bileşik

Bileşik Adlandırma

Bileşik adlandırmalar 3’e ayrılır: Arrow 1)Metal + Ametal Bileşikleri: İsim: Metalin adı + Ametalin adı + ÜR. eki Ametal Oksijen ise, oksit şeklinde isimlendirme yapılır. Not: Farklı degerlik alabilen metal bileşikleri isimlendirilirken metalin, o bileşikte aldığı değerlik belirtilmelidir. *Ba+2 Br–==>BaBr2 Baryum bromür *Al+3 S-2==>Al2S3 Aliminyum sülfür *Na+1 O-2==>Na2O Sodyum oksit Arrow 2) Ametal + Ametal […]

Madde Bileşik Karışım

MADDE: Boşlukta yer kaplayan belli bir kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde denir. Kütle ve hacim maddelerde ortak olan iki özeliktir. HACİM: Maddenin uzayda kapladığı alana denir. Hacim birimleri: m3, dm3, cm3 , mm3 , Lt KÜTLE: Maddenin değişmeyen miktarıdır. Kütle birimleri: kg, gr EYLEMSİZLİK: Hareket halindeki bir cismi durdurmak istediğimizde veya duran bir […]

Basit, birleşik, türemiş kelimelere örnekler

Basit, birleşik, türemiş kelimelere örnekler

Basit kelime örnekleri: göz,acı,sev,say,gör,Türk…. Birleşik kelime örnekleri (bileşik kelime): Çanakkale,Atatürk,Kadıköy,Bahçeşehir,Eskişehir,Çanakkale,Pamukkale,M uratpaşa,Gaziosmanpaşa Türemiş kelime örnekleri: Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydan gelen yeni kelimelere TÜREMİŞ KELİME denir. Kelimeler, sonlarına bazı ekler alarak değişik biçimlerde cümlede kullanılırlar. Örnekler: Geliş – Bakış – Bilgi – Gözcü arasında farklı olan “gözcü” sözcüğüdür, çünkü diğerleri fiilden, “gözcü” […]