İş, Enerji ve Güç

İŞ: Bir hareketi meydana getiren, yapılmakta
olan bir hareketi değiştiren (hızlandıran,
yavaşlatan ya da durduran), veya cisimlere
şekil değişikliği veren etkiye kuvvet denir.
Örneğin yere bırakılan bir taşın düşmesine
neden olan kuvvet yerçekimi kuvvetidir.
İnsanların veya hayvanların bir işi yapmak için
harcadıkları kuvvete kas kuvveti denir. Bir cismi
sürüklerken onu sürüklememize engel olan
kuvvete sürtünme kuvveti denir.
Bir kuvvet bir cismi hareket ettirip bir yerden
başka bir yere götürürse iş yapmış sayılır.
Örneğin itilen bir masa hareket etmişse, ona
etkiyen kuvvet iş yapmıştır.
Yapılan iş;
 Kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır ve doğru
orantılı olarak değişir.
 Yolun büyüklüğüne bağlıdır ve doğru orantılı
olarak değişir.
 Süreye bağlı değildir.

ENERJİ
İş yapabilme yeteneğine enerji denir.
Başlıca enerji çeşitleri şöyle
sıralanabilir:
1- Isı enerjisi
2- Elektrik enerjisi
3- Işık enerjisi
4- Ses enerjisi
5- Durum enerjisi (Potansiyel enerji)
6- Hareket enerjisi (Kinetik enerji)
7- Kimyasal enerji
8- Atom enerjisi
9- Bio enerji
Bir enerji çeşidi başka bir enerji
çeşidine dönüşebilir. Örneğin
kömürdeki kimyasal enerji, yanma ile
ısı enerjisine dönüşür. Elektrik motoru,
bir makinenin parçalarında hareket
enerjisine dönüşür. Dolayısıyla enerji
kendiliğinden var olmaz ve kaybolmaz.
F
İŞ = KUVVET . YOL W = F . XBuna enerjinin korunumu kanunu
denir.
KİNETİK ENERJİ:
Bir cismin hızından dolayı sahip olduğu
enerjiye denir. Ek ile gösterilir.
m: kütle (kilogram)
v: hız (m/s)
POTANSİYEL ENERJİ:
Cisimlerin durumları nedeniyle sahip
oldukları enerjidir. Ep ile gösterilir.
g: yer çekimi ivmesi: 9,81 m/sn2
h: Cismin yerden yüksekliği

YAYLAR
Yaylarında potansiyel enerjisi vardır.
Sıkıştırılan veya gerilen yay potansiyel
enerji kazanır. Bu enerji yayın yay
sabitine (k) ve yayın sıkıştırılma veya
gerilme miktarına (x) bağlıdır.

İlgili Konular

  • Isı ve Sıcaklık Kâinattaki tüm olaylarda ısı ve sıcaklık kavramlarının olmadığı hiçbir olay yok […]
  • Kuvvet ve Yapısı Günlük yaşantımızda yapılan her işte kuvvet kullanırız. Öğrencinin kitaplarını taşıması, […]
  • Hareket ve Kuvvet Hareket, fizikte mekanik konusu içerisinde yer alır. mekanik ile nesnelerin hareketi ve […]
  • Madde ve Isı Nedir? Madde ve Isı Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. […]
  • Enerji Dönüşümleri Nelerdir Organik evrim teorisine göre ilkel atmosferde yer alan CO2, H2O, H2,NH3,CH4, vb. gibi […]
  • Önemli Buluşlar ve Tarihleri 1280 İlk gözlük İtalya'da yapıldı. 1450 Johannes Gutenberg'in baskı makineleri kitap […]
  • Canlılarda Enerji Oluşumu Canlılarda enerji paketçiklerine ATP adı verilir. ATP : Adenozin trifosfat ADP : […]

Yorum yapın