böbreğin sistemi

Böbrek Ne İşe Yarar

Böbreklerin işlevleri beş çatı altında toplanabilir: Metobolizma atık ürünleri olan üre, kreatinin, ürik asit, ilaç ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamak Vücut sıvı elektrolit dengesini düzenlemek Vücudun asit baz dengesini düzenlemek Kan basıncını ayarlamak Alyuvar yapımını uyarmak Böbreğin işlevlerinin daha iyi anlaşılması için böbrek fizyolojisinin iyi bilinmesi gerekir. Atık ürünlerin atılması Böbrekler yapım-yıkım sonucunda oluşan çeşitli […]

Böbreğin Görevleri

• Metabolizma sonucu meydana gelen artıkları süzmek • Vücut sıvılarının bileşimlerini ,doku sıvısı ile hücredeki su miktarlarını belirli yoğunlukta tutmak. • Kandaki tuz ve diğer maddeleri dengede tutmak. • Kararlı bir iç çevre sağlamak (homeostasis) • Vücuttaki su miktarının ayarlanması hipofizden salgılanan antidiüretik hormon (ADH) tarafından yapılır.ADH az salgılandığında şekersiz diyabet hastalığı ortaya çıkar. • […]