7.sınıf

Uzay çalışmaları sonucunda oluşan kirliliğin sebep ve sonuçları

Uzay çalışmaları sonucunda oluşan kirliliğin sebep ve sonuçları

Uzay çalışmaları sonucunda oluşan kirliliğin sebep ve sonuçları        Kirliliğin sebebi uzaya gönderilen çeşitli araçlar, bunların meteorlarla çarparak oluşturduğu parçalar, uzay istasyonlarından bırakılan çöpler vs. dir. Bunlar çok hızlı bir şekilde yörüngede dolanırlar ve kirlilik oluştururlar, uydulara vs. çarparlar hasar verirler. Uzay kirliliği son 40 yılda ortaya çıkan bir sorundur. Dünya’nın çevresinde, değişik yörüngelerde […]

Astronomi birimi (AB)

Astronomi birimi (AB)

                        Astronomi Birimi (AB)  Astronomik birim (Simgesi: AU; İngilizce: Astronomical Unit), gökbilimde kullanılan bir uzaklık birimi. Bir astronomik birim Güneş’in merkeziyle Dünya’nın merkezi arasındaki uzaklık olan 149,6 milyon km. ya da 92,9 milyon mil’dir. Astronomik birim, evrendeki büyük uzaklıkları belirtmek için kullanılır. Dünya’nın yörüngesi dairesel değil, eliptiktir. Bu nedenle, 1 astronomik birim, Dünya’nın Güneş çevresinde […]

Güneş sistemi nedir ?

Güneş sistemi nedir ?

Güneş sistemi Güneş ve onun çekim etkisi altında bulunan uyduları ile birlikte gezegenler, cüce gezegenler, kuyruklu yıldızlar ve meteor akımları da dâhil olmak üzere, onun etrâfında dönen milyonlarca gök cisimlerinin bulunduğu sisteme güneş sistemi denir. Güneş sisteminin oluşumu ile ilgili en çok bilinen teori Kant-Lapslace teorisidir. Kant-Lapslace teorisine göre güneş sistemi önce bir (nebula) kızgın […]

Atatürk’ün ”Ankara Çayı” Projesi

Atatürk’ün ”Ankara Çayı” Projesi

Ankara Çayı  Ankara’nın içinden geçen bir akarsudur. Sakarya Nehri havzası içinde yer almaktadır. Çubuk Çayı ve Hatip Çayı’nın Ankara’nın Etlik semtinde birleşmesiyle oluşmaktadır. Ankara Çayı güneyden İncesu, Dikmen, Söğütlü, Kutlugün, Kepir, İğdeli Dereleri ile kuzeyden Macun, Ergazi dereleri ve Sincan’ın batısında Mürted Ovası’ndan geçen Zir Çayını alarak çoğalmaktadır. Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinden geçerek yaklaşık […]

Nesli tükenmekte olan hayvanlar

Nesli tükenmekte olan hayvanlar

Nesli tükenmekte olan hayvanlar  yok olma tehdidi altındaki hayvan türleridir. Bir türün tükenmekte olması demek, sayılarının giderek azalıyor olması ve doğal ortamlarında onları tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılmazsa yok olacakları anlamını taşır. Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) iki yılda bir yayımlanan kırmızı listesinde yer alırlar. Bir türün kırmızı listeye alınması için dünya üzerinde 50’den az […]

Popülasyon

Popülasyon

Popülasyon Popülasyon, her türlü canlı varlığın sayısal yoğunluk ve dağılımı. Sözcük dilimize Fransızcadan geçmiştir. Türkçe karşılığı nüfus olmasına rağmen biyoloji ve toplumbilim terimi olarak sıklıkla kullanılır. Populasyon: Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğudur. Tür : Ortak bir atadan gelen çiftleştiklerinde verimli döller meydana getirebilen bireylerdir. Komünite:Belirli bir bölgede yaşayan

Ekosistem nedir ?

Ekosistem nedir ?

Ekosistem Nedir? Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem denir. Eğer söz konusu ekosistem bir tarım alanı içinde gelişiyorsa buna “agroekosistem” adı verilir. Organizmalarla cansız çevre elementleri birbiriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan […]

Büyüteç,mikroskop,teleskop,projektör ve dürbün gibi araçlarda ha

Büyüteç,mikroskop,teleskop,projektör ve dürbün gibi araçlarda ha

                                        MERCEKLER  Büyüteç, İnce kenarlı mercek kullanarak cisimleri büyütmeye yarayan araç. Büyeteçler, ışığın kırılma özelliklerinden yararlanırlar.Çoklukla küçük cisimleri daha büyük görebilmek için, bu cisimlerle göz arasına konan yakınsak mercek, pertavız. Büyüteçlerde odak uzaklıkları küçüktür. İncelenecek cisim büyüteç

Odak Noktası

Odak Noktası

                                     ODAK NOKTASI Aynalarda ve merceklerde odağın bulunduğu noktaya denir. bu noktada gelen ışınlar toplanır.F harfi ile gösterilir.Aynada (veya mercekte) asal eksenin aynayı kestiği nokta olan tepe noktası ile merkezin tam ortasına da bulunur. Asal eksene paralel olarak gelen ışınlar, yansıdıktan sonra odaktan geçerler.

