canlı

Canlılarda Enerji Oluşumu

Canlılarda enerji paketçiklerine ATP adı verilir. ATP : Adenozin trifosfat ADP : Adenozin di fosfat AMP : Adenozin monofosfat Adenozin trifosfat: Adenin+Riboz+P+P+P ATPšADP+P+Enerji ADP+Pš(enerji, enzim)šATP – Küçük moleküllerden büyük moleküller sentezleme işine özümleme (anabolizma, biyosentez, asimilasyon) denir. Örneğin fotosentez, besinlerden alınan aminoasitlerin canlıya özgü protein haline dönüştürülmesi gibi… – Yadımlama (katabolizma) ise, büyük moleküllerin çeşitli […]

Canlılarda Enerji Oluşumu

Oksijensiz Solunum (Ana aerobik solunum, Fermantasyon): Organik besin maddelerinin oksijen kullanılmadan yine organik olan moleküllere ayrıştırılmasıyla enerji elde edilmesine denir. Fermantasyon, hücrenin sitoplazmasında meydana gelir. Çünkü bu olay için gerekli enzimler sitoplazmada yer almaktadır. Oksijensiz solunum genellikle enerji ihtiyacı fazla olmayan bakterilerde, maya mantarlarında gözlenir. Ayrıca oksijen yetersizliği durumunda omurgalıların çizgili kas hücrelerinde ve bazı […]

Abiyotik Faktörlerin Değişmesinin Canlılara Etkisi

Canlıların farklı çevre koşullarında yaşamları onların uyun yetenekleri yani toleransları ile ilgilidir. Her canlı türünün uyum yeteneğinin minimum ve maksimum sınırları vardır. Bu iki sınır arasında kalan aralığa tolerans ( hoşgörü ) aralığı denir. Doğada çeşitli bitki ve hayvan türlerinin tahammül ettiği değişik tolerans aralığı vardır. Tolerans aralığında en iyi uyum sağladığı değerde optimum değer […]

Canlıların ortak özellikleri

CANLILAR Çevremizdeki varlıklar, canlı ve cansızlar olarak iki grupta incelenebilir. Bütün canlı varlıklarda bulunan özelliklere de canlıların ortak özellikleri denir. Bu özellikler 8 grupta incelenir: 1. Canlılar hücrelerden oluşur. 2. Canlılar beslenir. 3. Canlılar solunum yapar. 4. Canlılar boşaltım yapar. 5. Canlılar hareket eder. 6. Canlılar büyür ve gelişir. 7. Canlılar uyarıcılara tepki gösterir (irkilir). […]

Hücre ve Organeller

HÜCRE = VARLIK: Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz her şeye varlık denir. CANLI VARLIK CANSIZ VARLIK 1- Tek Hücreliler(Ör: bakteri) Ör: madde 2- Çok Hücreliler(Ör: bitki- hayvan ve insan) Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük parçasına hücre denir. Hücreler yaşayan organizmaların yapısal ve fonksiyonel en küçük birimidir. Hücreler gelişmişlik düzeyine göre ikiye ayrılır: 1-Prokaryot Hücreler: Bu hücrelerin […]