Paleontoloji bilimi ve paleontologların çalışma yöntemleri ve çalışma alanları

Paleontoloji bilimi ve paleontologların çalışma yöntemleri ve çalışma alanları

Biyoloji o kadar büyük bir araştırma sahası haline gelmiştir ki, genellikle bir dal olarak değil de, birbirine geçmiş birçok alt dal olarak görülür. Bu madde, dört ana grubu incelemektedir. İlk grup; hücre, gen, vb. temel yapı taşlarını inceleyen dallardan oluşmaktadır. İkincisi; doku, organ ve vücut düzeyindeki yapıları inceleyen dallardan oluşmaktadır. Üçüncüsü, organizmalar ve onların geçmişlerini incelerken, sonuncusu da onların etkileşimlerini inceler. Bu sınırların, gruplamaların ve açıklamaların sadece biyolojik araştırmanın basitleştirilmiş bir betimlemesi olduğu unutulmamalıdır. Gerçekte, bu dallar arasındaki sınırlar belirli değildir ve birçok dal, birbirinin yöntemlerini kullanırlar. Mesela, evrimsel biyoloji, DNA zincirlerini belirlemede moleküler biyolojiden fazlaca etkilenir. Başka bir örnek vermek gerekirse, fizyoloji, organ sistemlerinin görevlerini açıklarken hücre biyolojisinden oldukça yararlanır. Bunun dışında, etiyoloji ve karşılaştırmalı psikoloji, hayvan davranışlarının incelenmesi ve düşünsel özelliklerini incelemesiyle biyolojinin sınırlarını genişletirler. Nitekim, evrimsel psikoloji, psikolojinin de bir bioloji dalını savunmaktadır.

Hayatın Yapısı
Moleküler biyoloji, biyolojinin moleküler düzeyde yapılanıdır. Genetik ve biyokimya başta gelmek üzere, bu dal, birçok dalla iç içe geçmiştir. Moleküler biyolojinin ilgi alanı hücrenin değişik sistemleri – DNA, RNA ve protein sentezini de kapsayarak – ve bu etkileşimlerin nasıl kontrol edildiğidir.
Hücre biyolojisi ise hücrenin fizyolojik, davranışsal – etkileşimleri ve hareketleri de dahil – özelliklerini inceler. Bu işlem, hem mikroskobik hem de moleküler düzeyde yapılır. Hücre biyolojisi, hem bacteria gibi tek hücreli hem de insan gibi çok hücreli organizmaları inceler.
Hücre oluşumu ve görevinin anlaşılması, tüm biyolojik bilimler için hayati değer taşır. Hücre türleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkarılması ise özellikle hücresel ve moleküler biyolojinin konusudur. Bu farklar ve benzerlikler, birleştirici bir fikir oluşturmada kullanılırlar.
Genetik, genlerin, kalıtımın ve organizmaların değişkenliğinin bilimidir. Modern araştırmalarda, belirli bir genin ne işe yaradığı konusunda önemli bilgiler verir. Genetik bilgi, genellikle, DNA moleküllerinin kimyasal yapılarının ifade edildiğikromozomlarda taşınır. Genler, protein sentezi için gerekli bilgiyi kodlarlar. Dolayısıyla da bir bireyin fenotipinin belirlenmesinde büyük görev alırlar.
Gelişim biyolojisi, organizmaların büyüyüp gelişmesini inceler. Embriyolojiden ortaya çıkan bu dal, hücre büyümesinin genetik kontrolünü, hücresel farklılaşmayı ve değişimi inceler. Gelişim biyolojisinde kullanılan model organizmalardan bazıları Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster, Brachydanio rerio, Mus musculus ve Arabidopsis thaliana’dır.

Organizmaların Fizyolojisi
Fizyoloji, tüm yapıların birlikte nasıl çalıştığını anlamaya çalışarak, organizmaların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal süreçlerini inceler. “Yapıdan göreve” anlayışı, biyoloji için çok önemlidir. Fizyolojik çalışmalar genellikle, bitki fizyolojisi ve hayvan fizyolojisi olarak ikiye ayrılırlar; ancak fizyolojinin ilkeleri evrenseldir ve her tür organizma üzerinde incelenilebilir. Mesela, maya hücresi hakkında öğrenilen bir özellik, insan hücresi üzerinde de incelenilebilir. Hayvan fizyolojisi, insan fizyolojisinin method ve araçlarını insan olmayan türlere taşır. Bitki fizyolojisi bile, bu türlerden bazı fikirleri ödünç alır.
Anatomi, fizyolojinin önemli bir dalıdır ve sinir, bağışıklık, hormon, dolaşım ve solunum gibi organ sistemlerini inceler. Bu daldan öğrenilenler, tıbbın nöroloji ve immünoloji gibi dallarına büyük yarar sağlar.

