Yıllık Planlar

Beden eğitimi dersinde öğrencinin değerlendirilmesi

Beden eğitimi dersinde öğrencinin değerlendirilmesi

Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan olan ders ve etkinliklere katılım ve performans görevlerinden alınan puanlara göre tespit edilir. Sınavlar Beden eğitimi dersinde sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki şekilde yapılabilir. 4-8. sınıflarda yazılı sınav yapılıp yapılmayacağı zümre öğretmenler kurulu kararı doğrultusunda belirlenir. 1-3. sınıflarda sınav yapılmaz. […]