Işık Filtresi

Işık Filtresi

Işık filtresi istenen dalga boyundaki ışığı soğuran bir materyaldir.Artık digitalleri var dalga boyu aralığını giriyorsunuz o da kaynak ışıktaki bu dalga boyuna sahip ışınları soguruyor. eskiden bu iş için sodyum gibi farklı elementler kullanılırdı.

Renk tayfı

Renk tayfı

Başta güneş kaynaklı olan beyaz ışığın özel bir prizmadan geçirilerek renklerine ayrılmasıdır. Bu renkler en kısa dalga boyundan en uzununa kadar giden elektromagnetik tayfın çok küçük bir bölümüdür. Işık tayflarını inceleyen ilk kişi yerçekimi teorisinin de sahibi olan Sir Isaac Newton’dur.

Suların klorlanarak mikroplarının gitmesi

Suların klorlanarak mikroplarının gitmesi

Özellikle küçük havuzlarda geceleri elle, doz ayarlamadan rasgele klorlama en çok yapılan uygulamadır. Ancak daha büyük havuzlar için sürekli klorlamayı sağlayacak ve gerekli koşulları sürdürecek alt yapının olması gereklidir. Normal içme ve kullanma sularında olduğu gibi yüzme havuzu sularının dezenfeksiyonuna etki eden temel faktörlerden birisi pH?dır. Ancak yüzme havuzu suyunun pH?sının bazı özellikleri vardır: yüzme […]

Atom nedir

Atom nedir

ATOM Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimidir. Örneğin bir demir parçasını bölmeye başlasak ilk başta ikiye böldüğümüzde elimizde kalan parçalar yine demir parçasıdır. Sonra daha bölmeye devam etsek elimizdeki parçalar hep bir demir parçası olur, ta ki demiri oluşturan en küçük parçaya yani atoma gelene kadar.

Element nedir

Element nedir

element nedir Aynı cins atomlardan oluşan,kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya birleşim yoluyla elde edilemeyen saf maddelere denir. Element simgesi, her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin, uluslararası geçerliliği vardır. Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda, elementler,

Paralel ve Seri Bağlama

Paralel ve Seri Bağlama

 1-SERİ BAĞLAMA Seri Bağlama ve ÖzellikleriDirençlerin uç uca bağlanmasıyla elde edilen bağlanma şekline seri bağlama denir. 1. Üreteçten çekilen akım kollara ayrılmaz ve bütün dirençlerin üzerinden eşit şiddette akım geçer. IT = I1 = I2 = I3 1. Her bir direncin uçları arasındaki potansiyel farkının toplamı üretecin uçları arasındaki potansiyel farkına eşittir. V = V1 […]

Elektrik akımı nedir

Elektrik akımı nedir

Elektrik Akımı Nedir ? (Tanım) İletkenden (ya da alıcıdan) birim zamanda geçen elektrik yükü (elektron) miktarına akım denir. Akım, elektronların hareketiyle ortaya çıkar. Ancak eskiden akımın artı (+) yüklü oyuklar tarafından taşındığı sanıldığından, bugün de eski (klâsik) teorem kabul edilmektedir. Başka bir deyişle, bir pilde akım, artı (+) uçtan eksi (-) uca doğru gider deriz. […]

Direnç nedir

Direnç nedir

DİRENÇ Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronların geçişin etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere DİRENÇ denebilir. Kısaca Ω ohm ile gösterilir. Başka bir değişle elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa DİRENÇ denir.

Elektrik yükü nedir

Elektrik yükü nedir

ELEKTRİK YÜKÜ Elektrik akımlarında akan ya da metal olmayan iki farklı cismin birbirine sürtülmesi durumunda cisimlerin yüzeyinde biriken elektrik miktarıdır. Atomların içinde üç tür parçacık bulunur. Proton, elektron ve nötron. Bunlardan sadece proton ve elektron birbirine büyük bir kuvvet uygular. Bu kuvvet kütleçekim kuvveti değildir, çünkü kütle çekimden çok büyüktür. Fakat nötron, protonlarla elektronlar arasındaki […]

Elektroskop nedir

Elektroskop nedir

                              ELEKTROSKOP  Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise yükünün işaretini anlamaya yarayan alete elektroskop denir. Elektroskobun basitçe yapısı şekildeki gibidir. Metal bir topuz, metal bir tel, iletken çok hafif iki yaprak ve cam fanustan oluşmaktadır. Elektroskop yüksüz iken, yapraklar kapalı ve yapraklar arasındaki açı sıfır derecedir. Elektroskop yüklendiğinde, her iki yaprakta aynı cins ve […]

Bağımlılığa sebep olan maddeler ve zararları

Bağımlılığa sebep olan maddeler ve zararları

Bağımlılığa sebep olan maddeler ve zararları Dünya sağlık örgütü kullanılan madde çeşitlerine göre bağımlılık tiplerini şöyle sıralamıştır. -Opiat -Alkol, barbütürat, benzodiazepin -Esrar -Kokain -Halüsinojen -Uçucu maddeler -Tütün -Çoklu madde kullanımı -Kafein ve diğer uyarıcılar (psikostimülanlar) olmak üzere tipleri vardır. Bu ayrım kullanılan maddelerin