bilim adamı

Bilim İnsanının Özellikleri

Bilim insanı yapacak olduğu çalışmalarda akılcı ve gerçekçi davranmalıdır. Duygusal ve önyargılı yaklaşımlarla sorun çözmeye kalkışması, bilim insanını bilimsel olmayan sonuçlara gülürebilen davranışlardır. Bilim insanı meraklıdır. Herkesten daha fazla problem çözme isteğine sahiptir. Merak insanlan araştırma ve gözlem yapmaya yönelik olarak harekete geçirici bir faktördür. Bilim insanı iyi bir gözlemcidir. Varlıklara ve olaylara diğer insanlardan […]