Sözlük

Taş küre nedir?

Taş küre nedir?

Taş Küre Dünyamızı paylaştığımız diğer canlılarla birlikte üzerinde yaşadığımız toprak ve taşlardan oluşan katmandır. Astenosfer 350 km. derinliğe kadar uzanır. Astenosfer üzerinde dışa doğru yaklaşık 100 km. kalınlığında katı yer katmanını oluşturan kayaçlar, plastik astenosferden daha sert ve rijittir.Bu sert dış bölgeye Litosfer(kayaç küre) denir. Litosfer, okyanus tabanlarında yaklaşık 70 km,

Opak ne demektir?

Opak ne demektir?

Sözlük bölümünde opak ne demektir ? ne anlama gelir ? bununla ilgi bilgi verelim dedim. Zaten bi önceki konularda da ışık ile ilgili konu nalatımları paylaşmıştık. OPAK: Işık geçirmeyen basılı işlerin orijinalleri (Karta basılmış fotoğraflar, gazete ve dergilerden alınmış resimler) en kısa tanımı ile: Hiç bir zaman ışık geçirmeyen maddelere opak madde denir.

Elektromanyetik Spektrum

Elektromanyetik Spektrum

Elektromanyetik Spektrum: En düşük frekanslardaki radyo dalgalarından, en yüksek frekanstaki gama ışınları arasındaki ışınları kapsar. Gözle görülen ışık, elektromanyetik spektrumun ortasındaki dar alanı kapsar. Yukarıda verilen güneş spektrumuna ait ana grupların bazıları alt gruplara da ayrılır. Bütün elektromanyetik dalgalar birbirlerine benzemekle beraber, var oluş şekli ve en önemlisi maddelerle olan ilişkilerinin farklılığı ve etkileşimleri bakımından […]

Polimer nedir?

Polimer nedir?

Polimer Nedir ¿ Polimer küçük basit moleküllerin devamlı olarak birbirini takip etmesi sonucu oluşan makro bileşiklerdir. Günümüzde polimerlerin bir çok kullanım alanı vardır. Polimerler, pencerelerimizde kullandığımız PVC’den tutun da mutfakta kullandığımız teflon tavaya kadar hemen her yerde kendini

İmece nedir?

İmece nedir?

İmece; bir köy ya da köy topluluğu içinde işlerin gönüllü ya da zorunlu olarak ve elbirliği içinde yapılması. Köyün herhangi bir sorununun giderilmesi karar verilmişse, köydeki her ev iş gücü açığını karşılamak zorundadır. Eğer para da toplanacaksa buna salma denir. Bir konu için para toplanması karar alınışsa, her ev ölçüsü oranında maddi katkı yapmak zorundadır. […]