Dünya’nın Isısı

Dünya’nın yaşgül için en gerekli şartları ilk bakışta ısısı ve atmosferidir. Mavi gezegen canlıların özellikle de bizim gibi son derece kompleks canlı varlıkların yaşayabileceği bir ısı değerine ve soluyabileceği bir atmosfere sahiptir. Ancak bu iki etken de birbirinden son derece farklı faktörlerin her birinin ideal değerlerde belirlenmesiyle gerçekleşmiştir. Bunlardan biri Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığıdır. Elbette ki Dünya Güneş’e Venüs kadar yakın ya da Jüpiter kadar uzak olsaydı yaşama imkan verecek bir ısı değerine sahip olamazdı. Karbon bazlı organik moleküller az önce belirttiğimiz gibi 120oC ile -20oC arasında değişen bir ısı aralığında oluşabilirler. Güneş Sistemi’nde bu ısı değerine sahip olan yegane gezegen ise Dünya’dır.

Tüm evren düşünüldüğünde ise hayat için gerekli olan bu ısı aralığının gerçekte elde edilmesi çok zor bir aralık olduğunu görürüz. Çünkü evrenin içindeki ısılar en sıcak yıldızların içindeki milyarlarca derecelik korkunç sıcaklıklardan “mutlak sıfır” noktası olan -273.15oC’ye kadar değişebilmektedir. Bu dev ısı yelpazesi içinde karbon-temelli bir hayata izin veren ısı aralığı çok dar bir aralıktır. Ama Dünya tam bu ısı aralığına sahiptir. Amerikalı jeologlar Frank Press ve Raymond Siever de Dünya yüzeyinin ısısına dikkat çekerler. Belirttiklerine göre “yaşgül sadece çok sınırlı bir ısı aralığında mümkündür… Ve bu ısı aralığı Güneş’in ısısı ile mutlak sıfır arasındaki muhtemel ısıların yaklaşık %1’lik bir bölümünü oluşturmaktadır. Dünya’nın ısısı tam bu dar aralıktadır.”

Bu ısı aralığının korunması elbette Güneş ile Dünya arasındaki mesafe kadar Güneş’in yaydığı ısı enerjisi ile de yakından ilişkilidir. Hesaplara göre Dünya’ya ulaşan Güneş enerjisindeki %10’luk bir azalma yeryüzünün metrelerce kalınlıkta bir buzul tabakası ile örtülmesiyle sonuçlanacaktır. Enerjinin biraz artması halinde ise tüm canlılar kavrularak öleceklerdir

İlgili Konular

Yorum yapın