Araştıralım

Saatlerin anlamları

Saatlerin anlamları

Her saatin bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz?   01:01 – Seni Seviyor 02:02 – Senden HoşLanıyor 03:03 – Sana Aşık OLmaya BaşLıyor 04:04 – Seni Çok Seviyor 05:05 – Senden Nefret Ediyor 06:06 – Kötü Bir Gün 07:07 – Seni Sevmeye ÇaLışıyor 08:08 – GüzeL Bir Gün 09:09 – Seni Üzecek 10:10 – Senden AyrıLmayı […]

Şiir nasıl incelenir ? Şiir inceleme

Şiir nasıl incelenir ? Şiir biçim ve içerik yönünden ayrı ayrı incelenebilir. A) DIŞ YAPI ( ŞEKİL İNCELEMESİ ) a= Nazım birimi( dörtlük mü, beyit mi, bent mi, dize mi ? vb…) b= Kafiye düzeni : ( şeması, türleri ) c =Ölçü sistemi ( hece, aruz, serbest , varsa durak, kalıp ) d= Nazım şekli […]

Omurga Nedir

Omurga Nedir

Omurga yani columna vertebralis, omurlardan oluşmuş, içinde omuriliği barındıran kemik yapıdır. Columna vertebralis 70 cm uzunluğundadır, içindeki omurilik ise 43-45 cm arasında değişir; yani omurilik columna vertebralis’ten daha kısadır. Omurga, kemikten, kıkırdaktan ya da her ikisinden oluşan iskeletin en önemli bölümü ve de temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır ve vücuda destek sağlar. Omurga, yani kolumna […]

Karın Nedir

Karın (abdomen, batın): kaburga kemiklerinden kasıklara kadar olan kısım. Karın duvarı, en dışta deri, derinin altında yağ tabakası, yağ tabakasının altında karın boşluğu içinde iç organları barındıran kas tabakasından oluşmaktadır. Santral obesite olarak adlandırılan yani karın bölgesinin aşırı şişmanlığının, yağlanmasının, vücuttaki fizyolojik değişikliklerle beraber koroner kalp hastalığı riskini arttırdığı kanıtlamıştır. Karın bölgesinin yağlanması, görünümü ya […]

Hücre Zarı Farklılaşmaları

Aynı işlevi yürüten hücrelerin ortak hareket etmelerini ve birbirlerine yapışmalarını sağlayan, hücre zarının yan yüzeyinde meydana gelen sitoplazmik uzantılardandır. Desmosomlar hücre organeli değildir. Sadece hücre yüzeyinde plazma zarı farklılaşmalarıdır. Desmosom terimi önceleri dar anlamda bazı özel şekil ve yapısı olan bağlantı yerlerini anlatmak için kullanılmıştır. Daha sonra bu tanım, hücre zarındaki tüm farlıklaşma tiplerini kapsayacak […]

İskelet Hastalıkları ve Rahatsızlıkları

İskeletle ilgili hastalıklar kemikleri(kırıklar, iltihaplar, kanserler vb.) ve eklemleri etkiler (çıkıklar, artrozlar vb.) etkiler. Kırıklar: Doğrudan doğruya kemik üzerine veya çevre dokulara etki eden darbeler ve kazalar sonucunda kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına kırık adı verilir. Dokuların erimesine bağlı olarak kendiliğinden oluşan kırıklar da görülmekle birlikte, kırıkların büyük bir çoğunluğu travmalar nedeniyle meydana gelir. Darbenin şiddetine […]

Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı

Vücudumuzda gerçekleşen her olay ve yaptığımız her iş, vücudumuzdaki sistemlerin birlikte ve uyumlu bir şekilde çalışması ile gerçekleşmektedir. Vücudumuzun; üreme, destek ve hareket, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım, denetleyici ve düzenleyici sistem ile duyu organlarından oluştuğunu biliyoruz. Sistemlerimizden birinin çalışmasında herhangi bir aksaklık olursa, bu durumdan diğer sistemlerimiz de etkilenir. Örneğin denetleyici ve düzenleyici sistemindeki bir […]

