böbrek

Böbrek Ne İşe Yarar

Böbreklerin işlevleri beş çatı altında toplanabilir: Metobolizma atık ürünleri olan üre, kreatinin, ürik asit, ilaç ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamak Vücut sıvı elektrolit dengesini düzenlemek Vücudun asit baz dengesini düzenlemek Kan basıncını ayarlamak Alyuvar yapımını uyarmak Böbreğin işlevlerinin daha iyi anlaşılması için böbrek fizyolojisinin iyi bilinmesi gerekir. Atık ürünlerin atılması Böbrekler yapım-yıkım sonucunda oluşan çeşitli […]

Böbreğin Anatomisi

İnsanlarda, böbrekler karın bölgesinin arka bölümünde, bir başka deyişle karınzarı arkası (retroperitonal) bölgesinde yer alırlar. İki tane bulunan (çoğu insanda tek böbrek bulunabilmektedir, ve bu insanlar bunun ayrımına varmadan sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler) böbreklerden sağda olanı diyaframın hemen altında, ve karaciğerin arkasında (posterior), solda olanı ise diyaframın altında ve dalağın arkasında yer almaktadır. Böbreklerin ikisinin […]

Böbreğin Yapısı

İnsanlarda, böbrekler karın bölgesinin arka bölümünde, bir başka deyişle karınzarı arkası (retroperitonal) bölgesinde yer alırlar. İki tane bulunan (çoğu insanda tek böbrek bulunabilmektedir, ve bu insanlar bunun ayrımına varmadan sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler) böbreklerden sağda olanı diyaframın hemen altında, ve karaciğerin arkasında (posterior), solda olanı ise diyaframın altında ve dalağın arkasında yer almaktadır. Böbreklerin ikisinin […]

Böbrek Hastalıklarının Belirtileri

İveğen (akut) nefritik sendromu yumakçıktan kaynaklanan ve çoğunlukla iveğen gelişen, idrarda kan bulunması durumudur (hematüri). Bunun yanında, idrarda orta düzeyde protein (proteinüri) ve yüksek kan basıncı bulguları, streptokok sonrası gelişen glomerulonefritin alışılmış sunumudur. Nefrotik sendrom, idrarda ağır oranda protein bulunması (günde 3.5 gramdan çok), kanda albümin düzeyinin düşmesi (hipoalbüminemi), aşırı şişlik, kandaki yağ düzeylerinin yükselmesi […]

İdrar Oluşumu Nedir

İdrar oluşumu üç aşamada gerçekleşir. Bunlar: Glomerüler süzülme (Filtrasyon), tüplerde geri emilme ve salgılamadır. Günlük 180 İt. kan glomerülustan bowman kapsülüne süzülür. Bu miktarın kişiye göre vücud ağırlığının iki katından fazla olduğu söylenebilir. Süzüntünün % 99′u geri emilir. % 1 lik kısmı ise idrarla dışarı atılır. Süzülmede glomerülus kılcallarındaki kan basıncı doğrudan etkilidir. Bunun sonucu […]

Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları

Böbreküstü bezlerinin kabuk bölgesinden kaynaklanan düzensizliklerin çoğu belirli bir katmandaki hormonun gereğinden az ya da çok bireşimlenmesinden kaynaklanır (kortizol, aldosteron, ya da eşeysel hormonları). Bir hormonun olağan derişiminin altında ya da üstünde üretilip salgılanması kişide belirtilere neden olur, ve aynı zamanda o hormonun kansıvındaki ve idrardaki derişiminin de değişmesine yol açar. Ayrıca bir hormonun derişiminin […]

Boşaltım Sisteminde (Böbreklerde) Görülen Hastalıklar

Boşaltım sisteminde; böbrek iltihabı, böbrek taşı, böbrek yetmezliği, idrar torbası ve idrar yolu iltihabı, nefrit, üremi, albümin, sistit, şeker hastalığı ve yüksek tansiyona bağlı olan böbrek rahatsızlıkları görülür. a) Böbrek İltihapları : Böbreğin öz bölgesinde veya havuzcuğunda görülür. İdrar tutamama, bel ağrısı, halsizlik, üşüme, ateşlenme gibi belirtileri vardır. b) Böbrek Taşları : İdrardaki madensel tuzların […]

Böbrek Üstü Bezlerinin Görevleri

Böbreklerin üst ucunun tepesinde yer alırlar ve çok değişik iki bölümden oluşurlar; kabuk bölümü (korteks) ve iç bölüm (medulla). Hipofiz bezinin salgıladığı hormonlarla uyarılan kabuk bölümü, üç değişik hormon grubu salgılar. Bir hormon grubunun uyarıları sayesinde, sodyumun bedende tutulması ve potasyumun bedenden dışkılanması sağlanır. Yani bu hormon doğrudan, bedenin değişmeyen tuz dengesinin kuruluşuna/sürdürülmesine katılır. İkinci […]

Böbreğin Görevleri

• Metabolizma sonucu meydana gelen artıkları süzmek • Vücut sıvılarının bileşimlerini ,doku sıvısı ile hücredeki su miktarlarını belirli yoğunlukta tutmak. • Kandaki tuz ve diğer maddeleri dengede tutmak. • Kararlı bir iç çevre sağlamak (homeostasis) • Vücuttaki su miktarının ayarlanması hipofizden salgılanan antidiüretik hormon (ADH) tarafından yapılır.ADH az salgılandığında şekersiz diyabet hastalığı ortaya çıkar. • […]

