direnç

Kolay Elektronik Bulmacası

Kolay Elektronik Bulmacası

Kolay elektronik bulmacası çözmek isteyenler kim ? AŞAĞI 1. İki direnç ….. bağlanırsa değeri artar. 2. IŞIK YAYAN DİYOT. 3. Elektrik kaçaklarına karşı korumak için mutlaka …… yapılmalıdır. 5. Bir sistemi kontrol eden programlanabilen lojik kontrolür. 6. Gerilimin birimi. 9. Akımın birimi. 13. Direncin birimidir. YUKARI 4. Kapasite …… ile ifade edilir. 6. Toplam kapısının […]

Bir elektrik devresinde ampulün en parlak şekilde ışık verebilmesi için neler yapılabilir

Bir elektrik devresinde ampulün en parlak şekilde ışık verebilmesi için neler yapılabilir

Bir elektrik devresinde ampulün en parlak şekilde ışık verebilmesi için neler yapılabilir??  Devre kablosunun kısaltılmasıyla direnç artırılır ve parlaklığın artırılması sağlanır. Bir çok ampül söz konusu ise ampüllerin paralel bağlanmasında ampüller en parlak ışığı verir.

Direnç nedir

Direnç nedir

DİRENÇ Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronların geçişin etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere DİRENÇ denebilir. Kısaca Ω ohm ile gösterilir. Başka bir değişle elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa DİRENÇ denir.

Havanın direnci olmasaydı ne olurdu?

Havanın direnci olmasaydı ne olurdu?

Havanın direnci olmasaydı ne olurdu? Hava direnci, hava içerisinde hareket eden cisimlere hava tarafından uygulanan ters yönlü, sürtünmeden kaynaklanan kuvvettir. Hava, herhangi bir cisme her yönden baskı yaparak, değişik yönlerden farklı kuvvetler uygular. Baskı uygulanan cismin yoğunluğu eğer havanınkinden düşük ise (uçan balonlarda olduğu gibi), bu durumda havanın kaldırma kuvveti nedeniyle cisim yukarı doğru yükselir. […]