Destek ve Hareket Sistemini Oluşturan Kemikler

Vücudunuzun dik durması ve hareket etmesi, destek ve hareket sistemleri sayesinde mümkün olur. Bu sistemler, iskelet ve kas sisteminden meydana gelir. İSKELET SİSTEMİ Vücuda şekil veren, iç organları koruyan ve desteklik sağlayan yapıya iskelet denir. İskeletin Görevleri: • Vücuda destek olur, dik durmasını sağlar. • Kasların yardımıyla vücudun hareket etmesini sağlar. • İç organları korur, […]

Böbrek Ne İşe Yarar

Böbreklerin işlevleri beş çatı altında toplanabilir: Metobolizma atık ürünleri olan üre, kreatinin, ürik asit, ilaç ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamak Vücut sıvı elektrolit dengesini düzenlemek Vücudun asit baz dengesini düzenlemek Kan basıncını ayarlamak Alyuvar yapımını uyarmak Böbreğin işlevlerinin daha iyi anlaşılması için böbrek fizyolojisinin iyi bilinmesi gerekir. Atık ürünlerin atılması Böbrekler yapım-yıkım sonucunda oluşan çeşitli […]

Tırnak Nasıl Uzatılır

Tırnak, cildin en üst tabakasının bir parçası olarak, matriksten kaynaklanır. Keratinizasyon adı verilen bir işlemden geçerek sertleşir ve kalınlaşır, böylece, yarım ay denilen lunulanın beyaz olduğundan da anladığımız şekilde, tırnak yatağına bağlılığı azalır. Tırnak uzadıkça incelir, tırnak yatağına yeniden sıkıca bağlanır ve pembemsi bir ton alır.Her tırnağın kendi uzama hızına göre, tamamen uzaması 3-5 ay […]

Beynin Sağ ve Sol Tarafının Özellikleri

Aşağıdaki resimde bir kız var dönüyor ama sağa mı sola mı döndüğü belirsiz… Aslında aynı anda her iki tarafa da dönüyor olabilir… Yabancı kaynaklarda sağ ve sol beyin testi olarak geçen bu testte kızın dönüş yönü herkese göre farklı oluyor… Eğer dönüş yönünü sağa doğru (saat yönünde) görüyorsanız beyninizin sağ tarafını, eğer sola doğru döndüğünü […]

Çekirdekçik Nedir

Çekirdekçik, çekirdeğin içinde bulunan ayrı, yoğun bir yapıdır. Etrafı bir zarla çevrili değildir ve bazen organelcik olarak da adlandırılır. Ribozomal RNAların (rRNA) DNA kodlaması olan rDNA’ların ardarda tekrarları çevresinde oluşurlar. Bu bölgelere çekirdekçik düzenleme bölgeleri denir (İng. ‘nucleolar organizer regions’; NOR). Çekirdekçiğin ana görevi rRNA sentezi yapmak ve ribozomları birleştirmektir. Çekirdekçiğin yapısal bütünlüğü etkinliğine bağlıdır. […]

Kulağın Bölümleri Nelerdir ¿

Kulağın Bölümleri a) Dış Kulak: Kulak kepçesinden ve kulak yolundan oluşur. Kulak yolunun sonunda kulak zarı bulunur. Kulak kepçesi kıkırdak bir yapıya sahiptir. Kulak yolu, kulak kepçesini orta kulağa bağlayan bir kanaldır. Kulağımız kulak kiri olarak adlandırılan bir sıvı salgılar. Bu sıvı, kulak yolundaki kıllar ile birlikte kulağa giren toz vb. maddelerin kulak zarına ulaşmasını […]

Reseptör Nedir (Biyokimya)

Biyokimyada reseptör veya almaç, birbiriyle kısmen örtüşen iki anlama karşılık gelir. Birinci anlamıyla reseptör, sinyal transdüksiyonunda yer alan bir proteindir, hücre dışındaki bir sinyali hücre içine taşır. Sinyalin bir biçimden başka bir biçime dönüşmesini sağlayan protein hücre dışında olabileceği gibi hücre içinde de olabilir. Reseptöre bağlanan moleküle ligand denir, bu bir peptit (örneğin bir nörotransmitter), […]

