Gözümüz Hakkında Bilgi

0
Beş duyu organımız vardır. Bunlardan biri de gözdür. Bu yazımızda gözün temel kısımları ve görevlerini inceleyeceğiz. Gözün çalışmasını beyin denetler. Görme sinirlerinin aldığı sinyaller beyine...

İnsan İskeletinin Bölümleri Nelerdir

0
Kafatası Kemikler birbirine olabildiğince sıkı bağlanmışlardır. Aralarında da oynamaz eklemler vardır. Yalnız alt çene kemiğinde yarı oynar eklem vardır. Beyin bu kemikler içinde korunur. Gövde iskeleti...

Dişin Kısımları

0
Dişin ağız içinde görülebilen kısmı kron olarak adlandırılır. Kron dişin toplam uzunluğunun üçte birini oluşturur. Diş eti içine giren ve diş etinin çevrelediği kısım boyun...

Yirmi Yaş Dişleri

0
Alt sağ, alt sol ve üst sağ, üst sol olmak üzere toplam 4 adet yirmi yaş dişi vardır. Yirmi yaş dişerinin ağızlarda yer bulamamasının...

Dişin Yapısı ve Kısımları

0
Diş, klinik olarak taç , boyun (kole, collum dentes) ve kök (radix dentes)kısımlarından oluşur. Taç kısım ağızda görünen ve mineyle kaplı bölümdür. Kole yani...

Mide Nedir

0
Mide, büyük miktarda yiyeceklerin geçici olarak depolandığı organdır. Rahatlıkla 1.5 litre sıvıyı içinde tutabildiği gibi, maksimum 4 litre sıvı tutma kapasitesi vardır.Midenin 3 ana...

Tırnak Nedir

0
Tırnak insanda ve birçok omurgalı hayvanda parmak uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu tabakadır. Sağlıklı bir insan vücudunda yer alan 20 parmağın her birinin ucunda...

Hücre Çekirdeğinin Yapısı

0
Hücre çeşidine göre morfolojik yapılarında bir kısım farklılıklar gözlenen hücre zarları yarı geçirgen özelliğe sahip olup,bir bariyerOluşturarak hücrenin dış ve iç yüzeylerini sınırlarlar.Böylece belirli...

Soluk Alıp Vermede Görevli Yapı ve Organlar

0
İnsanda solunum sistemi akciğerler ve akciğerlere hava taşıyan borulardan meydana gelmiştir.burun,ağız,yutak,gırtlak,soluk borusu,bronşlar da solunumda rol oynar.İsim: solunum_sistemi_0.jpg Görüntüleme: 6099 Büyüklük: 47,3 KB (Kilobyte)1-Burun: İnsanda solunum sistemi...

Beynin Yapısı ve İşleyişi

0
Yetişkin bir kişinin beyni yaklaşık iki yumruk büyüklüğünde ve 1,4 kg ağırlığındadır. Hacim olarak vücutta 1/50 yer kaplar. Beyin, vücudun toplam ağırlığının %2'sini oluşturmasına...

Soluk Alıp Verme Nasıl Olur

0
Göğüs boşluğu ve akciğerlerin genişleyip daralmasına dayanır.bu mekanizmada diyafram ve göğüs kasları da görev alır.İnsan vücudundaki hücrelerin her birinin sürekli olarak oksijene ihtiyacı vardır....

Bağışıklık Sistemi Organları Nelerdir

0
Bağışıklık sisteminin organları lenfoid dokulu organlardır. Bu organlar, birincil lenfoid organlar ve ikincil lenfoid organlar olarak iki grup halinde incelenseler de birbirleriyle sürekli ilişki...

İnsanda Boşaltım Olayı Nasıl Gerçekleşir

0
Hücrelerde yaşamsal faaliyetler sonucu oluşan su, madensel tuzlar, karbondioksit gazı ve amonyak kana verilir ve toplardamarlar ile kalbe getirilir.Kalbe gelen kirli kan önce akciğer...

Dilin Görevleri ve Özellikleri

0
Dil (lingua, tongue), Ağız içinde bulunan ve 5 duyudan "tad alma" yı gerçekleştiren kaslardan yapılmış organdır. Ayrıca yiyecekleri çiğneme ve yutma işlemine yardım eder,...