baz

Vudumuzdaki Asit Baz Dengesi

İnsan vücudu, birbirleriyle uyum içerisinde çalışan birbirine yardımcı sistemlerden oluşmuştur. Herhangi bir sistemde çıkan arıza hemen diğer sistemleri de etkilemektedir. Bu yazımızda bu müthiş dengelerden sadece küçük bir misal vermeye çalışacağız. Vücudumuzdaki asit-baz dengesini belirleyen başlıca eleman (H+) hidrojen atomudur. İnsan vücuduna her gün belirli miktarda asit eklenmesine rağmen, vücudun asit oranında herhangi bir değişiklik […]

Kanımızın Asit ve Baz Dengesi Bozulduğunda Neler Olabilir

PH değeri organizma için çok önemlidir. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşebilmesi için pH’ın belirli bir düzeyde tutulması gerekir. pH’daki çok az bir değişiklik bile biyokimyasal tepkimeleri olumsuz etkiler.Bu nedenle pH değerinin sabit kalması gerekir.İnsan kanının pH’ı 7,4’e eşittir.İnsan kanının p H’ı 7’ye düşerse ya da 7,8’in üstüne çıkarsa ölüm olayı meydana gelir.Bazı bakteri ve mantarlar asidik ortamlarda […]