bakırın özellikleri

Bakır Hakkında Bilgi

Chuquicamata’da (Şili) bir bakır dökümhanesi. Bakır metalürjisi XIX. yy. sonlarında gelişti. Maden, eritme yoluyla sıvı haline dönüştürülür ve arılaştırılarak kalıplara dökülür. Bakır, 1100 derece dolaylarında eriyen bir madendir. Çeşitli maden filizlerini fırınlarda yakarak, oldukça karmaşık yöntemlerle elde edilir. Bu işlemden, atmosferi kirleten, zararlı, kükürtlü gazlar çevreye yayılır. Temel filizler pek yaygın olmadığından (başlıca yataklar Şili, […]

Bakır Madeni Nerelerde Çıkarılır

Bakır yumuşak bir maden olduğundan yurdumuzda ilk çağlardan beri işletilmektedir. Bakır, üstün fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Başlıca kullanım alanları; elektrik ve elektronik sanayi, inşaat , ulaşım sanayi, boya sanayi ve turistik eşya gibi. Bakır yatakları, çoğu kez kurşun ve çinko ile birlikte bulunur. En önemli bakır yataklarımız Karadeniz Bölgesi’nde bulunur. […]

Bakır Elementinin Özellikleri

Temel Özellikleri Atom numarası 29 Element serisi Geçiş metalleri Grup, periyot, blok 11, 4, d Görünüş Metalik kahverengidir Atom ağırlığı 63,546(3) g/mol Elektron dizilimi Ar 3d10 4s1 Enerji seviyesi başına Elektronlar 2, 8, 18, 1 Fiziksel Özellikleri Maddenin hali katı Yoğunluk 8,96 g/cm³ Sıvı haldeki yoğunluğu 8,02 g/cm³ Ergime noktası 1357,77 °K 1084,62 °C 1984,32 […]

Bakırın Kullanım Alanları

Bakırın en önemli kullanım alanı, elektrik-elektronik sanayidir. Elektrik iletkenliği çok yüksektir. Madeni para ve silah yapımında kullanılan met@l alaşımlarının büyük çoğunluğu bakır içerir. Diğer alaşımları da, kuyumculukta ve bronz heykelciliğinde kullanılır. Pirinç ve bronz, bakır alaşımlarıdır. Tarımda, su yosunu öldürücü (algasit) olarak kullanılır. Şekerlerle yapılan analitik kimya testlerinde kullanılan Fehling çözeltisi gibi çeşitli bileşimler de […]

Bakır Nedir

Bakır (Ingilizce copper, Almanca Kupfer, Fransızca cuivre, Latince cuprum), 1B geçiş grubu elementi. Bakıra tarihte ilk defa Kıbrıs’ta rastlandığından tüm dillerdeki isimlerinin Cyprium kelimesinden türediği tahmin edilmektedir. Simyacılar tarafından Venüs aynası ile gösterilmiştir. Bakırın önemi, başlıca üç nedenden kaynaklanmaktadır: 1. Dünya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde bulunması nedeniyle geniş ölçüde üretiminin yapılabilmesi, 2. Elektriği diğer bütün […]