elektrik

Kolay Elektronik Bulmacası

Kolay Elektronik Bulmacası

Kolay elektronik bulmacası çözmek isteyenler kim ? AŞAĞI 1. İki direnç ….. bağlanırsa değeri artar. 2. IŞIK YAYAN DİYOT. 3. Elektrik kaçaklarına karşı korumak için mutlaka …… yapılmalıdır. 5. Bir sistemi kontrol eden programlanabilen lojik kontrolür. 6. Gerilimin birimi. 9. Akımın birimi. 13. Direncin birimidir. YUKARI 4. Kapasite …… ile ifade edilir. 6. Toplam kapısının […]

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji gücünü güneşten alan ve hiç tükenmeyecek olarak düşünülen,çevreye emisyon yaymayan enerji çeşitleridir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir? Yenilenebilir enerji kaynakları tablodan da görüldüğü gibi güneş,rüzgar,jeotermal gibi enerji kaynaklarına verilen isimdir.Tabloda belirtilmeyen okyanus akıntısı ve okyanuslardaki ısı etkisi gibi birkaç çeşit daha yenilenebilir enerji kaynağı mevcuttur. Bu kaynaklardan bazıların eldesi çok kolay bazılarınınki ise çok […]

Elektrik İletkenligi

Üzerinden geçen elektrik akımına karşı maddelerin gösterdiği kolaylık iletkenliktir. Bir madde elektrik akımına karşı ne kadar az direnç gösterirse o kadar iyi iletkendir. Maddelerdeki elektrik akımı iletkenliği elektronların hareketi ve iyonların hareketi ile ilgilidir. Elementlerden metaller elektrik akımını iletir, ametaller iletmez İyonik bağlı katı kristaller elektrik akımını iletmezler. Bunlar sıvı hâlde ve sulu çözelti hâlinde […]

Paralel ve Seri Bağlama

Paralel ve Seri Bağlama

 1-SERİ BAĞLAMA Seri Bağlama ve ÖzellikleriDirençlerin uç uca bağlanmasıyla elde edilen bağlanma şekline seri bağlama denir. 1. Üreteçten çekilen akım kollara ayrılmaz ve bütün dirençlerin üzerinden eşit şiddette akım geçer. IT = I1 = I2 = I3 1. Her bir direncin uçları arasındaki potansiyel farkının toplamı üretecin uçları arasındaki potansiyel farkına eşittir. V = V1 […]

Elektrik yükü nedir

Elektrik yükü nedir

ELEKTRİK YÜKÜ Elektrik akımlarında akan ya da metal olmayan iki farklı cismin birbirine sürtülmesi durumunda cisimlerin yüzeyinde biriken elektrik miktarıdır. Atomların içinde üç tür parçacık bulunur. Proton, elektron ve nötron. Bunlardan sadece proton ve elektron birbirine büyük bir kuvvet uygular. Bu kuvvet kütleçekim kuvveti değildir, çünkü kütle çekimden çok büyüktür. Fakat nötron, protonlarla elektronlar arasındaki […]

Elektroskop nedir

Elektroskop nedir

                              ELEKTROSKOP  Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise yükünün işaretini anlamaya yarayan alete elektroskop denir. Elektroskobun basitçe yapısı şekildeki gibidir. Metal bir topuz, metal bir tel, iletken çok hafif iki yaprak ve cam fanustan oluşmaktadır. Elektroskop yüksüz iken, yapraklar kapalı ve yapraklar arasındaki açı sıfır derecedir. Elektroskop yüklendiğinde, her iki yaprakta aynı cins ve […]

Pil yuvaları

Pil yuvaları

1-Yardımcı elemandır. Bir devre için birden çok pil gerekli ise çoklu pil yatağı ile piller birleştrilip kullanılabileceği gibi, Bir elektronik veya başka bir cihaza pili yerleştrmek için gerekli olan yuva da denilebilir.

Elektriğin Yol Açabileceği Tehlikeler Nelerdir?

Elektriğin Yol Açabileceği Tehlikeler Nelerdir?

Elektriğin Yol Açabileceği Tehlikeler Nelerdir? 18.yüzyılda Benjamin Franklin’in yıldırımlar üzerinde yaptığı çalışmalardan bu yana elektrik alanında büyük gelişmeler kaydedilmiş olup artık günümüzde onsuz bir yaşam düşünülemez hale gelmiştir. Büyük enerji santrallerinde üretilen elektrik enerjisi yüksek gerilim hatları ile çok uzak mesafelere aktarılmakta, kurulan sistemler ile de en uçtaki evlere, işyerlerine varıncaya kadar dağıtılmaktadır. Canlılar ise […]