basit kelimelere örnekler

Basit, birleşik, türemiş kelimelere örnekler

Basit, birleşik, türemiş kelimelere örnekler

Basit kelime örnekleri: göz,acı,sev,say,gör,Türk…. Birleşik kelime örnekleri (bileşik kelime): Çanakkale,Atatürk,Kadıköy,Bahçeşehir,Eskişehir,Çanakkale,Pamukkale,M uratpaşa,Gaziosmanpaşa Türemiş kelime örnekleri: Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydan gelen yeni kelimelere TÜREMİŞ KELİME denir. Kelimeler, sonlarına bazı ekler alarak değişik biçimlerde cümlede kullanılırlar. Örnekler: Geliş – Bakış – Bilgi – Gözcü arasında farklı olan “gözcü” sözcüğüdür, çünkü diğerleri fiilden, “gözcü” […]