dünya

Galaksiler ve Yıldızlar

Çok sayıda yıldız ve yıldız sistemlerinin meydana getirdiği topluluğa GALAKSİ denir Uzayda milyonlarca galaksi vardır. ( Samanyolu ,Andromeda , Büyük macellan , Orion ) Dünyamız Samanyolu galaksisinin içinde yer alır. Bulutsuz ve ayın görülmediği bir gecede gökyüzüne baktığımızda çok sayıda yanıp sönen yıldızlar görülür. Kuzeyden Güneye doğru kuşak şeklinde görülen yıldız topluluğuna SAMANYOLU GALAKSİSİ denir […]

Uydu Nedir

Uydu, başka bir gök cisminin etrafında dönen gök cismine uydu denir. Uyduları; Yapay uydulardan ayırmak amacıyla doğal uydu veya tabii uydu olarak da adlandırılırlar. Güneş sistemindeki tüm gezegenler Güneş’in uydusudur. Ay gibi diğer gökcisimleri ise gezegenlerin uydularıdır. Yapay uydular insanoğlunun geliştirip Dünya’nın veya başka gezegenlerin yörüngesine yerleştirdiği uydular. Yapay uydular şu başlıklar altında toplanabilir: Haberleşme […]

Gezegenlerin Özellikleri

• Kendilerine ait ısı ve ışıkları yoktur yıldızlardan aldıkları ısı ve ışığı yansıtırlar. • Işıkları kesintisizdir. Işıkları donuk görünür, titreşmez. • Yıldızlardan daha küçük ve daha soğukturlar. • Gökyüzündeki konumları değişkendir. (Güneş çevresindeki hareketlerinden dolayı gökyüzünde bulundukları konumları zamanla değişir.) • Gökyüzünde küre olarak görülürler (Dünya’ya yakın oldukları için geceleri gökyüzünde yuvarlak bir disk şeklinde […]

Ozon Tabakası

Renksiz, keskin kokulu bir gaz olan Ozon aynı zamanda oksijenin kimyasal bir kuzenidir. Oksijen atmosferde; oksijen atomu (O), oksijen molekülü (O2) ve ozon (O3) olarak üç değişik biçimde bulunur ve ozon normal oksijenden daha az kararlıdır. Yüksek enerjiye sahip güneş ışınlarının normal oksijen moleküllerine (O2) çarpmasıyla ortaya çıkan oksijen atomlarının (O) diğer oksijen molekülleriyle (O2) […]

Çevreye Verilen Zararlar

Çevre kirliliğinin doruğa ulaşmasında 19. yüzyıldaki Sanayi Devrimi’nin büyük etkisi olduğu doğrudur. Fakat çevre kirliliğinin bu tarihte başladığını zannetmek büyük bir hatadır. çevre kirliliği çok eski çağlardan beri vardır. Fakat çevre biliminin ve ciddi bir ekolojik bilincin oluşması yenidir. örneğin ormanların bilerek yakılması insanoğlunun çevreye çağlar boyunca verdiği zararın bir örneğidir. Orman yangını, çağlar öncesinde […]

Dünya’nın Isısı

Dünya’nın yaşgül için en gerekli şartları ilk bakışta ısısı ve atmosferidir. Mavi gezegen canlıların özellikle de bizim gibi son derece kompleks canlı varlıkların yaşayabileceği bir ısı değerine ve soluyabileceği bir atmosfere sahiptir. Ancak bu iki etken de birbirinden son derece farklı faktörlerin her birinin ideal değerlerde belirlenmesiyle gerçekleşmiştir. Bunlardan biri Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığıdır. Elbette […]

Mavi Gezegenimizi Tanıyalım ve Koruyalım

A. GERÇEK EVİMİZ DÜNYA B. ÇEVREMİZDE HANGİ EKOSİSTEMLER VAR VE BURALARDA NELER OLUYOR? 1. Doğadaki Maddelerin Dengesinin Korunması a. Beslenme Döngüleri b. Madde Döngüleri 2. Ekosistemlerin Doğal Özellikleri 3. Ekosistemler Neden Değişiyor ve Bozuluyor? a. Doğa Kaynaklı Bozulmalar (Doğal Afetler) b. İnsan Kaynaklı Bozulmaların Nedenleri i. Aşırı Nüfus Artışının Etkileri ii. Plânsız Sanayileşmenin Etkileri iii. […]

Dünyanın şekli ile ileri sürülen görüşler nelerdir

Dünyanın şekli ile ileri sürülen görüşler nelerdir

            Dünyanın şekli ile ileri sürülen görüşler  Yerkürenin yuvarlak olduğunu Avrupalılardan ilk açıklayanlar Kopernik (1540) ve Galile (1640)dir. Bundan çok daha önce dünyanın yuvarlak olup döndüğünü büyük İslam alimleri mesela,