Boşaltım Sisteminin İşleyişi

1- Boşaltım Sistemi: Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için dışarıdan aldıkları besin içerikleri, vücutta enerji üretimi için, yapım ve onarım için ve düzenleyici olarak kullanılır. Besin içeriklerinin hücrelerde yaşamsal faaliyetlerde kullanılması (besin maddelerinin hücrelerde parçalanması) sonucu oluşan su, madensel tuzlar, karbondioksit gazı, amonyak, üre, ürik asit gibi zararlı ve atık maddelerin vücut dışına atılmasına boşaltım denir. […]

Boşaltım Sistemi Organları

Hücrelerdeki protein metabolizması sonucunda oluşan amonyaklar, hücrelerden kan damarları ve kan dolaşımı aracılığıyla karaciğerden geçerler ve amonyak, karaciğer hücreleri tarafından üre ve üre asitine dönüştürülür. Ancak, üre asiti vücudun tüm hücreleri tarafından da üretilir. Üre asiti ve diğer bazı maddelerin hücrelerde birikimi insanı ölüme kadar qötürür. Bu nedenle, suda eriyen üre ve üre asiti, vücut […]

İnsanlarda Boşaltım Sistemi Organları

Canlılığın devam etmesi için dışarıdan alınan besinler sindirime uğrarlar ve hücrelerde çeşitli görevler için kullanılırlar. Bazı besinler enerji vermek, bazı besinler yapıcı-onarıcı görevler yapmak, bazı besinler ise vücuttaki olayları düzenlemek için kullanılır. Hücrelerimize giren besin maddelerinin tamamı kullanılır mı? Her olayda olduğu gibi hücrede kullanılan maddelerin de bir kısmı kullanılamaz halde olduğu için artık madde […]

Böbreğin Yapısı ve Görevleri

1- Böbrekler Hücrelerde oluşan artık maddeler kana geçerler. Kirlenmiş olan bu kan eğer temizlenmezse zamanla gerçek görevini yapamaz hale gelir. Canlılığın devam etmesi için kandaki artık maddelerin temizlenmesi gerekmektedir. Böbreklerin görevi kirlenmiş olan kanı süzerek temizlemektir. Süzülme işleminden sonra oluşan atıklar çeşitli işlemlerden sonra idrar olarak dışarı atılır. Yukarıdaki resimde böbreğin yapısı gösterilmektedir. Böbrekler iki […]

İnsan Böbreğinde İdrarın Oluşumu

İnsan böbreğinde idrar oluşumunda süzülme geri emilme ve salgılama evreleri vardır. 1.Süzülme Yüksek kan basıncı etkisiyle glomerulus kılcal damarlarından bowman kapsülüne amino asitler,glikoz,inorganik maddeler,üre ,ürik asit ve su geçer.Bu olaya süzülme denir.Süzülme sırasında ATP harcanmaz.Böbreklerde üre yeterince süzülmez ise kanda üre miktarı artar buna üremi hastalığı denir.Soğuk havalarda glomerulus kılcallarında büzülme gerçekleştiği için süzülme hızı […]

Böbrek Üstü Bezi Hormonlarının Görevleri

Böbrek Üstü Bezleri Hormonları : a-)Adrenalin (epinefrin) : Öz bölgesinden devamlı olarak az miktarda salgılanır. Öfke , korku , üzüntü , sevinç , sinirsel bozukluk durumlarında salgılanması artar. Görevleri şunlardır : 1-) Kalp atışını hızlandırır. 2-) Kan basıncını yükseltir. 3-) Karaciğer ve kaslardaki glikojen miktarını azaltır. 4-) Kandaki glikoz miktarını yükseltir. 5-) Kanın pıhtılaşma hızını […]

Böbreklerde Kanın Temizlenmesi

Üzerlerinde böbreküstü bezlerinin yer aldığı iki böbrek,omurgamanın her iki yanında, bel bölgesinde bulunur. Kırmızımtırak-esmer renkte, iri fasulyeleri andırır ve her birinin ağırlığı 120 ile 150 gram arasındadır. Her böbreğin içbükey kenarındaki göbek’ten, böbrek atardamarı girer ve böbrek toplardamarı ile sidik borıuu çıkar. Kanın Temizlenmesi Her böbrek sayısız sidik borusu’ndan (böbrek başına 20 kilometre kadar uzunlukta) […]

Organlarımızın Görevleri

Kalp İçi boş, kas yapısında bir organ olan kalp göğüs boşluğu içinde her iki akciğer arasında büyük bir alanı kaplar. Etrafı, perikard adı verilen bir zar ile sarılıdır. Kalp, iki akciğer arasında tepesi aşağıda tabanı yukarıda bir koni gibidir. Üçte biri orta çizginin sağında, üçte ikisi sol yanındadır. Genel olarak sternum ( iman tahtası ) […]

Boşaltımda görev yapan diğer organlar

Boşaltımda görev yapan diğer organlar Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır Böbrek yetmezliği olan hastaların vücutlarında, böbrekler vasıtasıyla süzülmesi gereken idrarın bir kısmı kana karışır. Böbrekleri çalışmayan ya da yetersiz çalışan bu hastalar için diyaliz veya böbrek nakli tedavisi uygulanır. Bu hastalar, yeterli sayıda organ nakli yapılamadığından böbreklerin görevini yerine getiren diyaliz cihazlarına bağlanır. Ancak diyaliz […]