kalın

Kalın Bağırsak

Sindirim sisteminin anatomisinde kalın bağırsak ince bağırsak ile anüs arasındaki kısımdır. Toplam uzunluğu 1.5 ile 2 metre arasında olup, sindirim sisteminin beşte birini oluşturur. Başlangıcında yer alan çekumda çapı en geniştir, sonra kolon boyunca gittikçe daralır, anal kanaldan hem önce yer alan rektumda epeyce bir genişler. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda bumbar adı verilir. Kalın bağırsağın […]