atom

John Dalton’un Atom Teorisi

Dalton’un atom teorisinin beş ana noktası vardı: Elementler, atom denen küçük parçacıklardan oluşmuştur Herhangi bir elementin tüm atomları birbirinin aynıdır Bir elementin atomları, başka bir elementin atomlarından farklıdır Bir elementin atomları, başka bir elementin atomlarıyla birleşerek bileşikler oluşturabilir. Herhangi bir bileşik, farklı elementlerinden hep aynı oranda içerir. Atomlar kimyasal bir süreç ile üretilemez, daha küçük […]

İzotop Atom

İzotop: Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlara izotop denir. Diğer bir deyişle proton sayıları aynı (p.s= A.N), nötron sayısı (K.N= p.s + n.s) farklı atomlara izotop denir. İzotop veya yerdeş, bir elementin farklı nötron sayısına sahip her bir türü. Atom çekirdeğindeki proton sayısı elemente özgüdür. Diğer bir deyişle her bir elementin proton sayısı […]

Kovalent Bağlarda Polarlık

Ametal atomları arasında oluşan bagların elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluştugunu ögrendik.Ortak kullanıgül elektronlar acaba her atom tarafından eşit olabilir mi? Eşit çekilmiyorsa hangi atom bağ elektronlarını sahiplenme egilimi gösterir. Periyodik cetvelde yer alan F,O,CI,N,I,Br,Sve C un katman elektron dizilimlerine inceledigimizde F,O,NveC un katman sayısının aynı CI,Br veS ise katman sayılarının farklı oldugunu görursunuz. Farklı atomlar arasında […]

Atomun Özellikleri

Maddenin temelinde atom adı verilen çok küçük parçacıklardan oluştuğu kavramı eski Yunanlılara kadar uzanır. Hava, su, dağlar, vücudumuz, koltuk kısacası en ağırından en hafifine kadar gördüğümüz, dokunduğumuz, hissettiğimiz her şey atomdan meydana gelmiştir. Atomlar o kadar küçük ki, en güçlü mikroskopla dahi bir tanesini görmek mümkün değildir. İllaki görmek istiyorum diyorsanız, elimizdeki anahtarı dünyanın boyutlarına […]

Atomun Yapısı

Atom, elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük birim veya yapı taşı olarak ifade edilir. Atomlar fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimi olarak ta ifade edilebilir. Çağdaş atom modelinde, proton ve nötronlardan oluşmuş bir çekirdek ve bu çekirdeğin dışında elektronlar vardır. Yunanca’daki atamos sözcüğünden türetilmiştir. İlk önceleri bölünemeyen, sert ve içi […]

Atom ve Yapısı

Maddelerin gözle görülmeyen kendi özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü protonlar,(-) yüklü elektronlar ve yüksüz nötronlar bulunur. Atom çekirdek ve elektron olmak üzere iki temel parçacıktan oluşur. Çekirdek:Atomun merkezini oluşturur. Hacim olarak çok küçük(1/10000) olmasına karşın tüm ağırlığın(1/1840) […]

Bor Kullanım Alanları

Çok geniş ve çeşitli alanlarda ticari olarak kullanılan bor mineralleri ve ürünlerinin kullanım alanları giderek artmaktadır. Üretilen bor minerallerinin % 10’a yakın bir bölümü doğrudan mineral olarak tüketilirken geriye kalan kısmı bor ürünleri elde etmek için kullanılmaktadır. Bor mineralleri ve ürünlerinin kullanıldığı sanayi dallarına aşağıdaki gruplarda toplamak mümkündür. -Cam sanayii -Seramik sanayi -Temizleme ve beyazlatma […]

Atom nedir

Atom nedir

ATOM Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimidir. Örneğin bir demir parçasını bölmeye başlasak ilk başta ikiye böldüğümüzde elimizde kalan parçalar yine demir parçasıdır. Sonra daha bölmeye devam etsek elimizdeki parçalar hep bir demir parçası olur, ta ki demiri oluşturan en küçük parçaya yani atoma gelene kadar.

Atomun yapısı bulmacası

ATOMUN YAPISI Bu bulmaca 8/A Sınıfı H.Osman Otcu İ.Ö.O Bircan ÖZENÇ tarafından hazırlanmıştır. Bulmacanın Soruları 1. Kutuplu kovalent bağ . 2. Farklı atomlar birleşerek oluşan maddelere verilen genel ad. 3. Tek cins atom topluluğunun oluşturduğu maddelerin genel adı .