Organizma Nedir

Canlı ya da Organizma; biyoloji ve ekolojide, fonksiyonlarını yaşama mümkün olduğunca uyum sağlayarak sürdüren basit yapılı moleküllerin veya karmaşık organlar sistemlerinin bir araya gelmesiyle oluşan varlıklar için kullanılan bir kavramdır.

Canlılar; çevreye uyum sağlama ve üreme, kalıtım gibi ortak özelliklere sahip doğal varlıklar grubunun ve “yaşam” denilen ve nasıl oluştuğu hâlâ çözülemeyen gizin temel öğeleridir.

Kökenbilim
Canlı sözcüğü Farsça’dan Türkçe’ye geçmiş olan “can” sözcüğünden türemiştir. “Can” yaşama, yaşam anlamındadır. Buna sahip olanlar ise canlıdır, yani “yaşayan”dır . Organizma ise araç/alet anlamındaki Yunanca “ὄργανον (organon)” sözcüğünden gelir .

Canlıların sınıflandırılması
Evrende birçok canlı vardır ve bilim insanlarının bunların her birini tek tek incelemesi mümkün değildir. Bu yüzden, canlılar sınıflara ayrılırlar. Canlıların belirli özellikleri göz önüne alınarak yapılan gruplandırmaya sınıflandırma veya biyosistematik denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına sistematik (taksonomi) denir. Canlılar temel olarak 6 grupta sınıflandırılır.
Monera Alemi
Arkeler Alemi
Protista Alemi
Fungi Alemi
Bitkiler Alemi
Hayvanlar Alemi

Canlıların ortak özellikleri

Hücresel yapı.
Beslenme.
Solunum.
Üreme
Hareket.
Boşaltım.
Met@bolizma.
Adaptasyon.

Tüm canlılarda bu özelliklerin hepsi görülmektedir.

İlgili Konular

  • Hücre Zarının Görevleri Hücre zarı, oldukça karmaşık ve devingen yapısıyla, hücre canlılığının çok önemli bir […]
  • Canlıların Ortak Özellikleri HÜCRE------Tüm canlılar hücre veya hücrelerden oluşmuştur. ADAPTASYON------Bugün […]
  • Organizmalarda Vücut Örtüleri İç iskelete sahip organizmalarda vücudun yumuşak kısımlarını korunması ve kurumasının […]
  • Solunum Sistemi Solumak, hayatta kalmak için temel ögelerden biridir. Vücutta birikmiş olan […]
  • Solunum Organları (Yutak) Yutak veya farinks (Latince pharynx), sindirim kanalının, ağız ve burun boşluğunun […]
  • İnsanda Solunum Sistemi İnsanda solunum sistemi akciğerler ve bu akciğerlere hava taşıyan borulardan oluşur. […]
  • Solunum Nedir Vücutta bulunan bütün sistemler (sindirim, dolaşım, solunum ve boşaltım) birbirleriyle […]

Yorum yapın