksek miktardaki yoğun demir kütlesinin dünyanın manyetik alanına etki ettiği düşünülmektedir. Demir met@li, […]

Borun Özellikleri Nelerdir

Borun temel cevherleri; kernit (Na2B4O7.4H2O), boraks (Na2B4O7.10H2O), kolemanit (Ca2B6O11.5H2O) ve uleksit (NaCaB5O9.8H2O) gibi boratlardır. Bor elementi, periyodik sistemin 3. grubunun başında yer alır. Elmastan sonra en sert madde olan ametal bor gri-siyah kristalin veya amorf mikrokristalin, yeşilimsi sarı renkli bir yapıda olup başlıca özellikleri aşağıdaki gibidir. Periyodik Sırası : 5 Atom ağırlığı : 10.82 Izotopları […]

Elementlerin Sıralı Listesi

Periyodik cetvelde bulunan elementler atom numaralarına göre sıralanır. Bu sayfada tüm elementler atom numaraları, sembolleri ve isimleriyle verilmiştir. Elementlerin Listesi 1 H Hidrojen 2 He Helyum 3 Li Lityum 4 Be Berilyum 5 B Bor 6 C Karbon 7 N Azot 8 O Oksijen 9 F Flor 10 Ne Neon 11 Na Sodyum 12 Mg […]

Elementlerin Günlük Hayattaki Kullanım Alanları

1- Hidrojen (H) : • İlk olarak 1776 yılında Henry Cavendish tarafından keşfedilmiştir. • Hidrojen ismi ise Antoine Lavoisier tarafından verilmiştir. • Bilinen renksiz en hafif gazdır. • Suyun, canlıların ve petrol gibi birçok maddenin yapısında bulunur. • Roket yakıtı olarak kullanılır. 2- Helyum (He) : • 1868 yılında Fransız Pierre Janssen ve İngiliz Norman […]

Elementlerin Kullanım Alanları

Nikel Kullanım Alanları ·Paramanyetik özelliğinden dolayı dış etkilere dayanıklıdır. Bu nedenle eşyaların üzerlerinin elektrolitik kaplanmasında, ·Aşınmaya karşı dirençli alaşımların eldesinde, ·Pillerin ve akülerin yapımında, ·Cama yeşil renk vermek amacıyla, ·Özel çeliklerin yapımında, ·Hidrojenasyon reaksiyonlarında katalizör olarak, ·Madeni paraların yapımında, Bakır Kullanım Alanı Bakır tel yapımında Yüksek frekans hattı yapımında Bileşikleri şeker analizinde Fehling’s çözeltisini hazırlanmasında […]

Element nedir

Element nedir

element nedir Aynı cins atomlardan oluşan,kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya birleşim yoluyla elde edilemeyen saf maddelere denir. Element simgesi, her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin, uluslararası geçerliliği vardır. Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda, elementler,