Atomun Özellikleri

Maddenin temelinde atom adı verilen çok küçük parçacıklardan oluştuğu kavramı eski Yunanlılara kadar uzanır. Hava, su, dağlar, vücudumuz, koltuk kısacası en ağırından en hafifine kadar gördüğümüz, dokunduğumuz, hissettiğimiz her şey atomdan meydana gelmiştir. Atomlar o kadar küçük ki, en güçlü mikroskopla dahi bir tanesini görmek mümkün değildir. İllaki görmek istiyorum diyorsanız, elimizdeki anahtarı dünyanın boyutlarına getirmemiz lazım. İşte o zaman anahtarın içindeki her bir atom bir kiraz büyüklüğüne ulaşır ve bizde onları görebiliriz. Atomların varlığı Robert Boyle ve Newton tarafından çeşitli kitaplarda kabul edilmiştir. En önemlisi John Dalton geliştirdiği atom kuramı ile kimya dalında geniş yankı uyandırmıştır.

Her atom bir çekirdek ve çekirdeğin çok uzağındaki yörüngelerde dönüp dolaşan elektronlardan oluşmuştur. Çekirdeğin içinde ise proton ve nötron ismi verilen başka parçacıklar vardır.

Çekirdek: Çekirdek, atomun tam merkezinde bulunmaktadır ve atomun niteliğine göre belirli sayıda proton ve nötronlardan oluşmuştur. Çekirdeğin yarıçapı, atomun yarıçapının on binde biri kadardır. Dolayısıyla çekirdeğin hacmi atomun hacmini on milyonda biri eder.

Elektron: Vakumdan elektrik akımının geçirildiği deneyler 1859�da katot ışınlarının bulunmasına yol açtı. Katot ışınları elde etmek için havası iyice boşaltılmış bir cam tüpün uçlarına iki elektrot yerleştirilir. Bu elektrotlara yüksek gerilim uygulandığında katot adı verilen negatif elektrotlardan ışınlar çıkar. Bu ışınlar negatif yüklüdür doğrusal yol izler ve katodun karşısındaki tüp çeperlerinin ışık saçmasına sebep olur. 19 yy ın son yıllarında katot ışınları ayrıntılı olarak incelendi. Birçok bilim adamının deneyleri sonucunda katot ışınlarının hızla hareket eden eksi yüklü parçacıklar olduğu ortaya çıktı ve bu parçacıklar daha sonra Stoneyin önerdiği gibi elektron adı verildi.

Proton: Nötral bir atom veya molekülden bir veya daha çok elektron koparıldığında geriye kalan tanecik koparıgül elektronların toplamı eksi yüke eşit miktarda artı yük kazanır. Proton adı verilen bu tanecikler bütün atomların bir bileşenidir. Protonun yükü elektronun yüküne eşit fakat ters işaretlidir.

Nötron: Atomlar elektrik yükü bakımından nötral olduklarından bir atomun içerdiği proton sayısı elektron sayısına eşit olmalıdır. Atomun toplam kütlesini açıklayabilmek için Rutferd yüksüz bir taneciğin var olduğunu ispatlamıştır.

İlgili Konular

  • Atomun Yapısı Atom, elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük birim veya yapı taşı olarak ifade […]
  • Atomun yapısı bulmacası ATOMUN YAPISI Bu bulmaca 8/A Sınıfı H.Osman Otcu İ.Ö.O Bircan ÖZENÇ tarafından […]
  • John Dalton’un Atom Teorisi Dalton'un atom teorisinin beş ana noktası vardı: Elementler, atom denen küçük […]
  • İzotop Atom İzotop: Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlara izotop denir. Diğer bir […]
  • Nükleer Fizik Çekirdek fiziği veya nükleer fizik fiziğin atomun çekirdeğini inceleyen dalıdır. Başlıca […]
  • Kovalent Bağlarda Polarlık Ametal atomları arasında oluşan bagların elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla […]
  • Atom ve Yapısı Maddelerin gözle görülmeyen kendi özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. […]

Yorum yapın