bakır nedir

Bakır Alaşımları

Bakır, bugünün ve yarının malzemesi Bakır, insanlar tarafından kullanılan ilk ****l, çağlar boyunca kullanım açısından da demirden sonra ikinci ****ldir. Tarih öncesi dönemde bulunmuştur ve yaklaşık M.Ö. 4000’den, hatta daha önceden başlayarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bakır-kalay bronzunun M.Ö. 2400 yılından bu yana kullanıldığı bilinmektedir. Bakır çinko alaşımı olan pirincin ise Roma İmparatorluğundan önce kullanılmaya başlandığı tahmin […]

Bakır Elementinin Özellikleri

Temel Özellikleri Atom numarası 29 Element serisi Geçiş metalleri Grup, periyot, blok 11, 4, d Görünüş Metalik kahverengidir Atom ağırlığı 63,546(3) g/mol Elektron dizilimi Ar 3d10 4s1 Enerji seviyesi başına Elektronlar 2, 8, 18, 1 Fiziksel Özellikleri Maddenin hali katı Yoğunluk 8,96 g/cm³ Sıvı haldeki yoğunluğu 8,02 g/cm³ Ergime noktası 1357,77 °K 1084,62 °C 1984,32 […]

Bakırın Kullanım Alanları

Bakırın en önemli kullanım alanı, elektrik-elektronik sanayidir. Elektrik iletkenliği çok yüksektir. Madeni para ve silah yapımında kullanılan met@l alaşımlarının büyük çoğunluğu bakır içerir. Diğer alaşımları da, kuyumculukta ve bronz heykelciliğinde kullanılır. Pirinç ve bronz, bakır alaşımlarıdır. Tarımda, su yosunu öldürücü (algasit) olarak kullanılır. Şekerlerle yapılan analitik kimya testlerinde kullanılan Fehling çözeltisi gibi çeşitli bileşimler de […]

Bakır Nedir

Bakır (Ingilizce copper, Almanca Kupfer, Fransızca cuivre, Latince cuprum), 1B geçiş grubu elementi. Bakıra tarihte ilk defa Kıbrıs’ta rastlandığından tüm dillerdeki isimlerinin Cyprium kelimesinden türediği tahmin edilmektedir. Simyacılar tarafından Venüs aynası ile gösterilmiştir. Bakırın önemi, başlıca üç nedenden kaynaklanmaktadır: 1. Dünya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde bulunması nedeniyle geniş ölçüde üretiminin yapılabilmesi, 2. Elektriği diğer bütün […]