böbreğin yapısı

Böbrek Ne İşe Yarar

Böbreklerin işlevleri beş çatı altında toplanabilir: Metobolizma atık ürünleri olan üre, kreatinin, ürik asit, ilaç ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamak Vücut sıvı elektrolit dengesini düzenlemek Vücudun asit baz dengesini düzenlemek Kan basıncını ayarlamak Alyuvar yapımını uyarmak Böbreğin işlevlerinin daha iyi anlaşılması için böbrek fizyolojisinin iyi bilinmesi gerekir. Atık ürünlerin atılması Böbrekler yapım-yıkım sonucunda oluşan çeşitli […]

Böbreğin Yapısı ve Görevleri

1- Böbrekler Hücrelerde oluşan artık maddeler kana geçerler. Kirlenmiş olan bu kan eğer temizlenmezse zamanla gerçek görevini yapamaz hale gelir. Canlılığın devam etmesi için kandaki artık maddelerin temizlenmesi gerekmektedir. Böbreklerin görevi kirlenmiş olan kanı süzerek temizlemektir. Süzülme işleminden sonra oluşan atıklar çeşitli işlemlerden sonra idrar olarak dışarı atılır. Yukarıdaki resimde böbreğin yapısı gösterilmektedir. Böbrekler iki […]