İzotop Atom

İzotop: Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlara izotop denir. Diğer bir deyişle proton sayıları aynı (p.s= A.N), nötron sayısı (K.N= p.s + n.s) farklı atomlara izotop denir.

İzotop veya yerdeş, bir elementin farklı nötron sayısına sahip her bir türü. Atom çekirdeğindeki proton sayısı elemente özgüdür. Diğer bir deyişle her bir elementin proton sayısı diğerinden farklıdır. Bir elementin çekirdeğindeki proton sayısı sabit olmakla birlikte nötron sayısı farklı çekirdekler için farklı olabilir. Elementler bir ya da daha fazla sayıda izotopa sahip olabilirler.

Örneğin kalsiyum (Ca) elementinin tüm atomlarında proton sayısı 20 iken 40Ca’da 20, 42Ca’da 22, 43Ca’da 23, 44Ca’da 24, 46Ca’da 26, 48Ca’da 28 adet nötron bulunur (xxCa, xx= proton + nötron sayısı).

Herhangi bir element için, ağırlıklı atom kütlesi

Elementin atom kütlesi = (1. İzotop’un kütlesi x İzotop’un doğada bulunma yüzdesi + 2. İzotop’un kütlesi x İzotop’un doğada bulunma yüzdesi + 3. İzotop’un kütlesi x İzotop’un doğada bulunma yüzdesi + …)/100

İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır.

İlgili Konular

  • John Dalton’un Atom Teorisi Dalton'un atom teorisinin beş ana noktası vardı: Elementler, atom denen küçük […]
  • Kovalent Bağlarda Polarlık Ametal atomları arasında oluşan bagların elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla […]
  • Atomun Özellikleri Maddenin temelinde atom adı verilen çok küçük parçacıklardan oluştuğu kavramı eski […]
  • Atomun Yapısı Atom, elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük birim veya yapı taşı olarak ifade […]
  • Atom ve Yapısı Maddelerin gözle görülmeyen kendi özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. […]
  • Bor Kullanım Alanları Çok geniş ve çeşitli alanlarda ticari olarak kullanılan bor mineralleri ve ürünlerinin […]
  • Atom nedir ATOM Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimidir. Örneğin bir […]

Bir yorum yapılmış “İzotop Atom”

  1. çok teşekkür ederim

Yorum yapın