araştırma

Teknolojinin yararları ve zararları

Teknolojinin yararları ve zararları

Teknolojinin yararları ve zararları Teknoloji insan hayatında çok önemli bir yer tutar. Bu nedenle konumuz teknolojiyi kullanmak ya da kullanmamak değil, insan hayatında teknolojinin nasıl bir yeri ve konumu olacağıdır. Bu üzerinde birçok değerli kişi ve kuruluşun çalıştığı önemli bir konu olmuştur. 1. Herbert Simon teknolojiyi insanın kendi yapay iç dünyasıyla dış çevre (doğa) arasında bir […]

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı 19 MAYIS 1881 Mustafa’nın Selanik’te doğuşu 1893 Mustafa’nın Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye’de Mustafa adlı öğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)’ne geçti. 13 Mart 1899 Mustafa Kemal, İstanbul’da Harbiye (Harp Okulu) piyade sınıfına girdi. 10 Şubat 1902 Mustafa Kemal’in Harp Okulu’nu teğmen […]

Atatürk’ün Türk Tarihine Verdiği Önem

Atatürk’ün Türk Tarihine Verdiği Önem

Atatürk’ün Türk Tarihine Verdiği Önem Tarih milletlerin dolayısıyla insanlığın hafızasıdır. İnsanoğlunun bütün faaliyetleri tarihin konusu içerisine girer. “ Tarih ilmi insanların zaman ve mekân çerçevesinde husule getirdikleri tekâmül hâdiselerini bunların şuursuz iptidaî hallerinde tabiat eserleri yahut mâşeri bir vücudun fertleri ve toplulukları sıfatıyla yaptıkları fiillerinde tecelli eylemeleri itibariyle ; ve mâşeri hayatında mevzuu bahis ayrı […]