Organizmaların Çeşitliliği ve Evrimi
Evrimsel biyoloji, organizmaların zamanla değişmeleri de dahil, onların kökleriyle ilgilenir ve birçok taksonomiyle ilintili bilimadamını bünyesinde bulundurur. Mesela, genellikle belirli bir organizma hakkında eğitim almış – mammaloji, ornitoloji ya da herpetoloji gibi – birçok bilimadamını içine alıp, evrim hakkındaki daha genel sorulara cevap arar. Evrimsel biyoloji, fosil kalıntılarını inceleyerek evrimin hızı ve türünü inceleyen paleontoloji üzerine kurulmuştur. 1990larda, daha önceden modern sentezden dışlanmış olan gelişim biyolojisi, evrim biyolojisinin sahasına, evrimsel-gelişimsel biyolojinin çalışmalarıyla tekrar girdi. Evrimsel biyolojiyle alakalı dalların bazıları; filojenetik, sistematik ve taksonomidir.
Taksonomik açıdan ilintili iki büyük geleneksel bölüm, botanik ve zoolojidir. Botanik, bitkilerin bilimidir. Bu bilimdalı, bitkilerin gelişim, üreme, metabolizma, gelişim, hastalık ve evrimlerini inceleyen birçok daldan oluşmaktadır. Zooloji ise hayvanlarla ilgilidir. Bu bilim dalı, anatomi ve embriyolojinin dalları olan fizyolojiyi de kapsar. Hayvanların ve bitkilerin genel genetik ve gelişimsel mekanizmaları; moleküler biyoloji, moleküler genetik ve gelişim biyolojisi altında yapılır. Hayvanların ekolojisi ise davranışsal ekoloji ve diğer dallarla incelenilir.

Hayatın Sınıflandırılması
Çoğunlukla kullanılan sınıflandırma sisteminin adı, rütbe ve iki isim içeren “Linnaean taksonomi”dir. Organizmaların isimlendirilmesi ise “International Code of Botanical Nomenclature (ICBN)”, “International Code of Zoological Nomenclature (ICZN)”, “International Code of Nomenclature of Bacteria (ICNB)” gibi uluslararası anlaşmalarla yapılır. Bu üç alandaki isimlendirmeyi standart haline getirmeye çalışan Draft BioCode 1997’de yayımlansa da resmi olarak kabul görmeyi beklemektedir. “International Code of Virus Classification and Nomenclature (ICVCN)” ise BioCode’un dışında kalmaktadır.

Organizmaların Etkileşimleri
Ekoloji, yaşayan organizmaların dağılım ve sıklığıyla birlikte organizmaların aralarındaki ve çevreleriyle ilişkilerini de inceler. Bir organizmanın çevresi, hem onun doğal ortamını hem de iklim ve jeoloji gibi abiotik faktörlerin toplamını kapsar. Ekolojik sistemler, birçok düzeyde incelenirler: birey (individual), nüfus (population), topluluk (community), ekosistem (ecosystem) ve biyosfer (the biosphere). Tahmin edilebileceği gibi ekolojinin de birçok alt bilimdalı vardır.
Etiyoloji, hayvan davranışını (özellikle de primatlar ve canidae familyaları gibi sosyal hayvanları) incelemekle beraber, bazen zoolojinin bir alt bilimdalı olarak görülür. Etyologlar, özellikle, davranışın evrimi ve doğal seleksiyon gözüyle davranışı anlamakla ilgilidirler. Bir anlamda, Charles Darwin ilk etyologtur ki kitabı The expression of the emotions in animals and men’le (Hayvan ve insanlarda duyguların gösterilmesi) birçok etyologu etkilemiştir. Biyocoğrafya, plaka tektoniği, iklim değişimleri, göç ve yer değiştirme gibi konulara özel bir yer vererek organizmaların Dünya’ya yayılışını inceler.

İlgili Konular

30 Yorum yapılmış “Paleontoloji bilimi ve paleontologların çalışma yöntemleri ve çalışma alanları”

 1. fazla alakası yok bence ya sizcee?

 2. benim dediğim birdi thanks.

 3. daha kısa ve özü yokmuydu acaba

 4. bana verin

 5. iyi güzelde bem bunu çıkartmam gerek neden kopyalanmıyor ???

 6. bence bence çirkin çirkin gü<el güzel yok yok

 7. bence güzel olmuş tebrikler yardımcı olduğunuz için

 8. üüüüüüffffffffffffff bü ne ya bide ya sen isme bişe demişsinone ya ok demode

 9. bunlarr çok gereksizzz bilgi ama saolunn beaa. öğretmenler istiyor mecburen yapacağız :S

 10. aradığımı bulamıyorummm

 11. bence çok gerekli böyle şeyler .ödevim bitti.

 12. Ya bune ödev diye açtık önümüze farklı bir şey çıktı 🙂

 13. üff yha bu ne böyle kopyalanmıyo bide

 14. Çok işime yaradı çok teşekkür ederim.Uzun olması da gayet iyi çünkü öğretmenlerin gözünde sayfalar az geliyo kısa olanlara.(Ama tabiki de bizim için çooook zor )

 15. Bence iyiki böyle siteler var 😀

 16. hiç güzel değil.

 17. bencede iyi

 18. iyide ben paleontologların çalışma yöntemlerini araştırıyorum.:D Biyolojiyi istemedim.Ama biyolojiyi çok iyi anlatmış.:D

 19. bence fazla işe yaramaz en iyisi vikipedi

 20. güzel bir site ama çok uzun:)

 21. hiç alakası yok

 22. bence çok güzel hem isme yaradi

 23. zaten sizde hiçbirşey beğenmiyorsunuz uğraşmışlar okadar teşekür edeceğinize ay bu çok uzun ay bu çok kısa diyorsunuz bunu bulamıyanlar var saygısızlar

 24. güzel ama biyolojiyi anlatıyo vede biraz daha kısa hepsini içine alan bir yazı olsaydı daha güzel olurdu

 25. güzell ama çok uzun kısa olsa daha iyi olur ……….. 🙂

 26. çok uzuun ama işime yaradı

 27. off aradığım hiç bir şeyi bulamıyorum yaaaa
  🙁 🙁 :'(

 28. hocalar dünyanın en zor ödevini verdi ama içimden hiç yapmak gelmiyo

 29. kısa olsaydı
  😀

 30. öğretmenimizin sorduğu kısa bi soruydu ama bu çoook uzun!!!!!!

Yorum yapın