atış

Eğik Atış

Şekildeki futbolcunun vurduğu top, hareketleri boyunca eğrisel yollar izlerler. Topun ilk vuruş anında kazandığı hız yatayla bel*li bir açı yapacak şekildedir. Bunun gibi yatayla açı ya*pacak şekilde ilk hızla atıgül bir cismin hareketine eğik atış hareketi denir. Eğik atış hareketi yapan bir cisim, yatayda ve düşeyde olmak üzere iki boyutta yani bir düzlemde hareket eder. […]