burun

Burunun Yapısı

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organıdır. Koku alma organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraftan da yutağa bağlanır. Burnun içerisinde mukus tabakası, kılcal damarlar ve kıllar bulunmaktadır. Burnun iç kısmının tüylü ve nemli olusu sayesinde dışarıdan alınan hava nemlendirilir ve temizlenir. […]

Burnun Yapısı

Burun Burun, güzel kokulu çiçeklerin ya da iştah açıcı yemeklerin kokularını algılamamızı sağlamanın ötesinde çok önemli işlevleri olan bir organımızdır. Soluduğumuz hava ile havadan aldığı oksijeni vücudumuzun bütün hücreleri*ne taşıyan kan arasındaki temel bağlantı yollarından biri burundur. Kısacası burnumuz hem koklama organı, hem de solunum yollarının başlangıcı olarak büyük önem taşır. Soluduğumuz hava akciğerlere ulaşmadan […]

Burun

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, 2 delikli (insanların balıktan evrimleştiğini düşünen kişiler 4 burun deliğinin olduğunu savunmuşlardır ve 2si içte diğer ikisi ise dışarıda olduğu söylenmektedir ayrıca da 4 burun deliği kanıtlanmamıştır) koklama ve solunum organıdır. Koku alma organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraftan da […]

Solunum Sistemi Nedir Nasıl Çalışır

Solunum sistemi, kandaki karbondioksit (CO2) gazının oksijen gazı (O2) ile yer değiştirmesini sağlayan sistem. Solunum sisteminde burun ve ağız yardımıyla dışarıdan alınan havanın içindeki oksijen yutak, gırtlak ve soluk borusundan geçtikten sonra akciğerlere gelir. Bronş ve bronşçuklardan sonra alveollere gelir. Alveollerden kana geçer. Kan, hücrelere oksijeni taşır. Hücreler bu oksijeni kullanarak enerji elde ederler. Kan […]

Burun Yapısı

Her burun deliğinin üst bölümünde koku zan vardır. Bunun içerisinde koku hücreleri bulunur. Yüzey alanı 2.5 santimetrekare kadardır. Koku hücreleri iki kutuplu hücrelerdir. Koku duyusunun oluşması için meydana gelen kimyasal olaylar dizisi tam olarak bilinme*mektedir. Maddenin buharlaşabilir nitelikte olması mutlaka olfaktör membrana ulaşması gerekir. Suda ve yağda çözünebilir nitelikte olmalıdır. Suda çözünmesi olfaktör membran üzerindeki […]

Koklama Organımız Burun

Burun, koku alma ve solunum organımızdır. Bu organ, alınan havanın temizlenmesini, ısıtılmasını, nemlendirilmesini ve kokusunun algılanmasını sağlar. Bir süre aynı koku alınacak olursa bu koku bir müddet sonra hissedilmez. Ancak ortama değişik bir koku geldiğinde bu yeni koku fark edilir. Burun, kemik ve kıkırdakla desteklenen bir organımızdır. Burun boşluğunun duvarı, mukus salgısı üreten hücrelerle kaplıdır. […]

Sinüs Nedir

Yeni doğmuş bir bebeğin bile çok küçük olsa dahi sinüsleri vardır. Başlangıçta bezelye büyüklüğünde olan bu boşluklar burnun içinden yüz ve kafatası kemiklerinin içine doğru genişleyen boşluklardır. Çocukluk ve genç erişkinlik çağında büyümeye ve genişlemeye devam eder. Hava cepleridirler. Burnun iç yüzünü kaplayan zarın aynısı tarafından kaplanmaktadırlar ve bir kurşun kalem başı büyüklüğünde açıklarla burun […]

Burun salgısı (Mukus) nedir

Burnumuz vücudumuzdaki mikroorganizmaların büyüyüp gelişmesi için en uygun ortamdır. Tabii ki bu ortam başıboş ve savunmasız bırakılmamıştır. Hastalık yapıcı bu mikroorganizmalara karşı burnumuzun iki savunma mekanizması vardır: Silya (Cilia) ve Mukus (Mucus). Silya (Cilia) saça benzer yapılardır. Burun içi ve sinüslerde bulunurlar. Burnun salgıladığı sıvıları (Mukus) etkin bir şekilde boğaza taşır. Bu sıvı daha sonra […]

Solunum Yolları

Solunum sistemi burun, yutak, gırtlak, soluk borusu (trakea) ve akciğerlerden oluşmuştur. Solunum, havadan oksijenin alınıp kandaki karbon dioksitin atılmasını sağlayan bir olaydır. Solunum yollarının ses oluşumunda, koku ve tat almada da katkısı vardır, ama en önemli görevi solunumu gerçekleştirmesidir. Çünkü solunum yaşam için çok gerekli olan bir olaydır. Burun, kemik ve kıkırdaktan yapılmış, kas ve […]

Solunum Sistemi Organları

İnsanlarda burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler solunum sistemi organlarıdır. a) Burun : Dışarıdan alınan havanın solunum sistemine (vücuda) ilk girdiği yer olup hem solunum sisteminin başlangıç organı hem de koku alma duyu organıdır. Burunda, burun kılları, burun kanalları (sinüsler), ve sümük (mukus) salgısını (sıvısını) üreten salgı bezleri (sümük = mukus bezleri) bulunur. Burun, […]