Şiir nasıl incelenir ? Şiir inceleme

Şiir nasıl incelenir ?
Şiir biçim ve içerik yönünden ayrı ayrı incelenebilir.

A) DIŞ YAPI ( ŞEKİL İNCELEMESİ )
a= Nazım birimi( dörtlük mü, beyit mi, bent mi, dize mi ? vb…)
b= Kafiye düzeni : ( şeması, türleri )
c =Ölçü sistemi ( hece, aruz, serbest , varsa durak, kalıp )
d= Nazım şekli ( gazel, kaside…,koşma, varsağı,mani.)

B) İÇ YAPI ( İÇERİK İNCELEMESİ )
a= Konu, tema
b= Dil , üslup, anlatım
c= İmge , benzetme, söz sanatları, anlam oyunları.
d= Fikir, buluş, özgünlük, anafikir
f= Psikolojik etkenler, duyumsal ve hissi faktörler…
g= (Muhtevaya etki eden karakter, eğitim, bilgi,) Gözlem (ve deneyim unsurları)

C ) SANAT AKIMLARI, DÖNEM VE ANLAYIŞLA İLGİLİ UNSURLAR(şairle ilgili)
a= Mensup olduğu, dönem, akım, fikri yapı vb analizi
b= Etkilendiği sanat akımları, eserler, yazarlar.
c= Düşünce yapısı, inanç, hedef ve misyonu vb…

D ) AHENK UNSURLARI (Müzikal değerler, asonans, aliterasyon ve melodik uğraşılar )

E) EDEBİ TENKİT ( Olumlu olumsuz yanları, genel değerlendirme, sonuç …)

İlgili Konular

  • Anatomi Nedir Anatomi, Yunanca'da "çıkarmak" anlamına gelen "ana" ve "kesmek" anlamına gelen "tome"den […]
  • Menisküs Dokusu Nedir Menisküs, insan dizinde yer alan kıkırdak dokudan oluşmuş bir yapıdır. Doku, dizde, […]
  • Bağırsak Hastalıkları İsimleri Kolit: İnce bağırsak kısmının bitiminden itibaren son bağırsak kısmına kadar olan […]
  • Organel Nedir Organel hücre içerisinde bulunan kendi içinde özelleşmiş yapılardır. Vücut için organ ne […]
  • Potasın Yapısı Gübreler, modern ziraat için çok elzemdir. Çünkü ziraat, bir mineral tüketme işlemidir. […]
  • Kuvvetlerin Bileşkesi Her hangi bir cisme birden fazla kuvvet uygulandığında, cisme tek bir kuvvet […]
  • İnsan Vücudunda Laktik Asit Fermantasyonu İnsan Vücudunda Laktik Asit Fermantasyonu Kas hücreleri kandan yeterince oksijen elde […]

Yorum yapın