azot

Kovalent Bağlarda Polarlık

Ametal atomları arasında oluşan bagların elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluştugunu ögrendik.Ortak kullanıgül elektronlar acaba her atom tarafından eşit olabilir mi? Eşit çekilmiyorsa hangi atom bağ elektronlarını sahiplenme egilimi gösterir. Periyodik cetvelde yer alan F,O,CI,N,I,Br,Sve C un katman elektron dizilimlerine inceledigimizde F,O,NveC un katman sayısının aynı CI,Br veS ise katman sayılarının farklı oldugunu görursunuz. Farklı atomlar arasında […]

Azot Nerelerde Kullanılır

Standart sıcaklık ve basınç altında son derece kararlı olan ve atmosferin %78’ini oluşturan azot gazı, besinlerin ve kimyasalların saklanmasında kullanılır. Çok soğuk olan (-196°C) sıvı azotsa, çok düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilmesi gereken dondurma işlemlerinde kullanılır. Sperm bankalarında spermlerin dondurularak saklanması, sıvı azotla gerçekleştirilir. Ticari olarak en çok değer taşıyan azot bileşiği amonyaktır (NH3). Güçlü bir çözücü […]