Temel Kimya Yasaları

KÜTLENİN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)
Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir.
Buna göre:
X + Y = Z + T tepkimesinde X ve Y girenler (reaktif) olup, Z ve T (ürünler)’ye kütlece eşittir.

Kimyasal maddelerin kütleleri atom sayıları ile orantılı olduğundan tüm kimyasal tepkimelerde atom sayıları korunur.

Örn; 1 mol C atomu 12 gram, 1 mol O2 molekülü 32 gramdır.Buna göre 1 mol C atomu 44 gram olur.

C + O2 = CO2
12 gram + 32 gram = 44 gram
SABİT ORANLAR YASASI (PROUST YASASI)
Bir bileşikteki elementlerin Kütlelerinin oranı Kütlece yüzde bileşimi sabittir.

Örn; Al=27, S=32 olduğuna göre Al2S3 bileşiğinde:
Mol sayıları oranı : nAl = 2 Kütleleri oranı : mAl = 2.27 = 9 ‘dır.
nS = 3 mS = 3.32 = 16
9 gram Al + 16 gram S = 25 gram bileşik oluşturur.
25 gram bileşikte 9 gram Al, 16 gram S vardır.
100 gram bileşikte 36 gram Al, 644 gram S vardır.
Bileşikte kütlece %36 Al, %64 S vardır.

KATLI ORANLAR YASASI (DALTON YASASI)

İki element aralarında iki bileşik oluşturuyorsa, bu elementlerden birinin sabit miktarları ile birleşen diğer elementin değişen miktarları arasında basit bir oran vardır.

Örn; NO2 – N2O4 bileşik çiftinde:
Aynı miktar N ile birleşen O kütleleri arasında.
2/ NO2 = N2O4 = 4
1/ N2O5 = N2O5 = 5

Aynı miktar O ile birleşen N kütleleri arasında
5/ NO2 = N5O10 = 5
2/ N2O5 =N4O10 = 4

HACİM ORANLARI YASASI (GAY – LUSSAC YASASI)
a) Kimyasal bir tepkimeye giren gazlarla, tepkimede oluşan gaz halindeki ürünlerin aynı koşullarda (aynı sıcaklık ve basınç) hacimleri arasında sabit bir oran vardır.
b) Aynı koşullarda gazların hacimleri mol sayıları ile doğru orantılıdır.

Örn; H2(g) + Cl2(g) = 2HCl(g) tepkimesine göre, 1 mol H2 1 mol Cl2 ile birleşerek 2 mol HCl oluşturur. Hacimler mol sayıları ile doğru orantılı olduğundan, aynı olayı anlatmak için “1 hacim H2 gazı, 1 hacim Cl2 gazı ile birleşerek eşit koşullarda 2 hacim HCl gazı oluşturur.” İfadesi de kullanılabilir. Aynı şekilde, N2(g) + 3H2(g) = 2NH3(g) tepkimesine göre 1 hacim azot gazı 3 hacim hidrojen gazı ile birleşerek eşit koşullarda 2 hacim NH3 gazını oluşturur.

İlgili Konular

  • Kimya Kanunları Avogadro yasası Bu yasa, eşit hacimdeki gazlar, eşit sıcaklıklarda aynı sayıda […]
  • Bileşik Adlandırma Bileşik adlandırmalar 3'e ayrılır: Arrow 1)Metal + Ametal Bileşikleri: İsim: […]
  • Kimyada İstiflenme Kimyada istiflenme, genelde aromatik olan moleküllerin atomlar arası etkileşerek deste […]
  • Kimyasal Reaksiyon Türleri Kimyasal reaksiyonların birçok çeşidi var­dır. Bunların en yalını "birleşme reaksiyonu […]
  • Boya ve Özellikleri Boyama özelliğine sahip maddelerin uygun sıvılarla yaptıkları eriyiklere boya denir. […]
  • Organik Kimya Organik kimya karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini ve […]
  • Organik Kimya Tarihsel Gelişim ve İsimlendirme 19. yüzyıl başlarında kimyagerler, organizmalarda üretilen bileşiklerin yapay olarak […]

Yorum yapın