Ana Sayfa Fen Konuları

Fen Konuları

Fen konuları Fen ve Teknoloji Der Notları

Mitoz bölünme nedir? Evreleri nelerdir?

0
Mitoz bölünme amip gibi tek hücreli canlılardan çok hücreli canlılara kadar bütün canlılarda görülen bir bölünme şeklidir. Mitoz bölünmeyle ana hücredeki kalıtım maddesi eşit miktarda...

Beynin Sol Tarafı

0
Beynimizin sağ ve sol tarafı bilgiyi farklı şekilde işler. Genelde her birey beyninin bir tarafını ağırlıklı olarak kullanır fakat düşünme ve öğrenme işlemleri her...
mekanik-sindirim-nedir

Mekanik Sindirim, Kimyasal Sindirim Nedir? Mekanik Sindirim Aşamaları Nedir?

0
Besin maddelerinin içeriklerine göre karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, su ve mineraller olarak gruplandırıldığını biliyoruz. Besin içerikleri büyük moleküllerdir. Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği...

Işığın soğurulması

15
Işığın Soğurulması: Işığın vurduğu yüzeyden yansımayıp tutulması olayına soğurulma denir. Koyu renkli cisimler açık renkli cisimlere göre ışığı daha çok tutarlar. Dolayısıyla koyu renkli...

Yüz Kemikleri

0
Maxilla ( üst çene kemiği) : Hareketsiz olan çene kemiğidir. Ağız boşluğunun üstünde göz çukurunun altında bulunur. Os lacrimale (gözyaşı kemiği) : İnce bir...

Besinleri mikroskobik canlıların zararlarından nasıl koruruz

1
Bütün ülkeler halkın ihtiyaç duyduğu sağlıklı ve besleyici gıda maddelerini doğrudan veya dolaylı olarak sağlamakla yükümlüdür. Bu maddelerin çok çeşitli ve yüksek kalitede olması...

Soluk Alıp Verme Nasıl Olur

0
Göğüs boşluğu ve akciğerlerin genişleyip daralmasına dayanır.bu mekanizmada diyafram ve göğüs kasları da görev alır.İnsan vücudundaki hücrelerin her birinin sürekli olarak oksijene ihtiyacı vardır....

Odak Noktası

1
                                     ODAK NOKTASIAynalarda ve merceklerde odağın bulunduğu noktaya denir. bu noktada gelen ışınlar toplanır.F harfi ile gösterilir.Aynada (veya mercekte) asal eksenin aynayı kestiği nokta...

Kuvvet nasıl ölçülür

21
Kuvvet nasıl ölçülürBir kuvvetin büyüklüğü, esnek cisimlerin şeklini değiştirme (uzama ya da sıkıştırma) özelliğinden yararlanılarak ölçülebilir. kuvvetin büyüklüğünü ölçmeye yarayan araçlar dinamometre adıyla anılır.Dinamometreye...

İnsan etkisiyle çevre nasıl değişir

0
KALITIM VE ÇEVRECanlıların özelliklerini kromozomlar üzerinde bulunan genler belirler.Yumurta ve sperm birleşince oluşan zigotta anne ve babanın genleri biraraya gelir.Zigotta meydana gelen yeni canlı anne ve...

Dünyanın şekli ile ileri sürülen görüşler nelerdir

0
            Dünyanın şekli ile ileri sürülen görüşler Yerkürenin yuvarlak olduğunu Avrupalılardan ilk açıklayanlar Kopernik (1540) ve Galile (1640)dir. Bundan çok daha önce dünyanın yuvarlak olup...

Küresel Isınmanın İklim Etkileri

0
Hiç kimse küresel ısınmanın hangi noktaya kadar güvenli olduğunu bilmiyor. Bildiğimiz bir şey varsa, o da iklim değişikliğinin şimdiden insanlara ve ekosistemlere zarar verdiği....

Kanın İçinde Bulunan Maddeler

0
Kan damarlar içerisinde sürekli hareket halinde olan Canlı bir sıvıdır .Bu Sıvı iki temel kısımdan oluşmaktadır Plazma ve Hücreler Plazma kısmı büyük oranda sudan...

Dünyanın hareketleri

0
Dünya'nın HareketleriDünya'nın Günlük (Eksen) HareketiDünya batı-doğu doğrultusunda kendi ekseni etrafında hızla dönerek 24 saatte günlük hareketini tamamlar. Bu harekete eksen hareketi de denir.Dünyanın küresel...