5.sınıf

Ses yalıtımı için geliştirilen teknolojiler nelerdir?

Ses yalıtımı için geliştirilen teknolojiler nelerdir?

            SES YALITIMI TEKNOLOJİSİ                                 Sesi izole eden tıkaçlar,dış seslerin yüzde 90’înı keser, ve dış dünyadan gelen seslerin kesilmesi,müziğine yoğunlaşabilmenize olanak tanır.SE110’un kulakiçi dizaynı,arka plandaki sesleri bloke eden bir kulak tıkacı gibi çalışır.Buda, gürültülü ortamlarda bile düşük sesle

Ses şiddeti ortama bağlı olarak değişir mi?

Ses şiddeti ortama bağlı olarak değişir mi?

           SES ŞİDDETİ ORTAMA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİRMİ? Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymazlar ve boşlukta da yayılabirler. Mekanik dalgalar ise, enerjilerini aktarabilmek için ortam taneciklerine ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden boşlukta (örneğin uzayda) yayılamazlar. Ses dalgaları da mekanik dalgalar olduklarından yayılmak […]

İnsan etkisiyle çevre nasıl değişir

İnsan etkisiyle çevre nasıl değişir

KALITIM VE ÇEVRE Canlıların özelliklerini kromozomlar üzerinde bulunan genler belirler.Yumurta ve sperm birleşince oluşan zigotta anne ve babanın genleri biraraya gelir.Zigotta meydana gelen yeni canlı anne ve babanın özelliklerini gösterir.Yavruda her karakter için iki gen vardır.Biri anneden (yumurtayla) diğeri babadan (spermle) geçmiş olan bu genler yeni canlının genleridir.

Besinleri mikroskobik canlıların zararlarından nasıl koruruz

Besinleri mikroskobik canlıların zararlarından nasıl koruruz

Bütün ülkeler halkın ihtiyaç duyduğu sağlıklı ve besleyici gıda maddelerini doğrudan veya dolaylı olarak sağlamakla yükümlüdür. Bu maddelerin çok çeşitli ve yüksek kalitede olması insan sağlığı açısından son derece önemlidir. İklim şartlarındaki değişimler, teknolojik yetersizlikler, çoğu gıdaların mevsimlik olması ve bunlarda oluşan doğal bozulmalar ülkelerin her an yüksek kalitede gıda maddelerini bulmalarını zorlaştırır. Bu nedenle […]

Mantar Bir Bitkimidir ?

Mantar Bir Bitkimidir ?

               MANTARLAR Mantarlar bitki değildir, Fungi aleminin üyeleridir. Hem bitkilerden, hem de hayvanlardan ayrı olarak inceleniyorlar.

Çiçekli bitkilerde çiçeğin görevi nedir?

Çiçekli bitkilerde çiçeğin görevi nedir?

Çiçek örtüsü Üreme organlarını dıştan sararak onları dış etkilerden korur. Doğrudan üremeye katılmadığı için ‘verimsiz kısım’ olarak da adlandırılır. Dikotil bitkilerde çiçek örtüsü 2 kısımdan oluşur: Çanak yapraklar (sepal) ve taç yapraklar (petal). Çanak yapraklar (sepal) Çiçeğin yeşil veya kahverengi tonlarında olan küçük yapraklardır. Bu yapraklar, çiçek tomurcuk halindeyken onu dış etmenlerden korur.

Canlıların sınıflandırılması

Canlıların sınıflandırılması

      Canlıların sınıflandırılması  Canlıları belli özelliklerine göre ayırarak sınıflandıran bilim dalına sistematik denir. Canlılar, ilk olarak 5 ayrı alem ayrılır. Monera, Protista, Mantarlar, Bitkiler, Hayvanlar. Sınıflandırma, ilk olarak akrabalık derecelerine göre yapılır. Buna

Dünyanın hareketleri

Dünyanın hareketleri

Dünya’nın Hareketleri Dünya’nın Günlük (Eksen) Hareketi Dünya batı-doğu doğrultusunda kendi ekseni etrafında hızla dönerek 24 saatte günlük hareketini tamamlar. Bu harekete eksen hareketi de denir. Dünyanın küresel şekli dönüş hızında farklılaşmalara neden olur. Ekvatorda hız 1670 km/saat olur iken kutuplara gidildikçe hız azalır. Kutup

Güneşe çıplak gözle bakmak neden sakıncalıdır

Güneşe çıplak gözle bakmak neden sakıncalıdır

       Güneşe çıplak gözle bakmak neden sakıncalıdır?  Optisyen Nazif Eken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek güneş tutulmasıyla ilgili en önemli konulardan birinin göz sağlığı ve güvenliği olduğunu açıkladı. Güneşten gelen UV ışınlarının gözlerde önemli ve kalıcı tahribatlara yol açabileceğini de belirten Eken,

Dünya’nın Büyüklüğü

Dünya’nın Büyüklüğü

Dünya’nın Büyüklüğü   Dünyanın toplam alanı: 510.072 milyon km2 dir. Bunun 148.94 milyon km2 si karasal geri kalanı ise sudur. Dünya nüfusu: 6,550,000,000 dır.

Dünyanın şekli ile ileri sürülen görüşler nelerdir

Dünyanın şekli ile ileri sürülen görüşler nelerdir

            Dünyanın şekli ile ileri sürülen görüşler  Yerkürenin yuvarlak olduğunu Avrupalılardan ilk açıklayanlar Kopernik (1540) ve Galile (1640)dir. Bundan çok daha önce dünyanın yuvarlak olup döndüğünü büyük İslam alimleri mesela,

Elektrikli eşyalar olmasaydı ne olurdu?

