Talamus Nedir

Talamus diensefalonun bir parçası. Koku duyusu hariç, tüm sistemlerden gelen afferent impulslar için bir kapı olarak kabul edilir. Ayrıca amaca yönelik bilinçli davranışlardan sorumludur. Vücuda gelen çeşitli uyaranlara bir çeşit filtre görevi yapar. Bu sayede konsantrasyon sağlanabilir.
Koku hariç tüm duysal uyaranlar için ara istasyondur. Uyaranları azaltma, güçlendirme, iletmeme fonksiyonu mevcuttur, önemsiz uyaranlar filtrede azaltılırken, önemliler artırılır, bu sayede konsantrasyon mümkün olmaktadır. Serebral korteks ile duysal sistemin kontrolünde de rol alır. Ayrıca bazal gangliyonlardan ve serebellumdan gelen uyaranları motor kortekse gönderir, bu yolla istemli hareket düzenlenmesinde önemli rol oynar.

Talamus, diensefalonda yer alan en büyük oluşumdur ve mezensefalon ile telensefalon arasında bulunur. Anatomik olarak beynin merkezindedir ve kortekse her yönden sinir lifleri gönderir. İnsanlarda talamus 5.7 cm. uzunluğunda olan ampul biçiminde iki yarıdan oluşur. Bunlar 3. ventrikülün iki tarafında simetrik olarak ve yaklaşık 30 derecelik oblik durumda yerleşmiştir.

Anatomi

Talamus çok sayıda çekirdekten oluşmuştur ve bunları birbirinden ayıran özel bir lamel yapısı bulunur.

Kan dolaşımı

Talamus, hepsi de posterior serebral arterin dalı olan çeşitli arterler tarafından beslenir.

Fonksiyon

Talamus çok sayıda göreve sahiptir. Subkortikal alanlar ile korteks arasında durak oluşturur. Koku alma hariç bütün duyular sinyalleri alıp bunları kkorteksteki ilgili alana ileten talamus çekirdeklerine sahiptir. Örneğin görme duyusunda, retinadan yola çıkan sinyaller talamusun lateral genikülat nükleusuna ulaşır, buradan da oksipital lobdaki primer görme korteksine iletilirler. Talamus bilgiyi sadece iletmez, aynı zamanda işlemden de geçirir. Medial genikülat nükleus orta beyindeki inferior kollikulus ile primer işitme korteksi arasında röle görevi yaparken ventral posterior nükleus dokunma ve propriosepsiyon duyularını primer somatosensör kortekse ulaştıran bir röledir.

İlgili Konular

  • Fibril Nedir Bağ dokusunu oluşturan maddelerden olan fibriller uzun peptit zincirlerinden oluşan […]
  • Fibula Baldır Kemiği Fibula veya baldır kemiği tibianın lateral tarafında bulunan ve tibiaya hem aşağıdan hem […]
  • Omurilik Nedir Omurilik (Medulla Spinalis) omurga denilen kemik bir yapının içinde boyundan kuyruk […]
  • Kalbin Yapısı Kalp veya yürek (Arapça: قلب kalb; Latince: cor; Yunanca: Καρδιά = kardia), kalp kası […]
  • Kalbin Yapısı ve Görevleri Kalp veya yürek kalp kası olarak bilinen özel bir tip çizgili kastan oluşmuş […]
  • Epitel Hücresi Nedir Epitel terimi Yunanca epi (üstte, üzerinde) ve theleos (örtü) sözcüklerinden oluşmuştur. […]
  • Tırnak Nedir Tırnak insanda ve birçok omurgalı hayvanda parmak uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu […]

Yorum yapın