Fen Konuları

Fen konuları Fen ve Teknoloji Der Notları

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Gelecekte İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

2
Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Gelecekte İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Aynı zaman diliminde daha çok ve verimli iş yapmamızı sağlayan, her geçen gün kaydedilen yeni gelişmelerle...

Ekosistem nedir ?

1
Ekosistem Nedir? Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem denir....

Bilim İnsanının Özellikleri

0
Bilim insanı yapacak olduğu çalışmalarda akılcı ve gerçekçi davranmalıdır. Duygusal ve önyargılı yaklaşımlarla sorun çözmeye kalkışması, bilim insanını bilimsel olmayan sonuçlara gülürebilen davranışlardır. Bilim...

Büyük gemilerin suda batmamasının nedenleri

0
Büyük gemilerin suda batmamasının nedenleri nelerdir ? Normalde bizler suya girdiğimizde eğer yüzme bilmiyorsak denizde boğuluruz veya şiddetli bir dalga varsa o dalgaya dayanamayız ve...

Sürtünme kuvveti

0
Surtunme kuvveti temas halindeki iki yuzeyin birbirlerinin hareketlerine engel teskil edici olarak gosterdikleri direnme olarak tanimlanabilir. Surtunme kuvvetini hissetmek icin yapabileceginiz en basit deney ayaginizi...

Suların klorlanarak mikroplarının gitmesi

0
Özellikle küçük havuzlarda geceleri elle, doz ayarlamadan rasgele klorlama en çok yapılan uygulamadır. Ancak daha büyük havuzlar için sürekli klorlamayı sağlayacak ve gerekli koşulları...

Eski ve yeni ölçüm araçları nelerdir?

0
Eski ve yeni ölçüm araçları nelerdir? ESKİ UZUNLUK ÖLÇÜLERİ Çarşı arşını Daha çok çarşı ve pazarda kullanılırdı. Metre hesabıyla çarşı arşını 68 cm'dir. Bina ve mimar arşını 75,8 cm'dir....

Parazitlerin sebep olduğu deri hastalıkları

0
Etkileri Parazitler genel olarak organizmayı tahrip etmekte soyucu, sömürücü, mekanik olarak etkilemekte ve diğer hastalıklara canlıları dispoze kılmaktadırlar. Paraziterlerin hemen hemen bütün salgıları, sindirilmemiş artıkları...

Beş Duyu Organımız ve Görevleri

1
Çevremizde olup bitenleri duyularımızla algılar, nesneleri duyularımızla ayırt ederiz. İnsanda ve hayvanların çoğunda; Görme İşitme Koku Tat Dokunma gibi beş temel duyu vardır. Bu duyularla edinilen bilgiler (duyumlar) somut biçimde...

Element nedir

0
element nedir Aynı cins atomlardan oluşan,kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya birleşim yoluyla elde edilemeyen saf maddelere denir. Element simgesi, her elemente ait bir ya da iki harften...

Dünya’nın Büyüklüğü

0
Dünya'nın Büyüklüğü   Dünyanın toplam alanı: 510.072 milyon km2 dir. Bunun 148.94 milyon km2 si karasal geri kalanı ise sudur. Dünya nüfusu: 6,550,000,000 dır. Ekvatorda dünyanın çevresi:...

Elektrik akımı nedir

2
Elektrik Akımı Nedir ? (Tanım) İletkenden (ya da alıcıdan) birim zamanda geçen elektrik yükü (elektron) miktarına akım denir. Akım, elektronların hareketiyle ortaya çıkar. Ancak eskiden...

Ses yalıtımı için geliştirilen teknolojiler nelerdir?

1
            SES YALITIMI TEKNOLOJİSİ                                 Sesi izole eden tıkaçlar,dış seslerin yüzde 90'înı keser, ve dış dünyadan gelen seslerin kesilmesi,müziğine yoğunlaşabilmenize olanak tanır.SE110'un kulakiçi dizaynı,arka plandaki sesleri bloke...

Diş Oluşumu Hakkında Bilgi

0
Dişler Os maxillae (Üst çene kemiği) ve Os mandibulae (alt çene kemiği) nın pars alveolaris (alveolar kısmında), diş torbası (pericoronium) adı verilen torbacık benzeri...