Elektrikli eşyalar olmasaydı ne olurdu?

                        Elektrikli eşyalar olmasaydı ne olurdu?  çevresel kirliliğe sebep olan (üretilirken ve bazıları için kullanılırken) bu elektrikli eşyalar olmasaydı daha temiz bir çevrede yaşayabilirdik.Ancak zamandan kazanamazdık ya da güçten

Bir elektrik devresinde ampulün en parlak şekilde ışık verebilmesi için neler yapılabilir

Bir elektrik devresinde ampulün en parlak şekilde ışık verebilmesi için neler yapılabilir

Bir elektrik devresinde ampulün en parlak şekilde ışık verebilmesi için neler yapılabilir??  Devre kablosunun kısaltılmasıyla direnç artırılır ve parlaklığın artırılması sağlanır. Bir çok ampül söz konusu ise ampüllerin paralel bağlanmasında ampüller en parlak ışığı verir.

Havanın direnci olmasaydı ne olurdu?

Havanın direnci olmasaydı ne olurdu?

Havanın direnci olmasaydı ne olurdu? Hava direnci, hava içerisinde hareket eden cisimlere hava tarafından uygulanan ters yönlü, sürtünmeden kaynaklanan kuvvettir. Hava, herhangi bir cisme her yönden baskı yaparak, değişik yönlerden farklı kuvvetler uygular. Baskı uygulanan cismin yoğunluğu eğer havanınkinden düşük ise (uçan balonlarda olduğu gibi), bu durumda havanın kaldırma kuvveti nedeniyle cisim yukarı doğru yükselir. […]

Mıknatısın çektiği ve çekmediği maddeler nelerdir

Mıknatısın çektiği ve çekmediği maddeler nelerdir

Mıknatısın çektiği ve çekmediği maddeler nelerdir? MIKNATIS DEMİRİ ÇEKER TAHTAYI ÇEKMEZ Mıknatıslarda yükler düzgün sıralandığı için bir ucu eksi ( – ), diğer ucu artı ( + ) yüklüdür. Böyle olmasına rağmen mıknatıs her maddeyi çekmez. Mıknatısı bir maddeye sürttüğünüzde o madde mıknatıslık özelliği kazanıyorsa bu maddeye mıknatısın çektiği madde, sürttüğünüzde mıknatıs özelliği kazanmıyorsa o […]

Bir cisim başka bir cisme temas etmeden ona kuvvet uygulayabilir mi

Bir cisim başka bir cisme temas etmeden ona kuvvet uygulayabilir mi

Bir cisim başka bir cisme temas etmeden ona kuvvet uygulayabilir mi? Bütün kuvvetlerin etkiledikleri cisme temas etmeleri gerekmez, yani bazı kuvvetler uzaktan etkiler. Bu tür kuvvetlerden ikisi elektrik ve magnetizmadır. Bir üçüncüsü de, her an yaşadığımız yerçekimi kuvvetidir; yerçekimi, dünyanın üzerindeki bütün cisimlere uyguladığı yere doğru çekme kuvvetidir. Elimizde tuttuğumuz bir tuğlayı bıraktığımız anda tuğla, […]

Büyük gemilerin suda batmamasının nedenleri

Büyük gemilerin suda batmamasının nedenleri

Büyük gemilerin suda batmamasının nedenleri nelerdir ? Normalde bizler suya girdiğimizde eğer yüzme bilmiyorsak denizde boğuluruz veya şiddetli bir dalga varsa o dalgaya dayanamayız ve boğularak ölürüz. Peki ama biz neden denizde yüzme bilmiyorsak batar ve ölürüz de gemiler nasıl suyun üzerinde batmadan dururlar ve onca yol giderler. Cisimlerin suda batıp batmaması o cismin kütlesine […]

Kolonya neden serinlik hissi verir

Kolonya neden serinlik hissi verir

Kolonya içeriğinde alkol yer almaktadır ve alkol oldukça kolay buharlaşan bir maddedir. Kolonya’nın içerisinde bulunan alkolün verdiği histir aslında o. Gül kolonyasında alkol olmadığı için o hissi vermez mesala. Kolonya içerisinde bulunan alkolün yada kısaca ve sadece alkolün

Gazların Genleşmesi

Gazların Genleşmesi

Genleşme: genişleme anlamından gelir. Sıcaklığı artırılan bir cismin uzunluk ya da hacminin değişmesi olayıdır. Genleşme katıları, sıvıları ya da gazları oluşturan tanecikler, ortalama konumları çevresinde sürekli çalkalanma halindedirler. Bu cisimlerden birine ısı biçiminde enerji verilirse, bu enerji kinetik enerji ye dönüşür; dolayısıyla, kinetik enerjisi artan tanecikler daha şiddetle çalkalanır ve daha geniş alana yayılmaya çalışırlar; yani […]

Ülkemizde ısınmak için kullanılan yakıtlar nelerdir

Ülkemizde ısınmak için kullanılan yakıtlar nelerdir

Ülkemizde ısınmak için kullanılan yakıtlar ve nasıl oluştukları YAKITLAR :Bulunduğumuz ortamların ısınmasını sağlamak için soba, kalorifer gibi araçlar kullanırız. Bu araçlar yakıtların yanmasıyla ısıverir. Yakıtların yanması için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen olmadan yakıtlar yanmaz. Bazı yakıtlar doğada olduğu şekliyle bazıları da işlendikten sonra kullanılır. Linyit doğal olarak, petrol ise işlendikten sonra yakıt olarak kullanılır. Yakıtlardan […]