Böbreğin Yapısı

İnsanlarda, böbrekler karın bölgesinin arka bölümünde, bir başka deyişle karınzarı arkası (retroperitonal) bölgesinde yer alırlar. İki tane bulunan (çoğu insanda tek böbrek bulunabilmektedir, ve bu insanlar bunun ayrımına varmadan sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler) böbreklerden sağda olanı diyaframın hemen altında, ve karaciğerin arkasında (posterior), solda olanı ise diyaframın altında ve dalağın arkasında yer almaktadır. Böbreklerin ikisinin […]

Vücut Nedir

İnsan Vücudu, çeşitli kimyasal ve fiziksel olaylarla canlılığını sürdüren sistemler ve bu sistemleri meydana getiren organ ve dokulardan oluşan canlı bir organizmadır. Vücudumuzdaki bütün organ ve sistemler bir uyum içerisinde çalışır ve insan vücudunun canlı ve sağlıklı kalması için görev yaparlar. Bütün organlar; kan damarları ve sinirlerle birbirlerine bağlıdır. Bu nedenle, insan vücudunu meydana getiren […]

Solunum Sistemi Organları ve Görevleri

Solunum sisteminin canlılar üzerinde öneminden kısaca bahsetmek gerekirse; canlıların yaşamsal faailetlerini sürdürmelerine yarar.Solunum olayı yaşamsal faaliyetlerin devamı açısından çok önemlidir.Solunum sistemi organları ise bu yaşamsal olay olan solunumu gerçekleştiren sistemdir.solunum sistemindeki organlar solunum olayını gerçekleştirir ve bu organlar sırası ile insanlarda şu şekildedir;burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler solunum sistemi organlarıdır. Burun ve Görevi […]

Bağışıklık Nedir

Bir canlıdan diğerine bulaşan hastalıklara bulaşıcı hastalık (enfeksiyon) denir. Mikroorganizmaların vücutta enfeksiyon yapan çeşitlerine mikrop denir. Virüsler ve bakteriler insanda bulaşıcı hastalıklara sebep olan mikroorganizmalardır. Virüslerin yapısı hücre bile sayılamayacak kadar basittir. Sitoplâzma ve organelleri yoktur. Virüsler bir protein içindeki yönetici molekülden oluşmuştur ve sadece bakteri içinde çoğalabilirler. Virüsler yiyemez, büyüyemez; besinleri parçalayamaz veya oksijen […]

Mikrotübül Nedir

Mikrotübüller, hücre iskeletini oluşturan yapılardan olup, almaçları tutarlar veya serbest bırakırlar. Protein yapıda olup, uzun, içi boş silindirik yapılardır. Ökaryot kamçısı(filagella) içerisinde mikrotübüller bulunduğu halde prokaryot kamçısında bulunmaz. Bu ökaryotların prokaryot kamçısı arasındaki farklardan biridir. Bir diğeri ise hareket mekanizmalarından kaynaklanır. Kamçının sitoplazma içerisinde kalan kısmı etrafında enerji gereksinimi fazla olması nedeniyle mitokondri (prokaryot hücrelerde […]

Böbrek Hastalıklarının Belirtileri

İveğen (akut) nefritik sendromu yumakçıktan kaynaklanan ve çoğunlukla iveğen gelişen, idrarda kan bulunması durumudur (hematüri). Bunun yanında, idrarda orta düzeyde protein (proteinüri) ve yüksek kan basıncı bulguları, streptokok sonrası gelişen glomerulonefritin alışılmış sunumudur. Nefrotik sendrom, idrarda ağır oranda protein bulunması (günde 3.5 gramdan çok), kanda albümin düzeyinin düşmesi (hipoalbüminemi), aşırı şişlik, kandaki yağ düzeylerinin yükselmesi […]